Güç Kullanım Etkinliği (PUE)

Güç kullanım etkinliği (PUE), enerji verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan bir metriktir. Güç kullanım etkinliği, bir veri merkezine giren toplam güç miktarının, içindeki BT ekipmanını çalıştırmak için kullanılan güce bölünmesiyle elde edilir. PUE’nin oranı 1.0’a yaklaştıkça, genel verimlilik artışı sağlanır.

Veri merkezinin altyapısı ve içerisindeki işlem gücünün çalışması için enerjiye ihtiyaç vardır. Verimli çalışmayan, veri merkezleri fazla enerji tüketirler. Güç kullanım etkinliği (PUE) izlenmesi, veri merkezinin verimliliğinin ölçülmesi için faydalıdır. Veri merkezi yöneticileri, kuruluşların, veri merkezi verimliliğini ölçmek için bu metriği kullanarak ölçüm yapabilir, iyi bir sonuç elde edemezlerse, değişiklikler yapabilirler. Bu ölçüm, güç tüketiminin tespit edilmesinde ve enerji maliyetlerinin azaltılmasın yardımcı olur. Güç kullanım etkinliği (PUE), toplam tesis gücünün / IT ekipman enerjisine bölünmesiyle bulunur. Formüldeki toplam tesis gücü, tesisin tüm veri merkezi donanımını, güç dağıtım bileşenlerini, soğutma ve aydınlatma sistemlerini içeren toplam güç miktarını ifade eder. IT ekipman enerjisi ise, depolama ve ağ ekipmanının yanı sıra monitörler ve iş istasyonları gibi kontrol ekipmanlarına güç sağlamak için kullanılan enerji miktarını ifade eder.

Güç tüketiminin en iyi izlendiği, sürdürülebilir yöntemler arasında yer alan Güç kullanım etkinliği (PUE) hesaplanması için şu adımlar izlenmelidir.

 • Tesis sayacındaki enerji kullanımını ölçün: Veri merkezi karma kullanımlı bir tesiste veya ofis binasındaysa, yalnızca veri merkezine güç veren sayaçta bir ölçüm yapın. Sayaç ayrı değilse, binanın veri olmayan merkez kısmı tarafından tüketilen güç miktarını tahmin edin ve denklemden çıkarın. Ancak bunu yapmanın daha iyi bir yolu, veri merkezi altyapı yönetimin yazılımını kullanmaktır. Yardımcı sayacı kontrol etmek ve bir tahmin yapmak yerine, PUE’yu ölçmek için gerçek zamanlı enerji kullanım verileri toplayan sensörler kurulur.
 • Güç dönüşümü, anahtarlama ve koşullandırma tamamlandıktan sonra IT ekipman yükünü ölçün: En yararlı ölçüm noktası güç dağıtım üniteleri, bilgisayarlara ve ağ ekipmanlarına güç sağlayandır.
 • Hesaplama yapın: Ölçümler toplandıktan sonra, PUE’yi hesap etmek için toplam tesis gücünü ekipman enerjisine bölün.

Güç Kullanım Etkinliği (PUE) Avantajları

Güç kullanım etkinliği (PUE) avantajları şunlardır:

 • Tekrarlanabilir hesaplama: Metrik, veri merkezi verimliliğindeki değişiklikleri ölçmek için birden çok kez hesaplanabilir.
 • Daha verimli uygulamaları ölçün: Metrik, enerji kullanımını azaltmanın etkili ve etkili olmayan yollarını belirlemeye yardımcı olur.
 • DCIM yazılımı ile çiftler: DCIM yazılımı PUE’yu gerçek zamanlı olarak otomatik olarak hesaplayabilir ve bu verileri raporlarda birleştirebilir.
 • Rekabetteki PUE metriği: PUE oranları iyi olan kuruluşlar puanlarını pazarlama materyallerinde kullanabilirler.

Güç Kullanım Etkinliği (PUE) Dezavantajları

Güç kullanım etkinliği (PUE) avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır.

 • Doğru toplam tesis gücünün hesaplanması: Toplam tesis gücü hesaplamasının doğruluğu, PUE ölçümünü etkileyen önemli bir faktördür. Bir kuruluşun bu sayıyı yardımcı sayacında tahmin etmesi gerekiyorsa, ortaya çıkan hesaplama yalnızca bir tahmindir.
 • PUE raf seviyesinde tüketimi yakalamaz: Raf seviyesinde tüketilen enerji, genel PUE hesaplamasının bir parçası değildir ve bu da PUE’nin doğruluğunu azaltır.
 • Pazarlama metriği olarak PUE: Kuruluşlar PUE’yu pazarlamada kullanabilse de metrik bir iyileştirme ve değerlendirme metriği olarak kullanılmalıdır. Pazarlamacılar, sadece geniş ölçüde anlaşılmış bir kavram olabileceği için PUE’ya büyük ölçüde güvenmemelidir.

Güç Kullanım Etkinliği (PUE) Oranı Nasıl Düşürülür?

PUE oranının 1.0’a yaklaştıkça verimliliğin arttığından bahsetmiştik. Bu yüzden PUE oranını düşürmek için şu adımlar izlenebilir:

 • Sunucuları sanallaştırın: Sanal makineler enerji tüketimini azaltır. Sanal makineler, kendi iş yüklerini daha fazla yer kaplayan kendi iş yüklerini çalıştırabilir.
 • Soğutma sistemlerini geliştirin: Aşırı ısınmayı önlemek için veri merkezlerinde soğutma sistemleri kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, soğutma sistemlerinin de güç kullandığını unutmamak gerekir. Bu sistemlerin de izlenerek iyileştirilmesi gerekir. Bu yöntem, Güç PUE’nin düşürülmesi yardımcı olur.
 • Serin hava üretimini optimize edin: Bu yöntem, doğal soğuk dış hava veya ısı eşanjörleri kullanılarak uygulanabilir.
 • Verimsiz donanımı değiştirin: Bazı donanımların kalitesi ve performansı zaman içinde düşebilir. Bu nedenle sunucular veya depolama sistemleri düzgün çalışmıyorsa değiştirilmelidir.
 • Enerji tasarruflu kesintisiz güç kaynağı kullanın (UPS): Güç dağıtımı, UPS ile daha verimli olmaktadır. Daha verimli ekipman ve güç çalışması verimliliği arttırır.
 • Enerji tasarruflu aydınlatma kullanın: Aydınlatma genellikle güç tüketiminin daha küçük bir bölümünü oluştursa da güç ve ısı üretimini azaltmanın kolay bir yoludur. Floresan aydınlatmayı, hareket sensörlü aydınlatma kontrollü LED‘lerle değiştirmek güç tüketimini ve ısı üretimini azaltmaya yardımcı olur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here