Baz İstasyonu Nedir

Baz istasyonu, iki yönlü mobil ağ iletişimi yönünde yayın yapan bir sistemdir. Radyo sistemindeki antenin çalışma sistemine benze de bazı farklılıkları vardır. Radyo yayını yapan antenler, sadece verici olarak sinyal dağıtımı yaparken, baz istasyonları hem sinyal alan hem de sinyal veren iki antenden oluşur.

Baz istasyonları, 4 metre boyunda iki antenden oluşur. Hem ses hem de veri haberleşmesini gerçekleştirir. Bu antenler, elektromanyetik dalgalar yayarak hem alıcı hem verici görevini gerçekleştirirler.

Baz istasyonlarının insan sağlığına zararı olup olmadığı kuruldukları ilk günden beri tartışılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında baz istasyonları ile ilgili yayınlamış olduğu belgede insan sağlığının üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı yönünde herhangi bir bilimsel veriye rastlanmamıştır.

İletişim baz istasyonu, mobil iletişim ağındaki en kritik altyapıdır. Baz istasyon odasında neler bulunur? Temel olarak sinyal alıcıları, izleme cihazları, yangın söndürme cihazları, güç kaynağı ekipmanı ve klima ekipmanı ile donatılmış olan mobil iletişim baz istasyonu odasıdır.

Kule direkleri ve diğer yapısal bileşenler ve yıldırımdan korunma topraklama sistemi, kule gövdesi, temel ve destek dahil kule direkleri , Kablolar ve yardımcı tesisler ve yapının diğer bölümleri dir.

Baz İstasyonu Çeşitleri

Baz istasyonları aynı standartta değildir. BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ) ‘nın belirlemiş olduğu yönetmelik doğrultusunda, baz istasyonları için belirli güvenlik mesafeleri belirlenmiştir. BTK standartlarına göre; cihaz başına düşen elektrik alanı sınır değeri 900 MHz için 10,26 V/m’yi, 1800 MHz için 15.1 ile sınırlandırılmıştır.

ICNIRP ( Uluslararası İyonlaşmamış Radyasyondan Korunma Komisyonu ) tarafından belirlenen ve tüm operatörler tarafından referans alınan dünya standardı 41,2 V/m’dir. BTK tarafından belirlenen değerler, dünya standardının yaklaşık 4 kat daha düşük bir değere tekabül etmektedir.

Baz istasyonunu tanıdıktan sonra bir de baz istasyon çeşitlerine göz atalım.

 1. Makroseller: Şehir dışlarına kurulan, insanların yaşam alanlarına uzak yerlerde kurulan güçlü baz istasyonu türüdür. Geniş kapsama istenen yerlere kurulur. 35 km mesafeye kadar kapsama mesafesi vardır.
 2. Mikroselller: Şehir içlerinde, cep telefonu abonelerinin yoğun olduğu yerlere kurulan baz istasyonu türüdür. Cadde, sokak, bulvar ve meydan gibi yerlerde yüksek kapasite istenen yerlerde kullanılır.
 3. Pikoseller: Alışveriş merkezi, plaza, restoran gibi dar alanda, sadece bina içine hizmet sağlayacak yerlere kurulan baz istasyonu türüdür.
 4. Bina sistemlerinde: Özel kapsama alanı sağlayan bir bina içerisine yerleştirilmiş küçük antenlerin bulunduğu baz istasyonu türüdür.

Elektro Manyetik Alan Nedir?

Baz istasyonlarının tanımında bahsettiğimiz elektromanyetik alanı tanımamız gerekiyor. Elektromanyetik alan, elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgalar, Elektrik alan (E) ve manyetik alan bileşenlerinden oluşur ve ışık hızı ile hareket eder. Aslında insanların birçoğu elektromanyetik alan terimini baz istasyonları zararlı mı değil mi? Diye tartışmalara girdiklerinde öğrendiler. Her ne kadar sadece baz istasyonu ile alakalı bir terim gibi gözükse de aslında günümüzde kullandığımız birçok elektrik aletin, elektromanyetik alanı vardır.

Elektromanyetik alan oluşturan ev aletleri ve yaymış oldukları elektrik alan şiddetlerini inceleyelim.

Çalışma gerilimi = (110 – 220)V, çalışma frekansı = 60 Hz, uzaklık = 30 cm

Cihaz Elektrik Alan Şiddeti (V/m)

 • Elektrikli battaniye 250
 • Mikrodalga fırın 250
 • Su ısıtıcısı 130
 • Notebook (Wireless açıkken) 100

Baz İstasyonları Zararlı Mı?

Baz istasyonlarının herhangi bir zararı olup olmadığı kuruldukları ilk günden beri tartışılıyor. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da hala baz istasyonları zararlı mı? Sorusuna yanıtlar aranıyor. Baz istasyonu çeşitleri adlı başlığımızda bahsettiğimiz üzere, baz istasyonlarının BTK tarafından belirlenmiş standartları; 900 MHz için 10,26 V/m’yi, 1800 MHz için 15.1’i geçemeyeceğinden bahsetmiştik.

Bunu tekrar hatırlatmamızın sebebi; elektromanyetik dalgayı tanıdığımız başlığı altında bahsetmiş olduğumuz ev aletlerinin, baz istasyonundan daha yüksek şiddette elektromanyetik dalgalar yaydığının görmemiz içindir. Yine de baz istasyonları zararlı mı? Sorusunun cevabına sübjektif bir bakış yerine objektif bir bakış gerçekleştirip, baz istasyonlarıyla ilgili uluslararası görüşlere yer vererek bu durumu inceleyelim.

 • Dünya Sağlık Örgütü, 2000 yılında Cep Telefonları ve Baz İstasyonları konulu veriler içeren bir belge yayınladı. Bu belgede “ alınacak önlemler ” kısmında da belirtildiği üzere; “ mevcut bilimsel verilen cep telefonu kullanımı için herhangi bir özel önlem alınmasına gerek olmadığı ancak kişiler bir endişe duyuyorsa, arama sürelerini kısaltarak ya da hands free özelliği kullanılarak cep telefonu vücuttan uzak tutulabilir. ”

Cep telefonlarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü bu açıklamayı yaptıktan sonra, insanların baz istasyonunun insan sağlığına olumsuz etkileri yönündeki tedirginlikleri devam etti. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü bu sefer direkt olarak baz istasyonlarını ele alarak bunun üzerinden bir belge yayınladı.

 • Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında baz istasyonları ve kablosuz teknolojiler ile ilgili yayınlamış olduğu belgede: “ Yapılan araştırmalara göre son derece düşük yayılım seviyesi sergileyen baz istasyonları ve kablosuz şebekelerin yaydığı zayıf radyo frekans sinyallerinin, sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı yönünde herhangi bir bilimsel veriye rastlanmamıştır. “

Baz İstasyonları Nerelere ve Nasıl Kurulur?

Gsm operatörleri kullanıcılardan gelen bölgesel yoğun talepler doğrultusunda ya da kendi fizibilite raporları sonucu kapsamanın düşük olduğu veya hiç olmadığı noktalara baz istasyon dikmek ister. Fakat tüm bunlara rağmen gsm operatörleri, baz istasyonlarını istedikleri her yere dikememektedir. Baz istasyonları nerelere ve nasıl kurulur gelin birlikte göz atalım:

 • GSM operatörü, gelen talepler veya kendi incelemeleri sonucu baz istasyonu dikmeye karar vereceği nokta için inceleme başlatır ve rapor hazırlayarak, gerekli bütçeyi ayırır.
 • Baz istasyonunun dikileceği yer için BTK’ ya başvuru yapar.
 • BTK, gsm operatörünün dikmek istediği baz istasyonu türünü inceleyerek; yaşam yerlerine belli mesafede olması, yaymış olduğu elektromanyetik alan sınırının belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını kontrol eder.
 • Gsm operatörünün bu talebi, BTK’ dan uygunluk alırsa, gsm operatörü belediyeden de gereken onayları alıp, baz istasyonu kuracağı yerin arsa sahibine ulaşır.
 • Gsm operatörü, baz istasyonu kuracağı yerin arsa sahibi sahibiyle görüşme sağlayarak belli bir kiralama ücreti teklif eder. Arsa sahibinin kabul etmesi durumunda gsm operatörü baz istasyonunu kurar.
 • Gsm operatörü eğer arsa sahibiyle anlaşma sağlayamazsa, ilgili bölge için başka bir optimal bölge araştırıp, tespit ederek, aynı prosedürleri tekrar izler.

Sonuç olarak; cep telefonumuzun hayatımızın bir parçası olduğunu hatırlayacak olursak, cep telefonumuz aracılığıyla birbirimizle ses ve veri olarak iletişim kurabilmemiz için baz istasyonlarına ihtiyacımız vardır. Bu doğrultuda gsm operatörleri de belli noktalara baz istasyonu dikerek bizlere bu hizmeti ulaştırmaya çalışmaktadır.

Ayrıca gerekli kontroller, BTK tarafından belli standartlar dâhilinde yapılarak, onay verildiği için, baz istasyonları için tedirgin olmamız gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyoruz.

Yeni ve güçlü bir bağlantı teknolojisi olan 5G teknolojisinin de bütün Dünya’da hızla yayıldığını biliyoruz. 5G teknolojisi için de aynı şekilde sağlık tartışmalar yapılmaktadır. 5G teknolojisiyle ilgili sorularınızın yanıtlarını bulabileceğiniz 5G teknolojisi nedir yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here