Diyot Çeşitleri

Diyot, elektronik devrelerinde en çok kullanılan yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Bir yönde akımı / voltaj akışına izin veren iki terminalli bir elektrik çek valfi dir.

Diyot, anot (A) ve katot (K) olarak iki terminale sahip bir PN eklemli yarı iletken bileşenidir. Terminallerden Pozitif tarafa (P) Anot, Negatif tarafa (N) Katot denir. Anot, daha az elektronun bulunduğu p tipi silikona bağlı bir elektrottur ve katot, daha fazla elektronun bulunduğu n tipi silikona bağlı bir elektrot tur.

Yapısında kullanılan yarı iletken malzemeler genellikle silikon veya germanyum formundadır. P-tipi anot (A) yarı-iletkenlik, değerlik elektronları 4’ten düşük olan malzemeler (Örnek: Bor) n-tipi katot (K) yarı-iletkenler, elektro -değerliği 4’ten fazla olan malzemeler (Örnek: Fosfor)

Diyot Nasıl Çalışır?

Pozitif Voltaj Durumu

Pozitif voltaj durumu

Diyotun P kutbu güç kaynağın pozitif kutbuna (+) ve katot kısmı negatif terminale bağlanır ve harici bir voltaj, uygulandığında   N tarafındaki (katot) serbest elektronların, akımı akması için deliği doldurmak üzere hareket pozitif iyonlar katodun negatif tarafına çekerek elektrotların diyot içindeki hareketine izin verecektir böylece elektrik akımı akacaktır.

Negatif Voltaj Durumu

Tersine, P tarafı negatif aküye / kaynağa bağlıysa, elektronlar pozitif terminal kaynağına doğru hareket edecektir. Diyotun içinde elektron transferi olmaz ve elektrik akımı geçmez.

Diyot Çeşitleri Ve Diyot Fonksiyonları

Diyotlar özelliklerine ve işlevlerine göre birkaç türe ayrılır. Diyot çeşitleri ve uygulamaları aşağıdaki gibidir.

Doğrultucu Diyot

Doğrultucu diyot, PN bağlantı alanı çok büyük olan bir PN bağlantı diyodu türüdür. Bu ters yönde yüksek kapasitansa neden olur. Düşük anahtarlama hızına sahiptir.

Doğrultucu Diyot

Doğrultucu diyotlar alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştürmek için kullanılır. En yaygın örnek adaptör devresidir.

Schottky diyot

Alman fizikçi Walter H. Schottky’nin adını taşıyan Schottky diyot, N tipi yarı iletkenin yarı iletken yüzey kısmına metal eklenerek oluşan bir diyot  türüdür. Bu diyotların özellikleri çok düşük aktivasyon voltajı düşüşüne ve kısa toparlanma süresine sahip olmasıdır.

Schottky diyot

Bu diyotlar, radyo cihazları ve mantık kapıları gibi yüksek frekanslı elektronik devreler için çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tünel Diyot

Tünel Diyot

Tünel diyot, kuantum mekaniğinin fenomenlerinden birini, yani tünellemeyi kullanarak çalışan bir diyottur. Tünel bağlantısı, osilatörlerde, amplifikatörlerde veya sinyal mikserlerinde bir bileşen olarak kullanılır, çünkü esas olarak hız voltaj değişikliklerine tepki verir.

Zener Diyot

Zener diyot adını, zener etkisini keşfeden Clarence Malvin Zener’den almıştır. Sadece ileri yönde akım akışını değil aynı zamanda ters yönde de akım akışını sağlayan ve ters yönde akan bir elektrik akımı iletme özelliğine sahiptir.

zener diyot

Bu diyot sabit bir voltaj üretebilir ve elektronik devrelerde referans voltaj jeneratörü olarak yaygın olarak kullanılır. Yaygın olarak kullanılan değerler aralığı 3.3v, 5.1v, 7.1v ve 11.1v’dir.

Işık Yayan Diyot (LED)

LED, yarı iletken elektroniklerin ışık yayabilecek bir bileşenidir. Anot ve katottaki ileri voltaj nedeniyle LED üzerindeki ışık yayılabilir. LED (Işık Yayan Diyot), bir ileri sapma akımı (ileri sapma) aldığında ışık yayan bir diyottur.

led diyot

LED’ler artık aydınlatma cihazları olarak yaygın olarak kullanılmaktadır ve floresan lambaların yerini almak için çeşitli tipler kullanılmaktadır.

Lazer Diyot

Bir lazer diyot Led’e benzer çünkü elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Fakat LED’den farklı olarak, Lazer diyot tutarlı bir ışık üretir.

lazer diyot

Lazer diyot, iç kısımdaki (I) bölgede elektron ve deliklerin bir araya geldiği bir PIN bağlantısından oluşur . Birleştiğinde, bir lazer ışını oluşturur. Lazer diyotları optik haberleşme, lazer pointer, CD ve DVD okuyucu ve lazer yazıcı vb.

Fotodiyot

foto diyot

PN eklem alanı aydınlatıldığında fotodiyot elektrik enerjisi üretebilir. Genel olarak fotodiyot, ters yönlü olarak çalıştırılır, böylece ışıktan kaynaklanan küçük bir akım doğrudan tespit edilebilir. Fotodiyot ışığı tespit etmek için kullanılır (fotodetektör).

PIN Diyot

PIN diyot üç katmanlı bir diyottur, yani P katmanı, I katmanı ve N katmanıdır. P-tipi bir yarı-iletken ile N-tipi bir yarı-iletken birleşimi arasına içsel bir yarı iletken yerleştirilmiştir,  İleri yönlü voltajda değişken bir direnç gibi davranır. PIN diyodunun geri kazanım süresinin zayıf olması nedeniyle. Bunun nedeni, aşırı yüklü “I” bölgesinin hızlı döngülerde boşalma için yeterli zaman almamasıdır. Cep telefonları ve kablosuz LAN cihazları için bir anahtarlama elemanı ve alıcılar için bir zayıflatıcı olarak kullanılır.

Vakum Diyot

Bir vakum tüpünden ve iki elektrottan (katot ve anot) yapılan bir diyotun en basit şeklidir. Anot ve Katot, vakum tüpünün içine yerleştirilir. Katot ısındığında elektronlar yayar, anot elektronları alır ve akış devam eder.

Katot doğrudan veya dolaylı olarak ısıtılabilir. katottaki serbest elektron ısındıktan sonra vakumda serbest kalır. Anot bu elektronları toplar ve akımlar akar. Bilgisayar monitörleri, Amatör radyo, Endüstriyel Isıtma, Mikrodalga fırınlar, Lazerler, ve LCD Bilgisayar Ekranlarında kullanılır.

Varaktör Diyot

Varaktör, diğer türlere göre benzersiz bir diyot türü olduğu için de adlandırılır, çünkü pasif ve aktif bileşenlerin bir kombinasyonudur. Varaktör, kapasitör gibi bir kapasitans değerine sahip bir diyottur. Bu tip bir bileşenin kapasitans değeri, diyottaki sapma voltajı ayarlanarak değiştirilebilir.

Diğer Diyot Çeşitleri:

  • Kristal Diyot
  • Mikrodalga Diyot
  • Dual Diyot
  • Vidalı Diyot
  • Gunn Diyot
  • Şokley Diyot
  • Impatt Diyot

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here