aktif ve reaktif güç nedir

Aktif Güç (kW)

Tesiste bulunan yükler çalışma şartlarını yerine getirmek için şebekeden enerji çekmektedir; ve bu çekilen enerjinin sadece bize yarayan kısmı dır. Bu yaramayan enerji ise kayıptır. Bu kayıplar enerji iletim hatlarında gerilim düşümü gibi olumsuzluklar oluşturmaktadır. Burada aktif güç iş yapan güç örnek: motorun dönmesi, lambaların yanması v.s dir. Birimi watt (w) tır sembolü ise (P) harfi ile gösterilmektedir.
Tek fazlı şebekelerde
P = U * I *cos& formülü ile bulunur.

Üç fazlı şebekelerde
P = √3 * U * I * cos& formülü ile bulunur.
Aktif gücü ölçmek için watt metre kullanılır ve bu cihazlar, kW cinsinden ölçüm yaparlar

Reaktif Güç (kVAR)

İşe yaramayan kayıp enerji olarak tabir ettiğimiz enerjidir. Bobin ve manyetik alanla çalışan motor, trafo gibi elektrik makinelerinin çektiği güç dür. Kayıp olarak nitelendirdiğimiz bu güç aslında yaptığı iş olarak önemli bir görevi vardır. Bobin ve kondansatör özellikli yükler çalışmaları için gerek duyduğu manyetik alanı şebekeden enerji alış verişinde bulunarak oluştururlar ve bu alış verişe reaktif enerji olarak adlandırılır. Oluşan bu manyetik alan sayesinde iletim hatlarında belirli bir miktarda gereksiz yük oluşturur ve bu yükün yaptığı bir iş yoktur. Sembolü (Q) harfi ile gösterilmektedir.
Tek fazlı şebekelerde
Q = U * I * sin& formülü ile bulunur.
Üç fazlı şebekelerde
Q = √3 * U * I * sin& formülü ile bulunur.

Reaktif Güç Çeken Yükler

  • Asenkron makineler
  • Bobinler
  • Düşük uyarmalı senkron makineler
  • Endüksiyon fırınları
  • Ark fırınları
  • Lamba balastları
  • Kaynak makineleri
  • Neon lamba transformatörleri
  • Sodyum ve civa buharlı lamba balastları
  • Transformatörler

Görünür Güç (VA) : Yüklerin şebeke hattı üzerinden çektiği toplam güç dür. Sembolü (S) harfi ile gösterilmektedir. Görünür gücün birimi Volt Amper dir. Görünür gücün formülü :
Tek fazlı sistemlerde
S = U x I dır
Görünür güçte aktif ve reaktif güçlerin karelerinin toplamının karekökü ile de bulunabilir.
(S=(P2+Q2)1/2).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here