Büyükalan GES

Güneş enerjisi, tüm dünya ülkelerinin fosil yakıt enerjilerini terk ederek yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişteki ilk temiz enerji kaynaklarından biridir. Ülkemizde 2021 yılında İstanbul’da kurulan ilk güneş enerjisi santralinden sonra güneş enerjisine yapılan yatırımlar artarak devam etti. Özellikle son beş yıldaki kapasite artış rakamlarına bakıldığında %63’ünü rüzgar ve güneş enerjisi santralleri oluşturmaktadır. Ülkemizin güneş enerjisinden elektrik üretimine katkısı bulunan santrallerinden biri de Antalya ilimizin Akseki ilçesinde bulunan Büyükalan Güneş Enerjisi Santrali’dir. Büyükalan Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgi edinmeden önce güneş enerjisi sistemleri hakkında kısaca bilgi edinelim.

Güneş enerjisi santralleri, fotovoltaik ve termal sistemler olmak üzere iki farklı yapıda çalışmaktadır. Fotovoltaik sistemler, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik hücrelerden oluşur. Bu hücreler, genellikle silikon gibi yarı iletken malzemelerden yapılır. Güneş ışığından gelen fotonlar, elektronları serbest bırakır ve bu elektronlar bir devre üzerinde dolaşarak elektrik üretir. Fotovoltaik modüller, bir dizi fotovoltaik hücrenin bir araya getirilmesiyle oluşan panellerdir. Bu paneller, genellikle çatılara monte edilir veya güneş enerjisi santrallerinde geniş arazilerde dizilerek büyük ölçekli enerji üretimine katkıda bulunur. Fotovoltaik sistemler, monokristalin, polikristalin ve ince film teknolojileri gibi farklı fotovoltaik hücre tiplerini içerebilir. Düşük bakım maliyeti, çevre dostu, uzun ömür, modüler yapı ve geniş uygulama alanları gibi birçok avantaja sahiptir. Termal güneş enerjisi sistemleri, güneş enerjisini ısıya dönüştürerek genellikle sıcak su veya buhar üretir. Bu sistemler genellikle odaklama aynaları veya toplama boruları kullanır. Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) sistemleri, odaklama aynaları veya mercekler kullanarak güneş enerjisini bir noktaya odaklayarak ısı üretir. Bu ısı, genellikle buhar üretmek veya bir tür ısı değiştirici vasıtasıyla elektrik üretmek için kullanılır. Termal sistemler genellikle sıcak su üretimi, ısınma, buhar türbinleriyle elektrik üretimi veya endüstriyel ısı uygulamaları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Termal sistemler, sıcak su ve ısı üretimi için etkili bir çözüm sunabilir. Konsantre Güneş Enerjisi sistemleri ise büyük enerji üretim tesislerinde kullanılabilir.

Her iki teknoloji de güneş enerjisinin kullanımını artırmak ve sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunmak amacıyla geniş ölçekte kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ve düşen maliyetlerle birlikte, güneş enerjisi santralleri daha yaygın hale gelmektedir. Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 2023 yılı Kasım sonu itibariyle 11.2 gigavata ulaşmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2022 sonunda açıkladığı Ulusal Enerji Planına göre ülkemizin 2025 yılına kadar güneş enerjisi kurulu gücünün 52.9 gigavata yükseltilmesi planlandığı açıklanmıştır.

Büyükalan GES Özellikleri

Akseki Büyükalan GES, Erciyes Anadolu Holding bağlı ortağı olan Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmektedir. Büyükalan GES, 23,40 MWe kurulu güce sahiptir. Santral sahip olduğu bu gücü ile Türkiye’nin 522. Antalya’nın ise 8.büyük enerji santralidir. Tesis, Türkiye’deki güneş enerjisi santralleri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin 9.büyük güneş enerjisi santrali olarak ilk on içerisinde yer almaktadır.

Akseki Büyükalan GES, yıllık 46.800.000 kilovatsaat elektrik üretmektedir. Bu elektrik üretimi, 12.885 kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması vb. elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Büyükalan GES, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alınarak değerlendirildiğinde 15.668 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretmektedir.

Güneş Enerjisinin Avantajları

Önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin en önemli avantajı temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı olmasıdır. Güneş enerjisinin avantajları şunlardır:

  1. Sınırsız ve Yenilenebilir Kaynak: Güneş ışığı her gün dünyaya düşer, bu nedenle güneş enerjisi sınırsız bir kaynaktır.
  2. Çevre Dostu: Çevresel kirliliğe veya sera gazı emisyonlarına neden olmaz. Kurulan her güneş enerjisi sistemi, atmosfere zararlı gazlar gönderen sistemlerin azalmasına neden olur. Bu sayede, iklim değişikliği ve hava kirliliği riskleri azalır.
  3. Düşük Kurulum ve Bakım Maliyetleri: Güneş enerjisi sistemlerinin kurulum ve bakım maliyetleri ilerleyen teknoloji sayesinde düşme eğilimdedir. Fotovoltaik panellerin genellikle 25-30 yıl arasında uzun bir ömrü vardır ve rutin temizlik dışında bakıma ihtiyaç duymazlar.
  4. Enerji Bağımsızlığı: Güneş enerjisi, bireylerin, işletmelerin ve ülkelerin enerji bağımsızlığını arttırır. Yerel kaynaklarla karşılanan enerji ihtiyacı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için önemlidir.
  5. Altyapı Geliştirme: Güneş enerjisi projeleri, enerji altyapısını geliştirebilir. Özellikle kırsal veya uzak bölgelerde güneş enerjisi sistemleri, elektriğe erişim konusunda önemli gelişmeler sağlayabilir.
  6. İstihdam Olanakları: Güneş enerjisi endüstrisi, istihdam yaratma potansiyeli taşır. Fotovoltaik panellerin üretimi, kurulumu, bakımı ve diğer alanlarda bir dizi iş fırsatı yaratabilir.
  7. Elektrik Fiyatlarını Düşürme: Güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması, enerji arzının çeşitlenmesine ve enerji talebinin daha sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasına katkıda bulunabilir, bu da genellikle elektrik fiyatlarını düşürebilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here