endustri4.0

Endüstri 4.0 imalat sanayi büyük ölçekli bir dijital dönüşüm geçirmekte ve dördüncü sanayi devrimi Almanya Hannover Fuar’ında ilk olarak kullanılmaya başlandı. Geleneksel üretimin dönüşümü, aynı zamanda, Endüstri 4.0’ı benimseyen üreticiler sürekli olarak yıkıcı güç ürünleri, hizmetler ve hatta iş modelleri getiriyorlar.

Gelişmiş ülkelerin hazırlıklarına daha önce başlayıp hayata geçirilmeye planladığı sanayi-teknoloji bütünleşmesidir.

Bu anlayış ile Endüstri 4.0’ın arkasındaki tanımı, kökeni ve sürüş teknolojisini tam olarak analiz ettik. Son olarakta Endüstri 4.0’ın hangi üretim alanlarına değer sağladığını ve endüstrinin ne kadar etkili olduğunu açıkça listeleyeceğiz. Endüstri 4.0 çalışma modunu tanıtacağız.

Endüstriyel Devrimler

Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır.

 1. Su ve buhar gücünün daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan mekanik tezgâhların bulunmasıdır.
 2. Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesidir.
 3. 1970’lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanması ile oldu ve günümüz bu Endüstri devrimi içindedir.
 4. Endüstri 4.0 ise 4. Endüstri Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji plânıdır.

endüstri 40

Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devrimi olarak da bilinen ve asıl çekirdeği bağlanmaktadır.

Mikro bir perspektiften bakıldığında, makineler arasında bir köprü görevini üstlenir. İnsan etkileşimi olmadığı zamanlarda, makineler birbirleriyle veri yoluyla iletişim kurmaktadır.

Klasik örnekler ise, envanter verilerini otomatik olarak aktaran otomatları içerir.

İşletim süreçlerini kolaylaştırmak için santral görevinde bulunan otomat makineleri örneğinde olduğu şeklinde, imalat sanayinde ;

 • Envanter düzeyindeki IoT uygulaması
 • Gerçek Zamanlı Tedarik Zinciri Optimizasyonu
 • Gerçek Zamanlı Verim Optimizasyonu

en yaygın örnekleridir. Uluslararası bir kamyon üreticisi olan ve ürettikleri 100.000 kamyonun motorlarına ve diğer parçalarına monitörler monte ettiler. Yakın gelecekte ise hangi kamyonun olacağını tahmin etmek için eğitimli modellerini kullanıldı.  Arıza, olası bir arıza bulunduğunda, sistem sürücüyü bu durumdan otomatik olarak haber vermektedir. Forkliftin yakınındaki onarım merkezi ile bir bakım zamanı ayırır. Aynı zamanda, sistem otomatik olarak ilgili parçaları onarım merkezine gönderecek ve ayrıntıları onarım teknisyenine iletecektir.

Bu sadece kriz riskini azaltmakla kalmaz, kullanıcı deneyimini de geliştirir, aynı zamanda bu üreticiye yeni bir gelir kaynağı da getirmektedir. Makro bakış açısından sosyal talep ve arz arasında bir köprüdür, talep her yerdedir. Ancak bu pazarda hala karşılanamayacak kadar büyük bir talep var. Bu talepleri üç aşamada açıklayabiliriz. Bunlar ise;

 • Teknoloji sınırları
 • Kar sınırları
 • Ahlak ve hukuk sınırları

Çeşitli teknolojilerin yükselişi açısında,  gelişimi ve küreselleşmesi nedeniyle, üreticiler teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve geçmişte tanımlanan imkansızı aşmaya devam edebilirler. Ancak, tüm piyasayı gerçekten yeniden tanımlayan şey Endüstri 4.0’ın kâr marjındaki ilerlemesidir.

 • Son hava durumu
 • Haber içeriği
 • Pazar eğilimleri
 • Tüketici bilgileri

Veriler eyleme geçirilebilir öngörülere dönüştürülebilir.

 • Kaynak tahsisi
 • Arz ve talep eşleştirme
 • Pazara çıkış süresi
 • Envanter

Bunlar, pazardaki tüketiciler ve üreticiler arasında bir köprü kurmak ve iki yönlü bir iletişim kanalı haline gelmek gibidir. Endüstri 4.0 , henüz mevcut olmayan gizli talep ve arz arasında bir köprüdür.

Ancak herkesin boyu, oranı ve ağırlığı çok farklı olsa da, aynı tasarımdaki sandalyelerin genellikle sadece bir yüksekliği vardır. Bunun nedeni ise, modelleme maliyetinin üretici için son derece yüksek olmasıdır, bu nedenle endüstri önceden “hangi tasarımı çoğu insanı tatmin edecek?” olarak değerlendirmeli ve sonra seri üretime başlamalı ve başlamalıdır.

Ancak şimdi, In Situ 3D baskı, gerçeklik simülasyonu, çok katmanlı üretim ve büyük veri gibi teknolojilerin ortaya çıkmasıyla, üreticiler özelleştirme maliyetini önemli ölçüde azalttı. Bu da kitlesel özelleştirme ile sonuçlandırıldı. Doğum ise hala olgunlaşmamış olmasına rağmen, gelecekte bu teknolojiler pazara onlar için en uygun çözüm olan çeşitli ihtiyaçlar verecektir.

Endüstri 4.0 neden bu kadar önemlidir?

İmalat sektörümü etkileyen Endüstri 4.0 hızla bir şekilde yayılıyor, henüz dönüşüm gerçekleştirmemiş mevcut işletmeler var. Bunlar hiç görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalacaklar. Üretim için dönüşüm artık bir seçenek değil, tüm şirketlerin yüzleşmesi gereken bir zorluktur. Rakipleriniz gelişmekte ve sizden bir adım öne geçmektedir. Sizde bir adım öne geçtiği adımlar ise;

 • Düşük üretim maliyetleri
 • Hızlı pazara sunma süresi
 • İyi satış sonrası hizmete
 • Yüksek kaliteye sahip oldukları

Bu alanlarda piyasada nasıl rekabet edersiniz? Hızlı gelişmeyi nasıl takip edebilirsiniz? Sorularını sormanız ve cevap bulmanız gerekiyor. Aynı zamanda ve modern zamanlarda, tüketici talepleri sadece artacak ve daha karmaşık hale gelecektir.

Ayrıca, dönüşümü benimseyenler, üreticiler ve tüketiciler arasındaki mesafeyi önemli ölçüde azaltabilecek, iki yönlü bir köprü kurabilecek, çok ilgili bir varlık haline gelecek ve tüketicilere mükemmel değer sunabilecekler.

Bugün bir üreticiye “Değer öneriniz nedir?”  bu soruyu sorduğumuz zaman aldığınız cevap, “Müşterilerimizin, görev” şu anda, belki de en sofistike araçların nasıl yapılacağı kuruluşun odak noktası olmamalı , aksine sektörün müşterilerin karşılaştığı sorunları tanımlamaya ve etkili koşullar altında nasıl yardımcı olunabileceğini düşünmeye odaklanmalıdır. Müşteri sorunu çözer.

Bu nedenle üreticilerin Endüstri 4’ü kucaklamak için dijital bir dönüşümle net bir strateji başlatmaları gerekiyor.

Endüstri 4.0 Temel Amacı

Bilişim teknolojileri ile endüstriyel bir araya getirmeyi planlanıyor. Bunun ana bileşenleri Yeni Nesil Yazılım ve Donanım dır. İşletmede kullanılmak için her türlü araç gerece entegre edilmiş sensör ve işleticilerle donatılmıştır. İnternet bağlantılı akıllı elektronik sisteme siber ve fiziksel sistemler olarak açıklayabiliriz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here