6-sigma nedir

Altı Sigma yönetimi sıfır hataya ulaşmak için bir sürecin değişkenliğini iyileştirmek ve çözmek için bir metodoloji olarak doğan bir çalışma felsefesidir. Bu yöntem ile müşterinin sesine hem de ölçülebilir ve güvenilir verilere dayanan bir yaklaşıma dayanmaktadır. Üretim süreçlerde ve ürün düzeyinde değişkenliğin azaltılması yaklaşımlarında kullanılır ve böylece ürün ve hizmetlerin genel kalitesini iyileştirmeyi amaçlar.

Altı Sigma yönetimi 1986 yılında Chicago’nun Amerikan firması Motorola’da doğdu. Lojistik, idari, ticari süreçler ve enerji tasarrufu gibi alanlarda yayıldı.

Yönetimin başlıca amacı müşteri memnuniyeti artırmak ve kalite ürün üretim süreci ve kalitesini artırmak için uygulanmaktadır. Altı Sigma yönteminin nasıl doğru bir şekilde uygulanacağını öğrenmek için sertifikaları geçmek mümkündür.

Bir İşletme İçin Altı Sigma’nın Faydaları Nelerdir?

 • Hizmet ve İmalat ve süreçlerindeki hataları azaltmayı amaçlamaktadır.
 • Performans yönetimini arttırmak.
 • Hizmet geliştirme müşteriye teslim
 • Pazar payına sahip olmak altı Sigma yönetimi ile ileri seviyeye çıkarma.
 • Tedbirlerle sonuca dayalı bir yönetim kültürünün geliştirilmesi.
 • Ürün kaybı ve maliyetlerin azaltılması sayesinde süreçlerin kontrolü yardımıyla kazançları artırmak.
 • Müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkartmak.
 • Stratejik eylemlerin yürütülmesi.

Altı Sigma Yönteminin Çalışma Aşamaları

Altı Sigma her biri birbirinden farklı beş ana işleve sahiptir. Hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşmak için işbirliği yaparak projelerde çalışır. Tanım, ölçüm, analiz, iyileştirme, kontrol süreçleri mevcuttur.

Tanım;

Bu aşamada müşterilerin ihtiyacını ve beklentilerini analiz eder. Geliştirilecek projeyi seçmeyi ve liderini tanımlamayı amaçlamaktadır.

Ölçüm;

İhtiyaçlarını belirler ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri üretir, süreci haritalar ve müşterinin kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Analiz;

Süreç verilerini analiz etmek için teknik ve istatistikleri kullanarak süreçteki ana varyasyon kaynaklarını belirler.

İyileştirme;

Daha fazla üretkenlik ve kapasite için ana varyasyon kaynaklarını azaltır ve sonuç olarak daha az varyasyon sağlamaktadır.

Kontrol;

Sürecin performansını izler ve kalite ve verimlilikteki kazanımların zaman içinde sürdürülmesini sağlar.

6-sigma

Sigma Proje Yönetimi

Projeleri uygulamak ve geliştirmek için üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalara proje geliştirme, proje yürütme ve projenin tamamlanmasında oluşmaktadır.

1.Proje geliştirme

 • Proje geliştirme işletmelerin istediği faaliyetler ve iyileştirmeler için hedefler önceden tanımlamak gerekiyor. Yeni hedefler işletmenizin yeni stratejik hedefleri olacaktır. Kuruluş tarafından kabul edilen mevcut işletim ve yönetim sistemini ölçmek ve analiz etmek önemlidir.
 • Yeni bir metodoloji benimsemeden önce, tüm çalışma cephelerine başvurmak gerekir.
 • Bu metodoloji işletmenin sonuçlarını iyileştirmek için matematiksel hesaplamalara ve istatistiklere dayanan bir yapıdır. Bu analizden, gerçekliğinize uygun ve mükemmelliğe doğru ilerlemeye yardımcı olacak ve oluşturmak mümkün olacaktır.

2.Proje yürütme

 • Projenin yürütme aşaması ile yönetimi sırasında süreçlerinizin başarısız olduğu noktaları belirleyebilirsiniz.
 • Belirlediğimiz noktaları ile işletmenizin için yeni stratejiler tanımlayabilirsiniz.

3.Projenin tamamlanması

 • Projenin tamamlanması sırasında yapılan analizler ile iyileştirmeleri uygulama fırsatları bulabilirsiniz.
 • Bir kuruluşun Altı Sigma metodolojisini benimserken amacı, uygulanan iyileştirmelerin aslında kuruluş için olumlu sonuçlar gösterip göstermediğini bilmektir.

Altı Sigma ilkeleri

Belki de 6 sigmanın en ilgili özelliklerinden biri ve pratikte oldukça zıt olan, kalitenin denetimlerde değil süreçlerde güvence altına alınmasıdır. Bu sırayla, süreçlerde kalite üretilir ve kontrol edilir; Buna ek olarak, Altı Sigma’nın başka ilkeleri vardır, örneğin:

 • Tüm personelin Altı sigma eğitimi alması gerekir.
 • Altı sigmanın uygulanması proaktif bir yaklaşıma sahiptir.
 • Altı sigma sistematik bir metodoloji ve yapılandırılmış araçlardır.
 • Tüm proses değişkenlerinin sağlanabilmesi için kritik özelliklerden çalışmalar yapılmalıdır.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here