Fraktal Robot

Fraktal robot, bir işletim sistemi aracılığıyla işlev gören tek tip elektronik küptür. Tıpkı bir insan gibi her bir parçası dönüşüm halindedir. Küp şeklindeki tuğla formundaki malzemelerden oluşur. Robotun şeklini değiştirmek ve farklı şekil türlerinde düzenlemek için bilgisayardan faydalanılır. Tuğla olarak ifade edilen form, farklı nesneler yapmak üzere form değiştirme, hareket etme ve kendilerini karıştırmak üzere bir motorla donatılmıştır.

Fraktal robot, hem donanım hem de yazılımdan oluşmaktadır. Küpün içerisine yerleştirilen bir çip ile kontrol edilebilir. Küplerin beklenen boyutu 1000 ila 10000 atom genişliğindedir. Fraktal, oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Fraktal robot teknolojisi inşaat alanındaki binalar ve laboratuvarlardaki tıbbı operasyonlarda ve deneyler başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilir. Hareketli ve değişken bir yapıda olması, onu birçok sektörde kullanılmak üzere yeniden şekillendirilebilmesini sağlar. Özetle fraktal robot, insanların birçok alandaki işlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış elektronik küplerdir.

Bu teknoloji, dijital madde kontrolü olarak adlandırılmıştır ve bunun uygulaması robotik küp gibi bir makine ile yapılabilir. Fraktal robotlar, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kolayca devam edebilmeleri için kendi kendine onarım tesisi içerir.

Fraktal Robot Yapısı ve Çalışma Prensibi

Fraktal robot aparatlarını inceleyerek hem bu robotların yapısını hem de çalışma prensiplerini öğrenelim.

1.      Fraktal Robot İnşası

Fraktal robotun inşası kolay değildir, bu robotları yapmak için çok çaba gerekir. Robot tasarımı, kütle üretilebilmeleri için en az miktarda hareketli parça içerir. Bu proje için gerekli materyalleri bulmak kolaylaştı. Robotu yapmak için kullanılan malzemeler plastik ve gelişmiş ülkelerde elde edilebilen metallerdir, oysa killer ve seramikler gelişmekte olan ülkelerde elde edilebilen çevresel malzemelerdir.

Bu robotlar, kübik bir sınıra sabitlenmiş olduğu gibi tasarlanmış ön panellerden yapılabilir. Fraktal robottaki her Faceplate, bir küpten başka bir küpe iletim için veri sinyallerinin yanı sıra güce izin veren bir elektrik bağlantı pedi içerir.

2.      Fraktal Robot Hareket Mekanizması

İç sistemi izlemek için plakalar en önemli parçalardır. Motor, plakaların yanı sıra yuvaların dışına sürülmesine yardımcı olur. Motor, yaprakları metal bir şerit yardımıyla çalıştırmak için kullanılabilir.

3.      Bilgisayar Kontrol Uygulaması

Robotik küpler, bilgi alışverişi ve iç yöntem kontrolü gibi işlemleri yerine getiren mikrodenetleyici içerir. Fraktal robotun temel ekipmanı yazılımdır.

4.      Fraktal İşletim Sistemi

Fraktal robotun işletim sistemi, hayati bir rol oynar. İşletim sisteminin amaçları şunlardır:

 • Bilginin açık ifadesi
 • Veriler her seviyede karşılaştırılabilir
 • Yerleşik öz onarım bilinci

5.      Fraktal Veri Yolu

Fraktal veri yolu fraktal bilgisayar için önemli bir gelişmedir. Donanım ve yazılımın tek bir veri yoluna girmesine imkan sağlar. Fraktal özelliklerle çalışan bilgilerin iletilmesine veya alınmasına yardımcı olur.

Fraktal Robotun Hareket Yöntemleri

Küpler için çeşitli tasarım yöntemleri mevcuttur ve hareket yöntemleri her zaman benzer olmasına rağmen bunlar çeşitli boyutlarda gelir. Yoğunluğun yanı sıra, küp yalnızca sayısal konumlar arasında hareket eder. Sağa, sola, öne, geriye, yukarı ve aşağı hareket etme talimatlarına uyar.

Küp bir işlevi yürütemezse, geri döner. Bunu da gerçekleştiremezse, küpteki yazılım kendi kendini onarma algoritmalarına başlar. Bunların temel hareket yöntemleri, pick & place, L-steamers ve N-steamers olmak üzere üç kategoride sınıflandırılır.

1.      Pick&Place Yöntemi

Küpün, pick&place yöntemini bilmesi kolaydır. Her küpün nereden çıkacağını bildiren küplerin derlenmesi için talimatlar verilir. 517 küp kaydırma 2 pozisyonunun talimatı, bu sonuçların basit bir tek küpün tüm aparatta hareket etmesine neden oldu.

2.      N-Steamers

Bir küp, dışarıdan dışarı doğru itilir. Daha sonra ek bir küp boş yere kaydırılır. Değişen küp yükselen çubuğun ucuna bağlanır ve bir kez daha yükselen çubuğa itilir.

Köprü inşaat uygulamaları için, dokunaçlar uzun direkler yapmak için dikey olarak geliştirilir.

3.      L-Steamers

L-Steamers form küpleri 4, 5 ve 6 sayılarıyla gösterilir. Bu sayılar 1, 2 ve 3 sayılarıyla gösterilen bir çubuğa bağlanır. Çubuğun bir küple gelişmesi için yeni bir küp ‘7’ takılmıştır. 6 ve 7 küpleri bir L şekli oluşturmak için 5, 6 ve 7 konumlarına kaydırılır.

Fraktal Robot Kullanım Alanları

Fraktal robot kullanım alanları, kullanılmak istenen uygulamaya göre şekillendirilerek genişletebilir. Kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

 • Yangın söndürme
 • Deprem Uygulaması
 • Köprü İnşaatı
 • Savunma Teknolojisi
 • Uzay Uygulamaları
 • Tıbbi Uygulamalar

Fraktal Robot Dezavantajları

Fraktal robotun bazı dezavantajları vardır.

 • Günümüzde bir fraktal robot yapmak çok maliyetlidir.
 • Uygulamalı bilimin gelişimi hala ilk aşamadadır.
 • Fraktal robotun çalışması için hassas yazılıma ihtiyacı var.

Fraktal Robot teknolojisi beş yıl önce tüm dünyaya tanıtıldı. Bazı dezavantajlarının olduğunu açıkladık, ancak gelişen teknolojiyle birlikte fraktal robot üzerinde yapılacak çalışmalar arttıkça bu dezavantajlarda minimum seviyeye inecektir.

Robotu tasarlamak için gerekli malzemeler ekonomiktir. Fraktal robotların kullanılması zamandan ve ekonomiden tasarruf etmemize yardımcı olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here