Halogen free kablo nedir

Halogen free kablo, plastiklerin bileşiminde halojen içermez. Halogen free kablo, halojen madde içermediği için olası bir yengin tehlikesine karşı halojen içeren kablolara göre çok daha güvenlidir. Halojen içeren plastikler, polivinil klorid, klor opren kauçuk, floro etilen propilen, floro polimer kauçuk vb. gibi adlarındaki kimyasal elementlerle tanımlanabilir.

Halojen free kablo, malzemeleri halojen grubunun elemanları ile işlenmemiş kablolardır. Flor, klor, brom, iyot ve astat gibi elementler halojenlerdir ve elementlerin periyodik tablosunda yedinci ana grupta yer alırlar. Polivinil klorid gibi birçok kimyasal bileşikte bulunurlar. PVC, kısaca bilindiği gibi oldukça dayanıklıdır, bu nedenle birçok teknik üründe, ayrıca kablolarda yalıtım ve kılıf malzemesi olarak kullanılmaktadır. Klor ve diğer halojenler genellikle alev korumasını iyileştirmek için katkı maddeleri olarak dâhil edilir. Ancak halojenlerin kullanımı riskler taşır Halojenler sağlığa zararlıdır. Halojen içeren bir plastik yandığında bu halojenler dışarı salınır ve havaya karışır. Su ile karışırsa insanlar için toksik olan bir asit üretir. Bu yüzden halojen free kablo kullanımı, olası bir yangın tehlikesine karşı riski azaltmak açısından önemlidir.

Halogen free kablo alınacağı zaman silikon kauçuk, poliüretan, polietilen, poliamid, polipropilen, termoplastik elastomerler (TPE) veya etilen propilen dien kauçuk gibi plastiklerden oluştuğundan emin olun. Ağır metal bazlı stabilizatörler veya yumuşatıcılar içermezler ve alev koruması için katkı maddeleri çevre açısından güvenlidir.

Halojen Free Kablo Kullanım Alanları

Özellikle yangın tehlikesinin riskinin fazla olduğu yerlerde halojen free kablo kullanımı önemlidir. Yangın riskinin yüksek olduğu bir yerde bir kablo kullanılıyorsa, kablonun halojen içermemesi yangın riskini ortadan kaldırır.

Halogen free kablo kullanım alanları, uçak, demiryolu ve inşaat dâhil olmak üzere kablo ve kablo endüstrisinin birçok alanını içermektedir. Kabloları korumak için kullanıldığından, ısı ile temas ettiğinde yayılan zehirli gaz miktarını sınırladığı kanıtlanmıştır.

Halogen free kablo, yangın sırasında emisyonların düşük toksisite ve düşük duman sunması için tasarlanmış ve üretilmiştir. Halojen free kablo kullanım alanları, kamu sektörü konutlarında ve büyük yeni gelişmelerde giderek artmaktadır.

Halogen free kablo kullanım alanları arasında engelli merdiven asansörleri gibi öğelerde yer almaktadır. Yangın sonucu ek komplikasyon riskinin önemli olduğu yaşlı konutları söz konusu olduğunda da giderek daha değerli ve ilgi çekici olabilir.

Halogen Free Kablo Kullanmak Neden Önemlidir?

Yangın sırasında zehirli gaz emisyonu riskine karşı koruma sağlamak için halojen free kablolama giderek daha gerekli hale geliyor. Standart RG kabloları halojen izolasyon içerir. Halojen yalıtımı ilk olarak kabloların yangından korunmasına yardımcı olduğu için kullanıldı, ancak tutuşursa, ortaya çıkan dumanlar son derece zehirlidir ve hem insan yaşamı hem de yerinde devreler için büyük bir risk oluşturur.

Halojen free kablo kullanmayı düşünüyorsanız, çoğu sıfır halojen kablolama türünün hala RG kablolarında kullanılan aynı standart ve dairesel konektörlerle çalıştığını belirtmekte fayda var. Halojen free kablo, standart RG kablolamaya göre daha fazla esneklik sunduğu için genel sistem ağırlıkların azaltır.

Halogen Free Kablonun Avantajları

Halogen free kablo, hepsi çok reaktif olan brom, flor, iyot veya klor gibi elementleri içermez. Klasik PVC izoleli kablolara göre yangın durumunda bazı avantajları vardır. Halojen free kablolarda, yangında insanlar veya binalar için tehdit oluşturabilecek zehirli veya aşındırıcı gazlar açığa çıkmaz. PVC kabloların aksine, halojen içeren yanma gazlarının tehlikeli bir şekilde ortadan kaldırılması söz konusu olabilir. Halojen free kablonun avantajlarından biri de PVC kablolara göre daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmesidir.

Halojen içeren PVC kablolara ek olarak, PUR (poliüretan elastomerler) ve TPE’den (termoplastik elastomerler) yapılmış kılıf malzemelerine sahip halojen free kablolar da kullanır. Bunlar DIN EN 60754’e göre üretilir ve halojensiz şartlarını yerine getirir.

Halojen Free Kablolar ve Konnektörler için Normatif Gereksinimler

İlgili normlara ve standartlara uygun olarak üretilmiş olan bir halojen free kabloda mutlaka tamamen halojen bulunmaz. Bir kablonun normatif gereksinimler anlamında halojensiz olarak nitelendirilmesi için belirli değerlerin aşılmaması gerekir.

  1. IEC 60754-1 veya DIN EN 60754-1’e Göre Halojen Free Kablolar

Bu standart, kablolarda ve yalıtılmış tellerde malzemelerin yanması sırasında oluşan halojen asit gazı miktarının belirlenmesi için test ekipmanını ve prosedürü tanımlar.

IEC 60754-1’e göre halojensiz olarak tanımlanmış bir kablo, malzemenin 5 mg/g halojen asit içeriğini aşmadığına dair güvence verir.

  1. IEC 60754-2 veya DIN EN 60754-2’ye Göre Halojen Free Kablolar

DIN EN 60754’ün 2. Kısmı, pH değeri ve iletkenliğin ölçülmesiyle asitliğin belirlenmesini açıklar.

IEC 60754-2’ye uygun olarak üretilmiş bir halojen free kablo 4,3 pH değerinin altına düşmediği anlamına gelir. Kablo ve hatlarda belirlenen iletkenlik değeri de 10 μS/mm sınırının üzerinde değildir.

  1. DIN EN 61034-2’ye Göre Halojen Free Kablolar

Halojen free kabloların avantajları bölümünde daha önce bahsedildiği gibi uzun işlevsel bütünlük ve engelsiz bir görüş, bir yangın durumunda genellikle çok önemli hususlardır. Binalardaki insanların tahliyesi, itfaiyenin erişilebilirliği veya örneğin yangın nedeninin ikincil analizleri durumunda izleme sistemleri için çok önemlidir.

DIN EN 61034, tanımlanmış koşullar altında yanan kabloların duman yoğunluğunu ölçme yöntemini tanımlar. Kablo ve tellerin duman yoğunluğu, ışık geçirgenliği için minimum değerlerle ifade edilir. Yangın güvenliği hesaplamaları bu standardın Ek A kısmında elde edilebilir.

Ek B kısmında ise DIN EN 61034-2 standardı, diğer standartlarda herhangi bir zorunluluk olmaması durumunda önerilerde bulunur. Bu ekte, minimum değer olarak %60’lık bir ışık geçirgenlik değeri tavsiye edilmektedir.

DIN EN 61034 standardına uygun ürünler bu nedenle açıklanan test yöntemine göre en az %60 ışık geçirgenliğini garanti eder.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here