AG ve OG  akım trafosu seçerken dikkat edilmesi gereken ilk önemli nokta kullanılaçak olan akım trafosunun ölçme veya   koruma amaçlı olarak kullanılaçak olmasıdır.

Akım Trafosu Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

1, AKIM TRAFOSUNUN ANMA GÜCÜ ( VA )
Ölçüm transformatörlerinin sekonder sargısının ucuna bağlanacak olan ölçme cihazlarının gücü ve kullanılan kablo gücünün toplam güçleri akım trafosunun anma gücünü verir.
Akım tafosunda kullanılacak olan Kablo,  gücünün hesaplanması
S=kablonun kesiti  L= kablo uzunluğu Rk=kablonun direnci CU/AI=iletkenin cinsi IS=sekonder anma akımı
Örnek:  Anma gücü 5 VA olan bir akım trafosunun anma gücünü bulalım.
S= 2.5mm2  L= 10 metre  K= iletken 56 ohm
İlk önce kablo dirençini bulalım.
Rk= 2 X L/K x S = 2×10/56 x 2.5 =20/140=0.14 Rk= 0.14 ohm
Akım trafosunun kablo anma gücü
Nk= 1s² x R = 1s = 5 R= 0.14
Nk=5 ² X 0.14= 3.5 VA
Kablo  gücümüz 3.5 VA bulunmuştur. Eğer bulunan değer aldğımız ölçü cihazımızın  ( enerji analizörü ) gücünün üstünde kaldı ise  akım trafosunun bağlantısında kullanılanılan kablo kesitini yükselterek kablo gücümüzü düşürmüş oluruz.

2, SINIFI ( CI )
Alçak gerilim akım trafosu nun doğruluk sınıfı primerden geçen anma akımını sekonderden geçen anma akımının  % 100 veya  % 99 hassasiyetini ifade eder. Bu hassasiyet ( + ) ve ( – ) olabilir.  Akım trafosunun değeri  Sınıf 1 için  % 101 olarak alınır. Ölçü  trafolarının sınıfı 1 olarak alınır, özel durumlarda ise sınıf 0.5 olarak da üretilirler. Koruma amaçlı akım trafolarında sınıfı ise 3 tür. Özel durumlar da gene 1 olarak da üretilirler.  Ölçme tip akım trafolarında 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3 ve  5 sınıfları kullanılır. Akım trafolarının doğruluk sınıfları genellikle 5p veya 10p etiketleri ile gösterilir.

3,  DOYMA KATSAYISI ( n )
Ölçüm akım trafolarının primer sargısından geçen akım sekonder sargısından geçen akım ile doğru orantıda artar. Primer sargılarından geçen akım nekadar artılır, ise primerin doyma noktası aşıldığı için sekonder sargısından geçen akım değişmez, ve doyma akımı gelmeden önceki değer hep sabit kalır.

Akım trafosunun doyma oranı katsayısının hesabı:
Örnek : Sekonderi 5 A olan akım trafosunun doyma katsayısı değeri de 5’ dir.
50/5 akım trafosun dan primer sargıdan 50 A geçtiğinde sekonder sargıdan  sargıdan 5 A geçer;  250 doğruluk sınırında ise 25 A geçer. Primer sargıdan 500 A geçse bile sekonder sargısından gene 25 A geçmektedir.
Ölçü akım trafolarında büyük akımlarda ölçü cihazını korumak için n<5 katsayısı seçilir. Koruma trafolarında ise n>10 seçilir.

4, İŞLETME GERİLİMİ
Akım trafosunun izolasyon yönünden dayanabileceği işletme gerilimi
5, Akım çevirme oranı   7, Dinamik anma akımı
6, Anma akım değeri      8, Termik anma değeri

AKIM TRAFOSUNUN ÜZERİNDEKİ ETİKETLERİN ANLAMI

Th: termik akımı
0.1, 0.2, 0.5, 1, 3, 5 : çalışma sınıfı
5p, 10p : koruma sınıfı
250/5, 500/5 100/5 dönüştürme oranı
N: doyma akımı
Hz : frekans
Is : sekonder akımı 1, 2, 5, 10  en yaygın 5 A kullanılır.

1 YORUM

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here