GKRC – 02 Gerilim Koruma Rölesi

GKRC-02/02F röleleri, yüksek ve düşük gerilimi ayarlanabilen, gecikmeli gerilim koruma rölelerinin bir türüdür. GKRC – 02 gerilim koruma röleleri; üç fazlı ve tek fazlı klima sistemlerinde, elektronik kumanda ve kontrol sistemlerinde, ana dağıtım panoları ve MCC kumanda panolarında birçok ekipmanın korunmasında kullanılan etkili bir malzemedir.

GKRC-02 Teknik detay

Yukarıda GKRC – 02 gerilim koruma rölesine ait bir görsel yer alıyor. Röle üzerindeki ışıkların farklı anlamları bulunmaktadır.

GKRC-02 ışıkların anlamları

GKRC – 02 Gerilim Koruma Rölesi Çalışma Prensibi

Ön panelde yer alan yüksek gerilim (max) ve düşük gerilim (min.) ayarları kullanılarak, korunması istenen sistemin alt ve üst limit gerilimleri belirlenir. Sistemin olası bir durumda minimum değer veya maksimum değere ulaşması durumunda koruma rölesi devreye girer.

Ön paneldeki tpff ve ton ayarları yüksek ve düşük gerilim için ortak olan kullanımlardır. Yüksek ve düşük gerilim fonksiyonlar max. Ve min ayarı “off” durumuna getirilirse, birbirinden bağımsız olarak devre dışı bırakılmış olur.

GKRC – 02 Gerilim Koruma Rölesi Fonksiyonları

 1. Düşük Gerilim Koruması

Rölenin takılı olduğu sistemdeki ölçülen gerilimlerden herhangi biri ayarlanan düşük gerilim (U min.) değerinin altına düşmesi durumunda “U<” ışığı bırakma gecikmesi (toff)süresinde yanıp sönmeye devam eder.

Sistemdeki ölçülen tüm gerilimler, ayarlanan düşük gerilim ve sabit %3 histerezis değerinin üzerine çıkarsa yani U min + %3xUn durumu oluşursa “U<” ışığı söner ve ayarlanan çekme gecikmesi (ton) süresi boyunca OUT ışığı yanıp sönmeye devam eder, çekme süresi dolduğunda ise röle çeker ve OUT ışığı sürekli yanar. Düşük gerilim (U min.) “ Off” durumuna getirilirse düşük gerilim koruma fonksiyonu iptal olur.

 1. Yüksek Gerilim Koruması

Sistemde ölçülen gerilim değerlerinden biri veya birkaçı ayarlanan yüksek gerilim (Umax.) değerinden daha fazla bir değere ulaşırsa “U>” ışığı ayarlanan bırakma gecikmesi (toff) süresi boyunca yanıp söner, süre dolduğunda ise röle bırakır, “OUT” ışığı söner, “U>” ışığı sürekli yanık pozisyona gelir.

Ölçülen tüm gerilimler ayarlanan yüksek gerilim ve sabit %3 histerezis değeri altına düşerse yani Umax – %3xUn durumu oluşursa, “U>” ışığı söner, ayarlanan çekme gecikme süresince “OUT” ışığı yaıp söner, süre sona erdiğinde ise röle çeker ve “OUT” ışığı sürekli yanar.

Yüksek gerilim(Umax.) ayarı “Off” durumuna getirilirse, yüksek gerilim koruma fonksiyonu iptal olur.

 1. Aşırı Düşük Gerilim Koruması (Faz Yokluğu)

Ölçülen gerilim değerlerinin birinin veya birkaçının 0x5Un V değerinin altına düşmesi röleyi gecikmesiz bırakır, “OUT” ışığı döner, “U<” ışığı yanıp söner. Ölçülen tüm gerilimler 0.5xUn +10V’u geçince, cihaz aşırı düşük gerilim hatasından çıkmış olur.

 1. Aşırı Yüksek Gerilim Koruması

Ölçülen gerilim değerlerinden biri veya birkaçının 1.5xUn V üzerine çıkması durumunda röle gecikmesiz bırakır, “OUT” ışığı söner ve “U>” ışığı yanıp söner. Tüm gerilimlerin 1.5xUn -10 V’un altına düşmesi durumunda, cihaz aşırı yüksek gerilim hatasından çıkar.

 1. Faz Sırası Koruması (Sadece GKRC-02F)

Faz sırasının ters olması durumunda cihazın rölesi gecikmesiz bırakır, “OUT” ışığı söner “U<” ve “U>” ışıkları birlikte yanıp sönmeye başlar. Faz sırasındaki hata ortadan kaldırılırsa, “OUT” ışığı yanıp sönmeye başlar. Çekme gecikmesi (ton) dolduğunda ise röle çeker, “OUT” ışığı sürekli yanar.

 1. Yetersiz Besleme Hatası

Cihazın 3 fazdan kapasitif beslemelidir. Besleme gerilimleri 140V’ın altında bir değere düşerse, röle gecikmesiz bir şekilde bırakır, OUT ışığı söner, ON ışığı yanıp sönmeye başlar. Besleme gerilimlerinin ortalama değeri 145V’ın üstüne çıkarsa, “ON” ışığı devamlı olarak yanar.

 1. Nötr Kopmasının Algılanması

Kapasitif beslemeli ürünlerde gerilim ölçümü faz-nötr arasında gerçekleşmektedir, eğer nötr bağlantısı koparsa gerilim ölçümlerinde kayma meydana gelir. Kayma algılanır, cihaz nötr kopma hatasına düşer, bu durumda röle bırakır ve cihazın “ON” ışığı yanıp sönmeye başlar.

GKRC – 02 Gerilim Koruma Rölesi Güvenlik Uyarıları

GKRC – 02 gerilim koruma rölesinin güvenli kullanım ve kurulumu için uyarıları dikkate alarak işlem yapmanız gerekir. Talimatlara uyulmaması durumunda, yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek durumlar oluşabilir.

 • Cihaz üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
 • Cihaz şebekeye bağlıyken, ön panel çıkarılmamalıdır.
 • Cihazı temizlemek için solvent ve benzeri maddeler kullanılmamalı, sadece kuru bez ile temizleme işlemi gerçekleştirilmelidir.
 • Cihazı çalıştırmadan önce bağlantılar kontrol edilerek çalıştırılmalıdır.
 • Cihazı panoya monte ediniz.
 • Cihazda karşılaşılan bir sorun durumunda yetkili satıcınızla irtibata geçiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here