gelgit enerjisi nedir

Gelgit Enerjisi Nedir?  Gelgit Gücü olarak da adlandırılmaktadır. Bu enerjinin üretimi, okyanusların gelgitlerinden elektrik üretmek için büyük miktarda enerji kullanılan başka bir hidroelektrik ile sağlanmaktadır. Gelgit enerjisi alternatif bir enerji kaynağıdır  çünkü enerjinin sağlanabilmesi için okyanusların ve denizlerin etrafındaki büyük miktarda su, gelgit üretilmek için her gün, hem ayın hem de güneşin çekim kuvvetleri kullanılır.Bu nedenle, bu enerji yenilenebilir enerji kaynağı olarak sınıflandırılmaktadır.

Dünya, Güneş ve Ay, uzayda birbirinin etrafında döndüğü için, ay ve güneşin dünyaya göre yerçekimi hareketleri, dünyadaki okyanuslarda milyonlarca galon suyun akmasına neden olduğu için hareketli cisimler üzerinde periyodik kaymalar meydana gelir. İşte bu dikey olarak yaşanan su değişimlerine ‘gelgit’ denir.

Dünya ve ay birbiri ile aynı hizada olduğunda, bu iki çekim kuvvetinin etkisi oldukça kuvvetli hale gelir ve milyonlarca galon su sahile doğru hareket eder. Bu hareket yüksek gelgit olarak adlandırılır. Yine aynı şekilde, Dünya ve Ay birbirlerine 90 derece iken, bu iki çekim kuvvetinin etkisinde azalma olur ve yeryüzündeki su kütlesi başka bir yöne hareket ederek kıyıdan uzaklaşır. Buna düşük gelgit adı verilir. Gelgitlerin toparlanması ve akması, dünyanın her dönme periyodunda haftada iki kez olmak üzere daha çok güçlenir. Bu gelgitlerin üzerine bindirilmiş yıllık ay döngüleri olur.

Ay, dünya ve ay ile mükemmel bir uyum içinde olduğu zaman; ayın ve güneşin çekim kuvvetleri birlikte, normalinden çok daha güçlü bir hale gelir. Yüksek gelgitler şiddetli olur ve düşük gelgitler, her gelgit döngüsünde çok düşük olur. Bu tür gelgitler, yay gelgitleri ya da maksimum gelgit olarak bilinmektedir. Bu bahar gelgitleri, dolunay veya yeni ay evrelerinde yaşanır.

Diğer bir gelgit durumu, ay ve güneşin çekim kuvvetleri birbirlerine karşı olduğu zaman, en düşük gelgitlerde yani minimum gelgitlerde meydana gelir. Bu nedenle gelgit olayı, etkilerini kaybeder. Sonuç olarak, yüksek ve düşük gelgitler arasında meydana gelen, çok daha az farklar yaratan deniz olayı gerçekleşir ve deniz suyunda ufak çekilmeler yaşanır; zayıf gelgitler üretilir. Neap gelgitler, çeyrek ay evresinde yaşanır. Daha sonra, bahar gelgitleri ve neap gelgitleri, deniz suyu hareketlerinde, etkileri normal, yüksek ve düşük deniz seviyelerinde farklı olduğu için farklı miktarlarda enerji üretilir. Ve bu gelgitler, yenilenebilir enerji üretmek için kullanılabilir. Böylece gelgitler, alternatif bir enerji kaynağına dönüşür.

Gelgit Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Dünya ve ayın, güneşe göre olan konumu yıl boyunca değişmektedir. Bu nedenle yükselen ve düşen deniz seviyelerinin günlük hareketinde bulunan suyun potansiyel enerjisi elektrik üretilmek için kullanılabilir. Gelgit olaylarından elektrik üretimi, hidro enerji derslerinde hidro-elektrik üretimine çoğu açıdan benzemektedir. Fakat aradaki fark, suyun türbinlerin içine ve dışına, sadece bir yönde ilerlemesi yerine her iki yönde de akmasıdır.

Gelgit enerjisi, aynı hidro enerji gibi hareket halinde olan suyu temiz bir enerji haline dönüştürür. Yerçekimi kuvveti ile meydana gelen gelgit hareketleri, gelgit akışları adı verilen güçlü gelgit akımları şeklinde büyük miktarlarda kinetik enerjiyi barındırır. Okyanusların ileri ve geri dolaşıp akması, bir kıyı şeridi boyunca ve küçük girişlerin, koyların ve kıyı havzalarının içine ve dışına doğru olan günlük akıntı, bir nehirden veya akıntıdan akan sudan biraz farklı olmaktadır.

Deniz suyunun hareketleri, hidroelektrik üretmek amacı ile kullanılan su çarkları, türbinler ile benzer bir şekilde kullanılır. Ancak deniz suyu gelgit enerji sisteminde her iki yöne de akabildiği için su akarken aynı zamanda dışarıya da aktığında güç üretilmesi mümkün olur. Bu sebeple, gelgit jeneratörleri, rotor kanatları her iki yönde döndüğünde güç üretir. Bunun yanı sıra, geri dönüşümlü elektrik jeneratörlerinin maliyeti, tek yönlü jeneratörlerden daha pahalı olmaktadır.

Gelgit  Enerjisinin Avantajları

 • Gelgit enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğundan, yakıt gerektirmez ve atık ürün üretilmediği için temizdir.
 • Gelgit enerjisi, büyük miktarda yeşil enerji üretme potansiyeline sahiptir.
 • İşletilmesi ve bakımı diğer yenilenebilir enerji biçimlerine göre pahalı değildir.
 • Gelgit türbinleri nedeniyle düşük görsel etki, esas olarak suyun altına tamamen batırılmamışsa yapılır.
 • Düşük miktardaki ses kirliliği, su üzerinden iletilir.
 • Yüksek ve düşük gelgitler gibi yüksek öngörülebilirlik, rüzgarın aksine yıllarca önceden tahmin edilebilir.
 • Gelgit engelleri, taşkınlara ve toprak hasarlarına karşı koruma sağlar.

Gelgit  Enerjisinin Dezavantajları

 • Gelgit enerjisi, ayın ve güneşin çekimsel etkilerinden etkilenen gelgitlerin kuvvetine ve akışına bağlı olduklarından dolayı her zaman sabit bir enerji kaynağı değildir.
 • Gelgit Enerjisi, gelgitlerin ve gelgit akışlarının sürekli olarak güçlü olduğu uygun bir yer gerektirir.
 • Yüksek kurulum maaliyeti, maliyetleri ile sonuçlanan inşaat ve bakım doğa güçlerine dayanabilmelidir.
 • Su altı cihazlarından üretilen gücü uzun su altı kabloları kullanarak toprağa göndermek için yüksek güç dağıtım maliyetleri.
 • Aralıklı güç üretimi, gelgitlerin akışı ve akışı sırasında günde yalnızca on saat güç üretir.
 •  Ekosistemindeki değişiklikler ve gelgitlerin yoğunlaştığı kıyı erozyonu artışı.
 • Gelgit barajı içinde, nehirlerden akan su ve akıntıları, denize akamadığı için havzaya akan siltler, tortular ve kirleticilerden oluşur.

Barajda sıkışıp kaldıklarından veya gelgit türbin kanatlarının içinden emilmeleri nedeniyle balık ve diğer deniz yaşamı tehlikesi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here