Balıkesir RES

Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biridir. Rüzgar enerjisi santralleri sayesinde, rüzgarın kinetik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Ülkemizde ilk rüzgar enerjisi santrali, 1998 yılında İzmir’de kurulmuştur. Fosil yakıtların terk edilerek temiz ve sürekli bir enerji kaynağına geçişi benimseyen ülkemizde sonraki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar artarak devam etmiştir. Bu yatırımlar doğrultusunda kurulan rüzgar enerjisi santralleri arasında Balıkesir RES de yer almaktadır. Balıkesir RES hakkında bilgi vermeden önce rüzgar enerjisi santralleri hakkında biraz bilgi sahibi olalım.

Rüzgar enerjisi santralleri, genellikle yüksek kulelere monte edilmiş büyük türbinlerden oluşur. Rüzgar türbinleri, rüzgarın etkisiyle dönen pervaneleri sayesinde mekanik enerji üretir. Bu enerji, bir jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir. Rüzgar enerjisi santrallerindeki temel bileşen türbinlerdir. Büyük, kanat benzeri pervaneler, rüzgarın etkisiyle dönerek bir şaftı hareket ettirir. Türbinlerin dönme hareketi, bir jeneratörü çalıştırarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Jeneratör, türbinin dönme hareketinden elde edilen elektriği şebekeye veya enerji depolama sistemlerine yönlendirir. Rüzgar enerjisi santralleri genellikle şebekeli sistemlere bağlanır, ürettikleri elektriği geniş enerji şebekelerine aktarır. Ayrıca, şebekeden uzak bölgelerde kullanılmak üzere şebekesiz (off-grid) sistemler de kurulabilir. Rüzgar enerjisi santralleri, rüzgar hızını, türbinin dönme hızını ve diğer çeşitli parametreleri sürekli olarak izleyen ve yöneten karmaşık kontrol sistemleriyle donatılmıştır. Bu sistemler, türbinin en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Rüzgar enerjisi santralleri genellikle rüzgarın daha sık ve güçlü olduğu bölgelere konumlandırılır. Bu bölgeler genellikle kıyılar, dağlar veya açık araziler gibi geniş alanları kapsar. Rüzgar enerjisi santralleri, dünya genelinde enerji üretiminde önemli bir rol oynamakta olup, enerji talebinin karşılanmasında çevre dostu bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de bulunan Rüzgar Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü Haziran 2022 sonu itibariyle 10.976 MW’dır. Bu santraller, 189 bin 258 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek rüzgar enerjisi üretimini gerçekleştirdi. Bu üretim kapasitesinin, toplam enerji üretimindeki payı ise %22.67 olarak kayıtlara geçti. Tüm bu rakamlar, rüzgar enerjisinin Türkiye için önemini ortaya koymaktadır. Geleceğin yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacağımız her yatırım, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığınızı azaltarak, ekonomimize katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, her geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar hızlar artmaktadır.

Balıkesir RES Özellikleri

Balıkesir RES, 52 adet türbin adediyle ve 142,50 MWe kurulu gücüyle Balıkesir’in Kepsut ilçesinde kurulmuştur. Balıkesir RES, Enerjisa Elektrik firması tarafından işletilmektedir. Balıkesir RES, bu gücü ile Türkiye’nin 105. Balıkesir’in ise 3. büyük enerji santrali olma özelliğini taşımaktadır. Tesis ayrıca, Türkiye’deki elektrik santralleri arasında 6.sırada yer almaktadır.

Balıkesir RES özellikleri incelendiğinde, GE (General Electric) marka rüzgar türbinleri kullanıldığı görülmektedir. Balıkesir RES, yıllık 428.291.891 kilovatsaat elektrik enerjisi üretmektedir. Bu elektrik üretimi, 117.922 kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması vb. elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Balıkesir RES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alınarak değerlendirildiğinde 143.385 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretmektedir.

Balıkesir RES yıllık elektrik üretimi, Balıkesir ve Türkiye’nin yıllık elektrik tüketimine oranını inceleyelim.

Balıkesir Rüzgar Santrali Yıllık Elektrik Üretimi

Balıkesir Rüzgar Santrali Yıllık Elektrik Üretimi

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

Rüzgar enerjisinin avantajlarından en önemlisi temiz ve sınırsız bir yenilenebilir enerji kaynağı olmasıdır. Sınırsız olması sayesinde, herhangi bir ülkeden hammadde ithalatı gerektirmez. Temiz bir enerji kaynağı olması ise dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan sera etkisinin sebep olabileceği iklim değişikliği ve diğer sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur. Rüzgar enerjisinin avantajları sadece bunlarla sınırlı değildir, diğer avantajlarına da göz atalım.

  1. Çevre Dostu: Rüzgar enerjisi, fosil yakıtlar gibi sera gazları salınımına neden olmadığı için çevre dostudur. Bu, hava ve su kirliliğini azaltarak iklim değişikliği ile mücadelede etkili olmasını sağlar.
  2. Sürdürülebilir ve Yenilenebilir: Rüzgar, sürekli olarak üretilebilen bir kaynaktır. Rüzgarın tükenmez olması, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu anlamına gelir.
  3. Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği: Rüzgar enerjisi, yerel enerji üretimini artırarak enerji bağımsızlığını sağlar. Bu, bir ülkenin enerji güvenliğini artırırken, enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltır.
  4. Düşük İşletme Maliyetleri: İlerleyen teknoloji sayesinde rüzgar enerjisi santrallerinin kurulum ve işletme maliyetleri eskisi gibi yüksek değildir. Maliyetlerin düşmesi rüzgar enerjisi santrallerinin kurulumunu daha cazip hale getirmiştir. Rüzgar enerjisi, yakıt maliyeti olmadan elektrik üretir ve bakım maliyetleri genellikle düşük seviyededir.
  5. Yeşil İstihdam Olanakları: Rüzgar enerjisi sektörü, türbin üretimi, kurulumu, bakımı ve enerji yönetimi gibi bir dizi alanında yeşil istihdam yaratır. Bu, ekonomik büyümeye katkıda bulunur.
  6. Enerji Depolama İmkanları: Gelişen enerji depolama teknolojileri, rüzgar enerjisinin dalgalı doğasını dengelemek ve enerjiyi depolamak için daha etkili hale gelmiştir. Bu, enerji talebini karşılamak için rüzgar enerjisinin sürekli ve güvenilir bir kaynak haline gelmesine katkıda bulunur.
  7. İnovasyon ve Teknolojik Gelişim: Rüzgar enerjisi sektörü, teknolojik inovasyonları teşvik eder. Yeni enerji depolama ve iletim teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük eder.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here