Endüstride Siber TehlikeEndüstride Siber Tehlike

Nesnelerin interneti (IOT) gelişmesi ve internet kullanımın artmasıyla beraber, endüstriyel faaliyetlerin de giderek daha verimli olduğu görülebilecektir. Ancak teknik gelişmelerden dolayı bir takım güvenlik sorunları da ortaya çıkabilmekte ve bu işleyişi de önemli ölçüde de durdurabilecek yapıda da var olmaktadır.

Günümüzde genel olarak üretimin gerçekleştirildiği, elektrik, su, atık su, petrol, doğalgaz, ulaştırma, kimya, ilaç üretimi, kağıt, yiyecek, içecek, otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanımın yanı sıra aynı zamanda da akıllı ev seçeneklerine dair kontrol panelleri de zaman zaman siber tehdit içerebilecek durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır.

Endüstri 4.0’ın gelişmesiyle beraber bir çok endüstriyel tesis üretimde insan gücüne daha az ihtiyaç gerektiren  akıllı tesisler ve fabrikalar kurmaktadırlar. İnsan gücünün en az seviye indirilen tesislerde üretim robotlar ve akıllı sensörler ile gerçekleştrilmektedir. Nesnelerin interneti (IOT) ağ yapısında robotlar, makinalar ve sensörler bir birleri arasında kablosuz (wireless) haberleşme cihazları, GPRS ve 3G modemler ile haberleşerek veri transferlerini gerçekleştirmektedirler. Birçok veri bulut tabanlı sistemlerde veya serverlerde tutularak kayıt altına alınmaktadırlar. Herhangi bir verinin dışarı sızılması doğrultusunda veya kötü niyetli kişiler tarafından dışarıdan içeriye sızılması o tesiste ciddi riskler oluşturmaktadır.

Endüstride siber tehlike genel olarak kötü niyetli siber saldırganlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Herhangi bir kurumun endüstriyel faaliyetlere dayalı çalışmaların sekteye uğraması noktasında da bir amaca hizmet etmelerini de engelleyebilecek pozisyonda da var olmaktadır. Zayıf internet protokollerinin devreye girmesi noktasında da önemli bir sorun görülebilmekte ve açık tehdit olduğu da kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

Güvenlik sorunlarının ortaya çıkmaması aşamasında da ciddi güvenlik tedbirlerinin periyodik olarak sık sık kontrol edilmesi de gerekmektedir. Teknik çalışmaların endüstriyel faaliyetler içerisinde sürekli olarak gerçekleştirilerek farklı güvenlik kodları da devreye girebilmelidir. Böylelikle endüstriyel fonksiyonları olan ağların savunma duvarlarının da yeterli olarak görülmesi ve gerekli güvenlik altyapılarının da bulunması gerekmektedir.

Endüstride siber tehlikelere karşı bir dizi önlemlerin alınması halinde var olan kontrol programlarının en etkili biçimde ve kötü amaçların eline geçmeden devrede olması durumu söz konusu olabilmektedir. Sistemlerin açıklıklarına dayalı bir çalışma ortaya konulmakta olup; sürekli bir biçimde güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. Aynı zamanda da saldırıların hangi yönde olacağına dair ihtimaller de baz alınması gerekmektedir. Bunun yanında da en iyi siber saldırı taktikleri de uygulanarak istihbaratların da göz önüne alınması gerekecektir. Siber istihbarata dair gelişmiş güvenlik sistemleri de en güncel halleri de ortaya konulabilmektedir. Aynı zamanda da kişilerin siber tehdide karşı bilinçlendirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Siber saldırının ne türde zararları ortaya koyabileceğine dair sonuçlar hakkında da fikirlerin verilmesi durumu da söz konusu olabilmektedir.

Yapılan açıklamalar sonrasında siber saldırıların zaman içerisinde giderek arttığı da gözlemlenebilmektedir. Siber saldırılar herhangi bir alanda üretim gerçekleştiren şirketlerin son olarak ortada olan Endüstri 4.0’dan kaynaklı olan sistemin açıklarından dolayı ortaya çıktığı görülebilmektedir. Genel olarak mühendislik kaynaklı şirketlere olan yönelimde bilgi çalımı ve sabotaj gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği de görülebilmesi durumu açığa çıkabilmektedir.

Kötü niyetli olan kişilerin şirketlerin işleyişini olumsuz yönde etkilediği de gözlemlenebilmektedir. Giderek daha da karmaşık bir hale gelerek ciddi zorluk içeren siber saldırıları atlatılması da uzun süre içerisinde de gerçekleşebilecektir. Böylelikle daha uzun süre içerisinde hasar verebilme oranı da son derecede de önemli bir boyutta olduğu da gözlemlenebilecek bir durum olarak ifade edilebilecektir.

Güvenlik denetimi esnasında endüstriyel güvenlik konusunda uzman olarak nitelendirilen kişilerle çalışmanın bu durumu engelleyebileceği söylenebilmektedir. Bu durumlarda profesyonel kişilerle çalışmanın en önemli etkisi kapsamında da güvenlik açıklarının en kısa süre içerisinde bulunarak sonlandırılmak aşamasında hızlı bir işleyişin gündeme gelmesi de söz konusu olabilmektedir. Sisteme dayalı hataları ortadan kaldırmaya dayalı çalışmaları da ön görmenin fazlasıyla önem arz ettiği de gözlemlenebilecektir. Aynı zamanda da altyapının desteklenmesi de güvenlik açısından önemli bir müdahale olarak görülebilecek bir seviyede de var olmaktadır.

Gelişmiş koruma yöntemlerini değerlendirmeye alarak tüm senaryoları elden geçirme durumu da söz konusu olmaktadır. Endüstriyel kontrol birimlerine dayalı tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve devamlı olarak da izlenmesi durumu da ortaya çıkabilmektedir. Endüstriyel faaliyetler içerisinde özelleştirilmiş bir ağ ve güvenlik sisteminin de an be an devrede olması da genel güvenliği sağlayabilecek önemli bir etken olarak da ifade edilmektedir. Bu sayede de sistem kaynaklı herhangi bir tehlikeden de kurtulmanın söz konusu olacağı da gözlemlenebilecektir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here