5S Nedir

5S açılımı isminde olduğu gibi 5 aşamadan oluşan, adını Japonca 5 kelimenin (Seiri/Ayıklama, Seiton/Düzenleme, Seiso/Temizleme, Seiketsu/Standartlaşma, Shitsuke/Disiplin) baş harflerinden alan işyeri organizasyon metodudur. Bu metodun aşamaları şunlardır:

  • Ayıklama, bir işletmenin ihtiyaç duymadığı malzemenin kaldırılması Ayıklama
  • Düzenleme, verimlilik ve akış optimizasyonuna yönelik öğeleri düzenlemek
  • Temizleme, problemleri daha kolay tanımlamak
  • Standartlaşma, diğer alanlarla tutarlı bir bütün oluşturmak için kodlama ve etiketleme
  • Disiplin, İşletmeyi uzun vadede organize bir halde tutacak davranışlar geliştirme

Genel hatlarıyla bu şekilde anlatılabilecek olan 5S tekniği, işletmelere sadece temizlik ve düzen kazandırmaz. Bunun haricinde işletmelere birçok kazanım sağlayan bir yöntemdir. Özellikle işletmeye bir rutin kazandırır ve bu rutin sayesinde yapılan iş miktarı artmaktadır. Yapılan iş miktarının artma sebeplerinden en önemlisi rutinin çalışanlara kazandırdığı zaman ve disiplin halidir.

5S ve Kazanımları

Bir işletmede işgücü kaybının en önemli nedeni malzeme ve ekipman araması yapmaktır. İyi yapılmış bir uygulama ile 5S, işletmede arama eylemini, yani zaman kaybını minimuma indirmektedir. Çünkü uygulamada bir şeyi kolay bulur, kolay     alırsınız ve kolay bir şekilde geri bırakırsınız. Sizden sonra gelen kişiler de onun nerede olduğunu bilir. Böylece işgücü kayıpları azalmış olacaktır.

5S kuralını öğrenmek, en kolay ve en az maliyete sahip verimlilik arttırma metodunu öğrenmek isteyenler için biçilmiş kaftandır. 5S tekniğinde işgücü artışı yatırım yapmadan sağlanmaktadır. İşgücü hedef odaklı ve verimli çalışabildiği için üretilen malzemelerin kalitesi artar. İş güvenliği bakımından da büyük öneme sahiptir. İşçiler kafalarında başka düşünceler yokken daha dikkatli davranırlar ve bu, iş kazalarını azaltan bir etkendir.

Beş S metodu, işletmeciler için de çok yararlıdır. İşletmecinin işyeri kontrolünü kolaylaştırmaktadır. İşletmede israf ve kayıplar azalır. Üretim alanları ve tesisler etkin bir biçimde kullanılır. Ürünlerin, kalıpların ve tiplerin değişim süresi azalır. Dolayısıyla tüm bu saydığımız 5S kazanımları, işçinin ve işverenin motivasyonunu arttırarak işletmeye değer katar. Böylece üretim artar ve işletme karı eskiye oranla çok daha fazla olur.

5S Adımları

5S adımları

  • 5S’in ilk adımı olan ayıklama adımında, çalışma alanında (atölye vs.) istenmeyen makine, aparat, ekipman, yedek parça, hammadde ve doküman gibi nesneler birbirinden ayrılarak gereksiz olanlar çalışma alanından uzaklaştırılmaktadır.
  • İkinci adım olan düzenleme adımında, gerekli olduğuna karar verilen nesneler kullanıma hazır olmaları için uygun bir biçimde düzenlenir. Düzenleme adımında asıl amaç, gerektiğinde kullanılmak üzere aranan malzemelere yarım dakika içinde ulaşmaktır.
  • Üçüncü adım olan temizlik adımında, çalışma alanı her türlü tozdan, yağdan ve kirlerde arındırılır ve temiz bir hale getirilir. 5S’in temel felsefesine göre kirlilik kaynağında yok edilmelidir.
  • adım olan standartlaşma adımında süreklilik sağlanabilecek uygulama standartları oluşturulmaktadır. Standartlaşmaya herkesin uyması için bir kontrol mekanizmasının kurulması elzemdir.
  • 5’inci adım olan disiplin adımında daha önceki adımların devamlılığı hedeflenir. Yani işletmenin sonraki üretim aşamalarında herkesin bu kurallara uyacak disiplini edinmesi beklenmektedir. Bu standartlara uygunluk meselesi sonuçlar ile ölçülmeli ve denetlenmelidir. Bu adımın en son aşaması verilerin takdiri ve çıktıların tanınmasıdır.

5S Metodunun Uygulama Alanları

5S metodu bütün iş yerlerinde ve çalışma ortamlarında uygulanabilir bir metoddur. Bu metodu ev temizliğinde bile kullanabiliriz. Evde kullanıldığında çok daha fazla yaşam alanınızın olduğunu göreceksiniz. Böylece evimizi çok daha düzenli ve temiz bir şekilde kullanabiliriz. 5S’in şantiye gibi riskli çalışma ortamlarında iş güvenliğini arttırdığı da bilinmektedir. Özellikle restoran ve kafelerde depo düzenini sağlar. Çalışanların karşılaşabileceği riskleri azaltır. 5S’i ofislerde uyguladığınızda mekan ve kaynak ihtiyacı azalacaktır. Dolayısıyla 5S’in kullanımına herhangi bir mekan farklılığı engel olmamaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here