gsm nedir

GSM’in açılımı Global System for Mobile Communications’tır. (Mobil İletişim için Küresel Sistem), ses ve verilerin mobil iletimi için kullanılan hücresel bir iletişim teknolojidir. Günümüzde kullanılan tüm hücresel teknolojiler arasında GSM en yaygın olanıdır.

Cep telefonları günümüzde büyük önem arz etmeye başlamıştır. Bu teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza yeni anlamlar ve fonksiyonlar girmeye başlamış ve devam etmektedir. Bu terimlerin başında GSM ve CDMA ağları terimlerine aşina olmamız gerekiyor. GSM Derneği tarafından yapılan istatistiklere göre, Dünya’da tüm cep telefonlarının yaklaşık olarak %80’i bu ağı kullanıyor. Ancak, GSM’nin gerçekte ne olduğunu ve ne işe yaradığını biliyor musunuz?

GSM’i Anlamak

GSM, Mobil İletişim için Küresel Sistem anlamına gelir. GSM ağı, dijital hücresel iletişim teknolojisi olarak tanımlanabilir. GSM teknolojisi, mobil iletişimde, özellikle cep telefonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu teknoloji ile birlikte mikrodalgaları ve zamana bölünmüş sinyallerin iletimini için kullanır. Bu şekilde kullanımıyla gönderilen bilgi sinyali hedefine ulaşır. Daha sonra GSM, dünyadaki çoğu telefon şebekesi tarafından kullanılan standart sistem olarak kullanıldı. Yörüngeden gelen sinyallere bağlanan yayın istasyonları veya uydu teknolojisine dayalı hücresel ağları kullanan sistemler, sistem ağının bir parçası olabilir. Bu tür bir ağı kullanan telefonlara bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı eşlik ederken, CDMA’da (Kod Bölmeli Çoklu Erişim) yoktur.

GSM’nin Tarihi

İlk kez 1972 yılında fikir olarak gelişen mobil iletişim fikri GSM, ilk olarak 1982 yılında Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı’nda üst düzey iletişim uzmanlarının katıldığı bir toplantıyla oluşturulmuştur. GSM şebekesi işletim standardı ve prosedürü yıllık dergilerde yayınlanmaktadır. Bu tür endüstri uzmanları, bir sistemden diğerine iletişim protokollerini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Bu toplantı ardından GSM tüm Dünyaya yayıldı. Peki GSM’in tarihinden bahsettik şimdi sıra işlevi ne olduğuna bakmaya geldi. GSM,  sinyal iletimi için dar bantlı zaman bölmeli çoklu erişim (TDMA) tekniğinin kullanılmasıdır

GSM güvenliği

GSM sisteminin güvenliğinin amacı, sistemi olabildiğince güvenli hale getirmektir. GSM’e dahil edilmiş çeşitli kimlik doğrulama teknikleri, onu şu anda mevcut olan en güvenli mobil iletişim standardı yapmaktadır. GSM güvenliği, esas olarak kimlik doğrulama ve şifreleme tekniklerine dayanır.

GSM İşlevi nedir?

 GSM şebekesinin temel işlevleri nelerdir;

 • Sistemdeki ses veya veri kanalları aracılığıyla dijital teknolojiyi kullanarak erişim sağlamaktadır.
 • Hücresel ve uydu platformlarında uluslararası hatlarda daha kolay erişim olanakları sağlamaktır.
 • Bu kanallar ikinci nesil (2G) ağlarda ve üçüncü nesil (3G) ağları veya daha üstünü zaten kullanmaktadır.

Bu teknoloji ile kullanıcılar, ağlar ve şirketler arasında uydular ve hücre kuleleri aracılığıyla yüksek hızlı veri bilgisi alışverişinde bulunabilir.

Özellikle GSM ağı, kullanıcının yakınındaki acil durum müdahale ekipleri için küresel telefon trafiğini yönlendiren bir-bir iki (112) basamak kullanarak dünya çapında acil durum telefon hizmetlerine erişimin kurulmasında etkili olmuştur. Bu ağ, 1990’larda kısa mesaj teknolojisinin oluşturulmasında da rol oynadı.

GSM Tarafından Kullanılan Frekans

GSM ağları, kullanılan sisteme, yani 2G veya 3G’ye bağlı olarak farklı frekanslarda çalışabilir. Her bir frekans daha sonra, bir GSM bağlantısı üzerinden dijital bilgilerin kısa aktarımına izin veren farklı kanallara bölünür.

Örnek verecek olursak Kuzey Amerika’daki ağlar, Asya veya Avrupa’daki ağlardan farklı bir frekansta çalışır. Şuanda dünya çapında,  özellikle Avrupa ve Asya’da 210’dan fazla ülkede kullanıldığı için bir tür iletişim standardı kabul edilir.  Avrupa ve Asya’da 900 MHz ve 1800 MHz,  Kuzey ve Güney Amerika’da 850 MHz ve 1900 MHz olmak üzere dört ayrı frekans bandında çalıştığını görmek mümkündür.  GSM birliği,  GSM kablosuz standardın genişletilerek geliştirilmesi amacıyla 1987 yılında kurulan uluslararası bir kuruluştur diyebiliriz.

GSM’de SIM kart kullanımı

GSM şebekelerin de çalışan cep telefonları, genellikle telefon ve kullanıcı hakkındaki verileri saklamak için bir SIM kart kullanımıyla birlikte gelmektedir.

Bu, bilgilerin farklı cihazlara kolayca aktarılmasına izin verir. Bazı GSM sağlayıcıları, belirli şebekelerde belirli bir süre boyunca koruma sağlamak için SIM kilidi özelliğini zaten kullanıyor. Sözleşme tamamlandıktan sonra kart, yeni telefonlar için veya farklı bir ağda kullanılabilir.

CDMA teknolojisi bir SIM kart kullanmaz. Bu nedenle, telefonda saklanan verilerin manuel olarak veya bir veri bağlantısı aracılığıyla aktarılması gerekir.

GSM’in Avantaj ve Dezavantajları

GSM’nin Avantajları:

 • Çok uygun maliyetli ürünler ve çözümler sunar.
 • GSM tabanlı ağlar (yani baz istasyonları) dünya çapında kullanılmaktadır ve bu nedenle aynı cep telefonu tüm dünyada çalışmaktadır.
 • Tümleşik Hizmetler Dijital Ağı (ISDN) ile uyumluluk sağlar.
 • Multimedya bilgilerinin iletilmesine ve alınmasına izin verir.
 • GSM, müşterinin tüm dünyayı kullanabilmesi için şebeke işleminden sonra dolaşım hizmetine izin verir.
 • GSM sinyalinde ofis ve ev içinde herhangi bir bozulma yoktur.
 • GSM, tüm dünyada 450 milyondan fazla kullanıcısı ile kullanılmaktadır.
 • Bina ve evin içinde düşük sinyal.

GSM’nin dezavantajları:

GSM’in belki de en büyük dezavantajı, birden fazla kullanıcının aynı bant genişliğini paylaşmasıdır.

Yeterli sayıda kullanıcı olduğunda, iletim parazitle karşılaşabilir. Bu nedenle, bu tür bant genişliği sınırlamalarından kaçınmak için, CDMA gibi farklı ağ türleri üzerinde 3G gibi daha hızlı teknolojiler geliştirilmiştir.

CDMA Nedir?

CDMA veya kod bölmeli çoklu erişim,  Qualcomm tarafından tasarlanan patentli bir standarttır.  GSM’ye benzer hücresel iletişimde kullanılır.  Ve mobil ağlar içinde ikinci nesil ve üçüncü nesil bir standart olarak karşımıza çıkar.  Yayılı spektrum özelliğinden dolayı en güvenilir iletişim şeklidir.  CDMA,  bir dizi sinyalin tek bir iletim kanalıyla işgal ettiği mevcut bant genişliği kullanımı optimize ettiği bir çoklama biçimidir.  Bu teknoloji,  800MHz ve 1.9GHz arasında bir bantta olup ultra yüksek frekanslı (UHF) hücresel sistemlerde kullanıldığı görülür.

CDMA,  spektrum teknolojisiyle birlikte analogdan dijitale dönüştürülmek için kullanılır.  İlk olarak ses sinyali ikili elemanlarla dijitalleşir.   Sonra iletilen sinyal frekansı koda göre değişiklik gösterir.  Böylelikle,  yalnızca frekansı aynı kodla programlanan bir alıcı tarafından yakalanır.

CDMA One olarak adlandırılan CDMA standardı,  tek kanallı formda 14,4 kbps ‘ye ve sekiz kanallı formda 115 kbps’ye kadar iletim hızı sunar.  CDMA2000 ve geniş bant CDMA verileri çok daha hızlı sunar.

CDMA Avantajları:

-Sabit frekans spektrumunun etkin kullanımı,

-Esnek kaynak tahsisi

-Hücreleri değiştirirken uzlaşma hissi yok.

-Bazı kullanıcılar için sınır yok,

-CDMA kanalı nominal olarak 1,23 MHz genişliğe sahiptir

-Yumuşak devretme,  el cihazı bir hücreden diğerine geçerken sinyal bozulmasını en aza indirir.

-Çok yollu solma,  büyük sinyal bant genişliği nedeniyle önemli ölçüde azaltılır.

-Gönderilen kodun deşifre edilmesi ve daha iyi sinyal kalitesi imkânsızdır.

-CDMA diğer hücresel teknolojilerle uyumludur,  böylece ulusal geniş bir dolaşım sağlar.

GSM Ve CDMA Arasındaki Farklar:

GSM:  Taşıyıcı adı verilen kama spektrumuna dayanır.  CDMA:  Yayılı spektrum teknolojisine dayanır.

GSM:   Bu taşıyıcı zaman aralıklarına bölünerek her kullanıcıya farklı bir zaman aralığı atanır.  Böylelikle devam eden çağrı bitinceye kadar başka hiçbir kullanıcı aynı yuvaya erişemez.  CDMA:  Bu teknoloji her kullanıcının her zaman tüm frekans spektrumundan iletim yapmasına izin verir.

GSM:  CDMA teknolojisine kıyasla daha az güvenlik sağlanır.  CDMA:   Teknolojisinde daha fazla güvenlik sağlanır.

GSM:  Yerleşik şifreleme yok.  CDMA:  Yerleşik şifreleme özelliği var.

GSM:  Sinyalleri dar bant genişliğinde yoğunlaştıkça sinyaller tespit edilir.  CDMA:  Sinyaller kolayca tespit edilemez.

GSM:  Şebekesi 850 MHz ve 1900 MHz frekans spektrumunda çalışır.  CDMA:  Ağı 850MHz ve 1900 MHz frekans spektrumunda çalışır.

GSM:  Dünyadaki mobil şebekenin %80’ninden fazlasında kullanılır.  CDMA:  Yalnızca ABD,  Kanada ve Japonya’da kullanılır.

GSM:  EDGE veri aktarım teknolojisini kullanır.  CDMA:  EVDO hazır veri aktarım teknolojisini kullandığından CDMA daha hızlı veri aktarımına sahiptir.

GSM:  Maksimum indirme hızı 384 Kbps’dir.  CDMA:  Maksimum 2 Mbps indirme hızı sunar.

GSM:  Cihazının çalışması için bir SIM kart gereklidir.  CDMA:  Telefonları bu sinyallere sahip değildir.

GSM:  SIM diğer GSM cihazlarıyla değiştirilebildiğinden,  GSM CDMA’dan daha esnektir.  CDMA:  Esnek değildir.

GSM:  Telefonları sürekli dalga darbesi yayar.  Bundan dolayı da elektro manyetik alanlara maruz kalmanın azaltılmasına ihtiyaç duyulur.  CDMA:  Telefonları bu sinyallere sahip değildir.

GSM:  CDMA’a göre ortalama 28 kat daha fazla radyasyon yayar.  CDMA:  Çok az radyasyon yayar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here