Geri Dönüşüm Nedir

Geri dönüşüm, kullanım ömrünü dolduran ve artık doğaya zarar vermeye başlayan atıkların başka ürünler yapmak için yeni ürünlere veya malzeme kaynaklarına dönüştürüldüğü süreçtir. Böylelikle atık, bir üretim sürecinde kullanılmak üzere bir eko-çevresel dönüşüm sürecine tabi tutularak, hammadde tüketiminin azaltılması ve atıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olunur.

Ülkeler arası yaşanan savaşlarda baş gösteren kaynak sorunu nedeniyle geri dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çöp olarak baktığınız zaman değersiz gibi gözükse de, geri dönüşüm sayesinde bu atıkların güçlü bir kaynak oluşturduğuna dikkat çekmek için her yıl 18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü olarak kutlanmaktadır.

Geri Dönüşüm Süreci

Bu geri dönüşüm sürecinin tamamı birkaç aşamadan geçer:

Geri dönüşüm, endüstriyel ve evsel ortamlarda malzemelerin ayrılmasıyla başlar. Bir sonraki adım, bu malzemelerin kamu ve özel şirketler tarafından geri kazanılması ve daha sonra transfer tesislerine aktarılmasıdır.

Bu tesislerde, büyük miktarlarda atık depolanır ve daha sonra büyük miktarlarda ayırma tesisi adı verilen geri dönüşüm tesislerine nakledilmek üzere sıkıştırılır. Bu, atıkların kapsamlı bir şekilde ayrıldığı zamandır. Bu tesislerde, bazı durumlarda, yeni malzemelerin veya ürünlerin elde edildiği, malzemelerin büyük çöplüklerde depolandığı veya biyogaz tesislerinde olduğu gibi enerji üretildiği değerleme tesisleri veya nihai geri dönüştürücüyü buluyoruz.

Geri Dönüşümün Amacı Nedir?

Geri dönüşümün amacı; kaynakların yetersiz kullanımını önlemek ve ömrünü tamamlamış çöp atıkları miktarını azaltmaktadır. Cam, kâğıt, alüminyum, kompozit, çelik, ahşap, plastik, pil, elektronik atıklar, motor yağı gibi maddeler, geri dönüşüm sayesinde yeniden üretime kazandırılarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ülke ekonomisine katkısının dışında aynı zamanda ülkelerdeki katı atık depolanması ve taşınması gibi sorunların da önüne geçilmiş olur.

Geri Dönüşümün Önemi

Geri dönüşümün önemi saymakla bitmiyor. Geri dönüşüm sayesinde hem kaynaklar daha verimli kullanılır, hem de üretim aşamasında daha az enerji, daha az su tüketimi olur. Daha az ağaç kesilir, daha az karbon salınımı gerçekleşir. Bu sayede doğanın da korunması sağlanır. Bu durumu bir örnek ile açıklayacak olursak; kullanım ömrünü tamamlamış olan bir kâğıdın, tekrar üretim sürecine katılması ile hava kirliliği %74-94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azalır. Geri dönüşüme yapılacak her türlü yatırım aynı zamanda geleceğe yatırımdır.

Geri dönüşümünün önemini maddeler halinde ele alacak olursak;

 • Doğal kaynakların kullanımı ciddi oranda azalır.
 • Enerji tasarrufu sağlanır.
 • Yok edilmesi gereken çöp miktarı azalır, böylece daha temiz bir çevre olur.
 • Sera gaz emisyonu nun düşmesine fayda sağlar.
 • Toprağın verimliliği artar. Bu sayede sofralarımızda hem organik hem de besin değeri yüksek yiyecekler tüketiriz.
 • Ülke ekonomisine fayda sağlar.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm işlemi dört farklı aşamada gerçekleştirilir.

 1. Kaynaktan Toplama

Geri dönüşüme tekrar kazandırılabilecek atıklar, bulundukları yerdeki çöplerden ayrıştırılır. Kaynaktan toplama adımı için 28.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ambalaj atığı üreticilerinin dikkat etmesi gereken birkaç husus vardır.

Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını yönetmelikte belirlendiği şekilde, belediyelerin ambalaj atık yönetim planına uygun şekilde ayrı biriktirip, yine belediyelere ait olan toplama sistemlerine dâhil olmak üzere atık değerlendirme merkezine götürmelidirler.

 1. Sınıflandırma

Kaynağından ayrı ayrı toplama işlemi gerçekleştirilen atıklar, geri dönüşüm değerlendirme sürecine gönderilmeden önce, toplama ayırma tesisleri tarafından cinslerine göre sınıflandırılırlar.

 1. Atık Değerlendirme

Kaynaktan toplama ve sınıflandırma aşamalarından geçen atıklar son bir işlemden geçerek bundan sonra ekonomiye kazandırılırlar. Değerlendirme aşamasında, geri dönüşüm tesisine gelen atıklar, fiziksel ve kimyasal bir takım işlemlerden geçerek hammadde sonuçlanırlar.

 1. Ekonomiye Kazandırma

Atıklar, atık değerlendirme aşamasından da başarılı bir şekilde hammaddeye dönüştükten sonra, bu aşamada ise bir ürünün oluşumuna katılacaktır. Bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlar.

Geri Dönüşebilen Maddeler

 • Kimyasal atıklar
 • Cam
 • Kâğıt
 • Alüminyum
 • Plastik
 • Piller
 • Motor yağı
 • Akümülatörler
 • Araç lastikleri
 • Kauçuk
 • Beton
 • Organik atıklar
 • Elektronik atıklar
 • Demir
 • Tekstil
 • Ahşap
 • Metal

Geri dönüşüm sadece kişi, toplum ve ülke bazında değil, Dünya bazında çok önemlidir. Bu süreçlerin başarılı bir şekilde Dünya ülkeleri tarafından uygulanması, yazımızda da belirttiğimiz şekilde faydalar sağlayacağı gibi Dünya’nın bir çöp yığını haline dönüşmesini de engelleyecektir. Bu yüzden geri dönüşüm herkesin sorumluluğundadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here