Elektrik, günlük yaşantımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz ve kullandığımız enerji türüdür. Elektrik enerjisini diğer enerji türlerinden farklı kılan özelliği gözümüzle göremediğimiz ancak hissettiğimiz bir enerji türüdür. İzolesiz kablodan elektrik geçtiği zaman nasılda masum demi? Ne zaman o kabloya temas ettiğimiz zaman çarpılırız. Gelelim elektrik nedir? Elektrik nasıl meydana gelir?

Doğadaki bütün maddeler atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar protonlar, nötronlar ve elektronlar olarak adlandırılan daha küçük parçacıklardan oluşur.Elektronlar kabloların içerisinde hareket edebilecekleri kadar küçük parçacıklardır.

Elektrik,atomun çevresini saran yüklü (pozitif) ve yüksüz (negatif)elektronların iletken tel üzerinde birbirlerine karşı uyguladıkları çekme ve itme kuvveti ile meydana çıkan enerji türüne elektrik denir.Yüklerin bir birlerine karşı kuvvet uygulamasıyla elektrik alanı meydana gelir.Elektrik ve manyetik kuvvetler elektronları bir atomdan diğerine geçirdiğinde, bir elektrik akımı oluşur.

Elektrik yüklerinin bir birileri arasındaki etkileşimlerine ise Coulomb kanunu denir. Elektrik enerjisinin nasıl meydana geldiğini öğrendik Gelelim bu elektrik enerjisini hangi kaynaklar ile üretebiliriz kısaca açıklayalım.

Elektrik nasıl üretilir?

Elektrik, kömür, doğal gaz, petrol, nükleer enerji ve diğer doğal kaynaklarının dönüştürülmesiyle elde edilir. Güneş panelleri, Yarı iletkenler kullanarak güneş ışınımını elektriğe dönüştürerek elektrik enerjisi üretirler. Dizel motor jeneratörleri, içerisinde mazotu yakarak hareket enerjisine dönüştürür. Dönüştürülen hareket enerjisi ile daha sonra elektrik enerji elde edilir.

Rüzgar türbinleri,rüzgarın Pervane Kanatlarını döndürerek mekanik enerji elde edilir ve mekanik enerji elektriğe dönüştürülür. Hidroelektrik santralleri,barajlardaki belli bir yükseklikte biriktirilen Suyun boşaltılarak barajın altında bulunan türbin çarkına bağlı olan jeneratör motorunun döndürülmesiyle elektrik enerjisi elde edilir. Jeotermal santralleri, yeraltında biriken sıcak suyun yer yüzüne çıkartılarak santrallerde bulunan buhar türbinlerini döndürerek elektrik üretilir.

Elektrik enerjisinin kullanım alanları

Elektrik enerjisinin kullanım alanları, televizyon, buzdolabı, telefonları şarj etmede, klima ve elektrikli ocak gibi tek tek saymakla bitmez.Elektrik enerjisi hareket ve ısı enerjisine dönüştürülmesi kolaydır. Örnek vermek gerekirse motorlar hareket enerjisi, elektrikli soba ve kahve makinalarında ısı enerjisi olarak kullanılır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here