biyokütle enerjisi nedir nasıl çalışır

Biyokütle enerjisi organik maddelerden elde edilen bir enerji çeşididir. Organik madde olarak ise daha çok bitkiler, ağaçlar, hayvan atıkları ve gübre tercih edilir. Organik maddeler fosil yakıtların yerine tercih edilen alternatif yakıtların üretiminde kullanılır. Bitkilerin klorofil fotosentezi yapar. Bu işlem sayesinde güneşten aldıkları enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürebilirler. Dönüştürülen bu enerji ise bitkiler ile beslenen otçul hayvanlara aktarılır.

Biyokütle enerjisi yenilenebilir  enerji olarak da ele alınabilir.  Bunun nedeni bitkiler ve hayvan atıkları yakılırsa içlerinde bulunan enerji ve karbondioksit elektrik üreten makineler tarafından kanalize edilebilirler. Makale içerisinde biyokütle enerjisi nedir? Biyokütle enerjisi nasıl çalışır ve nasıl üretilir? Biyokütle enerjisinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Soruları hakkında merak edilenlere değineceğiz.

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Biyokütle enerjisi günümüzde kullanılan tartışmalı alternatif enerji kaynaklarından biridir. Yazımızda biyokütle enerjisi artıları ve eksileri hakkında da bilgi vereceğiz.

Biyokütle enerjisi, organik maddelerin işlenerek katı, sıvı veya gaz olarak enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilen alternatif enerji türüdür. Biyokütle enerjisi içeriğinde karbon, hidrojen, oksijen, azot, alkali toprak ve ağır metaller bulundurur. Biyokütle enerjisini oluşturan bileşenler ise organik olan bitki veya hayvan kökenli maddelerdir.

Biyokütle enerjisi en çok elektrik üretiminde kullanılır. Ancak sadece elektrik üretiminde kullanılmaz aynı zamanda metan gazı, biyodizel ve diğer biyoyakıtların üretiminde aktif olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. Doğrudan ısı şeklinde de kullanılabilir.

Biyokütle Enerjisinin Avantajları

Biyokütle enerjisinin avantajları birçoğu tarafından bilinmez ancak Biyokütle enerjisinin birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilineni ise biyokütle enerjisinin yenilebilir bir kaynak olmasıdır. Organik atıklardan ortaya çıkarılan biyokütle enerjisi yenilenebilir bir kaynaktır.

Biyokütle enerjisi alternatif enerji kaynaklarından biri olması nedeni ile insanlığın fosil yakıtlara olan bağlılığını azaltan bir enerjidir. Bu nedenle de doğa dostu birçok kişi tarafından desteklenmektedir. Biyokütle enerjisi içerisinde yaşadığımız ekosisteme zarar vermez ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı azaltarak dünyamızın ömrünü uzatan bir enerji türüdür.

Biyokütle enerjisi karbon nötr bir kaynaktır. Bu dönüşümü sırasında diğer enerjilere göre çok daha az karbondioksit salınımı yaptığını gösterir.

Biyokütle enerjisinin ana bileşenleri doğada ve çevremizde yaygın olarak mevcuttur. Çünkü bitkiler, ölü yapraklar, çimenler ve ölü ağaç dalları gibi birçok organik madde hepimizin çevresinde mevcuttur. Doğa sürekli olarak kendini yenileyen bir mekanizmaya sahiptir. Çimenler kestikçe büyür ve bu da sürekli bir ham madde kaynağını beraberinde getirir. Aynı zamanda organik atıkların da kullanılması için mükemmel bir yoldur. Biyokütle enerjisi ortaya çıkardığımız organik atıkları kullanarak çevremizdeki çöp miktarını da azaltmamıza yardımcı olabilmektedir.

Biyokütle Enerjisinin Dezavantajları

Biyokütle enerjisinin birçok avantajı olduğundan bahsettik ancak bahsedilmesi gereken bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

Biyokütle enerjisinin dezavantajları arasında atık maddeler kullanılmama ihtimali bulunmaktadır. Eğer biyokütle enerjisinin üretiminde atık maddeler kullanılmazsa doğada aktif olarak bulunan ormanlara zarar verileceği endişesi bulunmaktadır. Organik maddelerin doğadan koparılması içinde yaşadığımız ekosisteme büyük zarar verir bu nedenle Biyokütle enerjisinin avantajları arasında yer olan organik ham madde kullanımı aynı zamanda dezavantajları arasında da yer almaktadır.

Biyokütle enerjisi elde edilirken organik maddeler yakılır. Organik maddelerin yakılmasından dolayı ortaya çıkar kirlilik ise fosil yakıtların yanmasından dolayı ortaya çıkan kirliliğe benzer. Bu da yakım işleminin gerçekleştirildiği çevreye ve ekosisteme zarar vereceği anlamına gelmektedir. Ayrıca yakım sonucu ortaya çıkan bir enerji olduğu için her ne kadar yenilenebilir enerji kaynakları arasında kabul edilse de birçok yenilenebilir enerji kaynağı gibi tamamen temiz bir enerji kaynağı değildir.

Biyokütle enerjisi fosil yakıtların yerine kullanılsa da fosil yakıtlar kadar kullanışlı değildir. Yani biyokütle enerjisinin getirileri ile fosil bir yakıt olan benzinin getirileri arasında bir hayli fark vardır. ayrıca biyokütlenin yakıt olarak kullanılabilmesi için benzin ile karıştırılması gerekir ve uzun süre yakıt olarak kullanılan biyokütle enerjisini araçların motorlarına zarar vermektedir.

Biyokütle enerjisinden faydalanmak için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç vardır. Büyük miktarda enerji ise ancak büyük miktarda organik madde ile sağlanabilmektedir. Biyokütle enerjisi elde etmek için kullanılacak bitkilerin üretilmesi bir hayli pahalıdır bu nedenle böyle bir yola hiçbir üretici gitmez.

Biyokütle enerjisinin maliyeti fosil yakıtlar ile elde edilen enerjinin maliyetinden çok daha pahalıdır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here