endustri4.0

Endüstri 4.0, gerçeğin sanal dünya ile ağ oluşturması ve üretimin dijitalleşmesidir. Dijitalleşme, toplumumuzda ağa bağlı, dijitalleştirilmiş, otomatikleştirilmiş teknolojiler, üretim süreçleri ile birleşir. Makine mühendisliği, lojistik ve hizmetler gibi disiplinler birbirleriyle iletişim halindedir.

Yeni, akıllı bir şekilde Nesnelerin İnterneti, tüm endüstriyel sektör için büyük bir dönüm noktası ve müşteriler için yeni faydalar anlamına geliyor: üretim döngüleri kısalıyor, müşteri ihtiyaçları gerçek zamanlı olarak üretime dahil ediliyor, bakım ve onarımlar büyük ölçüde yasal düzenlemelere tabi tutuluyor bağımsız. İşler otomatik olarak doğru sırada çalışarak dijitalleşmenin bir sonucu olarak önemli bir değişim gördü. Dördüncü sanayi devrimi “Endüstri 4.0” olarak adlandırılmıştır.

Endüstri 4.0′ kavramına daha derinlemesine bakıldığında, endüstriyel birimlerin çalışma şeklini sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde değiştirme potansiyeli olan, hızla gelişen, güçlü bir akım olduğu ortaya çıkar. ‘Endüstri 4.0’ bir dereceye kadar ikinci sanayi devrimidir. Tek fark, dünyadaki ilk sanayi devrimi başta İngiltere olmak üzere Avrupa ile sınırlıyken, Endüstri 4. 0 itibariyle mevcut sanayi devrimi tüm dünyaya yayılmıştır. Varlığı ve yayılımı herhangi bir ülke ile sınırlı değildir. Makineler arasındaki alışveriş sadece bir üretim sahası içinde gerçekleşmez. Makineler, şirket içinde veya tedarikçilerin veya müşterilerin sistemleriyle dünya çapında da ağa bağlanabilir.

‘Endüstri 4.0’ın temel bileşenleri:

 • Nesnelerin interneti
 • Bilgi teknolojisi ve Operasyonel teknoloji arasındaki koordinasyon
 • Hızlı geliştirme uygulaması
 • Sayısallaştırma
 • Siber fiziksel sistem
 • Otonom üretim
 • Büyük veri analizi
 • Veri toplama
 • Robotik
 • Yapay zeka
 • Ek üretim süreçleri; özellikle 3D baskı

Bazı durumlarda I4.0 veya I4 olarak da bilinen popüler Endüstri 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Alman hükümetinin üretim süreçlerinin bilgisayarlaştırılmasını teşvik etme çabalarının bir parçası olarak kullanıldı. Aynı yıl, Hannover Fuarı’nda isim ve konsept kamuoyuna açıklandı. Veri modelleri ve veri eşleme, tüm uçtan uca ürün yaşam döngüsü ve değer akışı boyunca Endüstri 4.0’ı geliştirmek için kullanılır. Endüstri 4.0’daki tüm teknolojiler, entegrasyon en önemli faktör olmak üzere, bu açıdan değerlendirilmelidir.

Endüstri 4.0 Hakkında Sorulan Sıkça Sorular

· Endüstri 4.0 Çözümlerini Neden Uygulamalıyız?

Endüstri 4.0, işletme sahiplerine operasyonlarının her yönünü daha iyi kontrol etme ve anlama gücü verir ve üretkenliği artırmak, süreçleri iyileştirmek ve büyümeyi hızlandırmak için anlık verilerden yararlanmalarına olanak tanır.

· Endüstri 4.0 Teknolojileri Nelerdir?

Endüstri 4.0, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve makineler, robotlar ve araçlar gibi fiziksel şeyleri izlemek ve kontrol etmek için bilgisayar tabanlı algoritmalar kullanan akıllı, otonom sistemler olan siber-fiziksel sistemler tarafından desteklenmektedir.

· Endüstri 4.0’ın Çevreye Etkileri Nelerdir?

Endüstri 4.0’ın otomatikleştirilmiş sistemlerinin sağladığı faydaları gösteren bazı önemli göstergeler şunlardır: maliyet azaltma, enerji tasarrufu, daha akıllı tasarım, hammadde kullanımında azalma, atık geri dönüşümü ve çevre koruma .

· Hangi Sanayi Devrimini Yaşıyoruz?

Bugün Endüstri 4.0 veya Endüstri 4.0’ın hakim olduğu dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz

· Endüstri 4.0 Günlük Hayatı Nasıl Etkiler?

Endüstri 4.0’ın sunduğu yenilikler sayesinde verilerden gerçek zamanlı olarak uyarlamak ve öğrenmek mümkün. Bu sayede şirketler daha proaktif, duyarlı ve hepsinden önemlisi öngörülü. Aynı şekilde kuruluşların operasyonlarındaki riskleri azaltmalarına da olanak tanır.

· Endüstri 4.0 Bir Şirkette Neden Uygulanır?

Sensörlerin, yazılımın, bağlantının ve büyük veri analitiğinin kullanımıyla yönlendirilen dijitalleşmenin, daha verimli ve esnek fabrikaların ortaya çıkmasına ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

· Endüstri 4.0 Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Endüstri 4.0, bir dizi yeni iş fırsatı açmasının yanı sıra daha fazla sermaye akışına ve şimdiye kadar geleneksel yöntemlerle sağlanan çözümlerin değerinde artışa olanak sağladı.

· Endüstri 4.0’ın Gelecekte Nasıl Bir Etkisi Olacak?

4.0 yaklaşımı, iş ve endüstri dünyası için, yalnızca işletme maliyetlerinin düşürülmesini değil, aynı zamanda üretkenlik, saat başına üretimi (saat/adam) artırma, riskleri azaltma ve her şirketin sonuçlarını daha verimli hale getirecek.

Endüstriyel Devrimler

Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır.

 1. Su ve buhar gücünün daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan mekanik tezgâhların bulunmasıdır.
 2. Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesidir.
 3. 1970’lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanması ile oldu ve günümüz bu Endüstri devrimi içindedir.
 4. Endüstri 4.0 ise 4. Endüstri Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji plânıdır.

endüstri 40

Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devrimi olarak da bilinen ve asıl çekirdeği bağlanmaktadır.

Mikro bir perspektiften bakıldığında, makineler arasında bir köprü görevini üstlenir. İnsan etkileşimi olmadığı zamanlarda, makineler birbirleriyle veri yoluyla iletişim kurmaktadır.

Klasik örnekler ise, envanter verilerini otomatik olarak aktaran otomatları içerir.

İşletim süreçlerini kolaylaştırmak için santral görevinde bulunan otomat makineleri örneğinde olduğu şeklinde, imalat sanayinde ;

 • Envanter düzeyindeki IoT uygulaması
 • Gerçek Zamanlı Tedarik Zinciri Optimizasyonu
 • Gerçek Zamanlı Verim Optimizasyonu

en yaygın örnekleridir. Uluslararası bir kamyon üreticisi olan ve ürettikleri 100.000 kamyonun motorlarına ve diğer parçalarına monitörler monte ettiler. Yakın gelecekte ise hangi kamyonun olacağını tahmin etmek için eğitimli modellerini kullanıldı.  Arıza, olası bir arıza bulunduğunda, sistem sürücüyü bu durumdan otomatik olarak haber vermektedir. Forkliftin yakınındaki onarım merkezi ile bir bakım zamanı ayırır. Aynı zamanda, sistem otomatik olarak ilgili parçaları onarım merkezine gönderecek ve ayrıntıları onarım teknisyenine iletecektir.

Bu sadece kriz riskini azaltmakla kalmaz, kullanıcı deneyimini de geliştirir, aynı zamanda bu üreticiye yeni bir gelir kaynağı da getirmektedir. Makro bakış açısından sosyal talep ve arz arasında bir köprüdür, talep her yerdedir. Ancak bu pazarda hala karşılanamayacak kadar büyük bir talep var. Bu talepleri üç aşamada açıklayabiliriz. Bunlar ise;

 • Teknoloji sınırları
 • Kar sınırları
 • Ahlak ve hukuk sınırları

Çeşitli teknolojilerin yükselişi açısında,  gelişimi ve küreselleşmesi nedeniyle, üreticiler teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve geçmişte tanımlanan imkansızı aşmaya devam edebilirler. Ancak, tüm piyasayı gerçekten yeniden tanımlayan şey Endüstri 4.0’ın kâr marjındaki ilerlemesidir.

 • Son hava durumu
 • Haber içeriği
 • Pazar eğilimleri
 • Tüketici bilgileri

Veriler eyleme geçirilebilir öngörülere dönüştürülebilir.

 • Kaynak tahsisi
 • Arz ve talep eşleştirme
 • Pazara çıkış süresi
 • Envanter

Bunlar, pazardaki tüketiciler ve üreticiler arasında bir köprü kurmak ve iki yönlü bir iletişim kanalı haline gelmek gibidir. Endüstri 4.0 , henüz mevcut olmayan gizli talep ve arz arasında bir köprüdür.

Ancak herkesin boyu, oranı ve ağırlığı çok farklı olsa da, aynı tasarımdaki sandalyelerin genellikle sadece bir yüksekliği vardır. Bunun nedeni ise, modelleme maliyetinin üretici için son derece yüksek olmasıdır, bu nedenle endüstri önceden “hangi tasarımı çoğu insanı tatmin edecek?” olarak değerlendirmeli ve sonra seri üretime başlamalı ve başlamalıdır.

Ancak şimdi, In Situ 3D baskı, gerçeklik simülasyonu, çok katmanlı üretim ve büyük veri gibi teknolojilerin ortaya çıkmasıyla, üreticiler özelleştirme maliyetini önemli ölçüde azalttı. Bu da kitlesel özelleştirme ile sonuçlandırıldı. Doğum ise hala olgunlaşmamış olmasına rağmen, gelecekte bu teknolojiler pazara onlar için en uygun çözüm olan çeşitli ihtiyaçlar verecektir.

Endüstri 4.0 neden bu kadar önemlidir?

İmalat sektörümü etkileyen Endüstri 4.0 hızla bir şekilde yayılıyor, henüz dönüşüm gerçekleştirmemiş mevcut işletmeler var. Bunlar hiç görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalacaklar. Üretim için dönüşüm artık bir seçenek değil, tüm şirketlerin yüzleşmesi gereken bir zorluktur. Rakipleriniz gelişmekte ve sizden bir adım öne geçmektedir. Sizde bir adım öne geçtiği adımlar ise;

 • Düşük üretim maliyetleri
 • Hızlı pazara sunma süresi
 • İyi satış sonrası hizmete
 • Yüksek kaliteye sahip oldukları

Bu alanlarda piyasada nasıl rekabet edersiniz? Hızlı gelişmeyi nasıl takip edebilirsiniz? Sorularını sormanız ve cevap bulmanız gerekiyor. Aynı zamanda ve modern zamanlarda, tüketici talepleri sadece artacak ve daha karmaşık hale gelecektir.

Ayrıca, dönüşümü benimseyenler, üreticiler ve tüketiciler arasındaki mesafeyi önemli ölçüde azaltabilecek, iki yönlü bir köprü kurabilecek, çok ilgili bir varlık haline gelecek ve tüketicilere mükemmel değer sunabilecekler.

Bugün bir üreticiye “Değer öneriniz nedir?”  bu soruyu sorduğumuz zaman aldığınız cevap, “Müşterilerimizin, görev” şu anda, belki de en sofistike araçların nasıl yapılacağı kuruluşun odak noktası olmamalı , aksine sektörün müşterilerin karşılaştığı sorunları tanımlamaya ve etkili koşullar altında nasıl yardımcı olunabileceğini düşünmeye odaklanmalıdır. Müşteri sorunu çözer.

Bu nedenle üreticilerin Endüstri 4’ü kucaklamak için dijital bir dönüşümle net bir strateji başlatmaları gerekiyor.

Endüstri 4.0 Temel Amacı

Bilişim teknolojileri ile endüstriyel bir araya getirmeyi planlanıyor. Bunun ana bileşenleri Yeni Nesil Yazılım ve Donanım dır. İşletmede kullanılmak için her türlü araç gerece entegre edilmiş sensör ve işleticilerle donatılmıştır. İnternet bağlantılı akıllı elektronik sisteme siber ve fiziksel sistemler olarak açıklayabiliriz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here