Hava Kompresörü Nedir

Hava kompresörü, dielektrik ortam olarak havayı kullanan bir kompresör çeşididir. Sabit veya değişken kapasitans şeklinde iki şekilde tasarımı vardır. Üstün özelliklere sahip farklı tipte kapasitörler bulunduğundan sabit kapasitans tipi sık kullanılmazken, basit yapıları nedeniyle değişken kapasitans tipi daha sık kullanılmaktadır.

Hava kompresörü, genellikle bir hava dielektrik malzemesiyle ayrılmış iki takım yarım daire biçimli metal plaka ile yapılır. Bu metal plakalarda, birisi sabitken diğeri operatörün gerektiğinde kapasitansı değiştirmek için tertibatı döndürmesine izin veren bir şafta bağlıdır. İki metal plaka arasındaki örtüşme daha büyük olduğunda, kapasitans daha yüksektir. Böylece, iki metal plaka grubu arasındaki örtüşmenin maksimum olduğu noktada, en yüksek kapasitans koşuluna ulaşılırken, örtüşme olmadığında en düşük kapasitans koşuluna ulaşılır. Daha iyi kapasitans kontrolü için daha ince ayar, artan hassasiyet için ise redüksiyon dişlisi mekanizmaları kullanılmaktadır.

Hava kompresörü, 100 pF – 1 nF arasında değişen küçük bir kapasitans değerine sahipken, çalışma voltajı 10 ila 1000V arasındadır. Dielektrik arıza voltajı daha azdır, bu nedenle kompresör içinde elektrik arızası değişecektir, bu da hava kompresörünün hatalı çalışmasına neden olabilir.

Hava Kompresörü Nasıl Çalışır?

Hava kompresörünün yapısı incelendiğinde, eşit aralıklı bir dizi sabit alüminyum plaka arasına yerleştirilmiş merkezi bir şaftın üstünde bir dizi yarı dairesel, döner alüminyum plaka içerdiği görülür. Kompresör merkezinde, içinden bir kontrol çubuğunun geçtiği bir delik vardır. Çubuğu kontrol etmek için bulunan alternatif diskler, diğerlerinin arasından serbestçe geçecek şekilde bağlanır. Bu, disk setinin, kapasitörün iki plaka bölgesini ortaklaşa oluşturan iki verimli gruba ayrılmasını sağlar.

Hava kompresörünün yapısı

Kondansatör diskleri yarım daire şekline geldikten sonra hareketli seti döndürmek, iki grubun üst üste gelme miktarının tüm plaka alanına değişmesine neden olur. Kapasitörün kapasitansı tüm plaka alanına bağlı olduğu için alan içerisindeki meydana gelen bir değişiklik durumunda, bileşenin kapasitansında da eşdeğer bir değişiklik olabilir. Bu durum, bir operatörün bileşenin değerini istediği gibi değiştirmesine imkan verir.

Hareketli alüminyum plakalar döndürüldüğünde, statik ve hareketli plakalar arasındaki örtüşme miktarı değişir ve plakalar arasındaki hava, setleri birbirinden yalıtan etkili bir dielektrik gibi çalışır. Kondansatörün kapasitansı, plakanın karşılıklı boyutuna bağlı olduğundan dolayı, bu ayar ile hava kondansatör değeri ayarlanabilir.

Hava Kompresörünün Özellikleri

Hava kompresörünün özellikleri şunlardır.

 • Hava kompresörü, en yüksek voltaj değeri aşılıncaya kadar AC uygulamalarında güvenle kullanılabilir.
 • Hava kompresörü, 100pF ve 1nF arasında değişen küçük bir kapasitansa sahiptir.
 • Maksimum çalışma voltajı, esas olarak kapasitörün fiziksel boyutlarıyla ilişkilidir.
 • Havanın elektriksel bozulmasını önlemek için iki plaka arasındaki boşluğun yeterli olması ve yüksek bir çalışma voltajı gereklidir.
 • Havanın dielektrik kuvveti, diğer birçok malzemeden daha az olması sebebiyle bu kapasitörler yüksek voltajlar için uygun değildir.

Hava Kompresör Devresi

Hava kompresör devresi aşağıdaki görseldeki gibidir. Bu kondansatör, dielektrik olarak havayı kullanır ve birbirine belirli bir mesafede paralel bağlanan folyo veya metal plaka gibi iki metalize materyal kullanılarak tasarlanmıştır. Kondansatörler, enerjiyi plakalar üzerinde elektrik yükü şeklinde depolar.

Hava kompresör devresi

İki plaka üzerindeki yükü ölçmek için hava kondansatörüne bir voltaj uygulanır. ‘Q’ yükünün ‘V’ voltajına oranına, kapasitörün kapasitans değerini denilmektedir. Bu durum şu şekilde formülize edilebilir, C = Q/V. Bu denklem, iki plaka üzerindeki yük miktarını ölçmek için Q = C x V olarak da değiştirilerek yazılabilir.

Kondansatöre bir elektrik akımı sağlandığında, şarj olur. Bu sayede, iki plaka arasında daha fazla enerji depolanır ve elektrostatik alan çok daha güçlü bir hale gelir.

Benzer şekilde, hava kompresöründen akım aktığında, bu iki plaka arasındaki potansiyel fark azalır ve elektrik enerjisi plakalardan uzaklaştığında elektrostatik alan azalır. Kapasitans, elektrostatik alan biçiminde iki plakanın, elektrik yükünü depolamak için kullanılan bir kapasitör özelliğidir.

Hava Kompresörünün Avantajları

Hava kompresörünün avantajları şunlardır.

 • Daha az kaçak akıma sahiptir. Bu da özellikle nem yüksek değilse, kapasitörün içindeki çalışma kayıplarının minimum olduğu anlamına gelir.
 • Yalıtım direnci yüksektir.
 • İyi bir stabiliteye sahiptir.
 • Daha az arıza gerilimine sahiptirler.
 • Dağılma faktörü düşüktür.

Hava Kompresörünün Dezavantajları

Hava kompresörünün dezavantajları şunlardır.

 • Hava kompresörlerinin boyutları büyüktür.
 • Bu kompresör türü, daha az kapasitansa sahiptir.
 • Hava kompresörünün fiyatları pahalıdır.
 • Diğer kompresör çeşitlerine göre daha fazla yer kaplar.

Hava Kompresörü Nerelerde Kullanılır?

Hava kompresörünün kullanım alanları şunlardır.

 • Bu kompresör, normalde kapasitans içinde değişiklik gerektiren rezonans, LC devrelerinde kullanılır.
 • Hava kompresörü, devreler, radyo tunerleri, frekans karıştırıcıları ve anten tunerleri için empedans eşleştirme bileşenlerini içerir.
 • Hava kompresörünün kullanım alanları arasında, rezonans devreleri gibi ayarlanabilir kapasitansın gerekli olduğu yerler vardır.
 • Radyo devrelerini ayarlamak için kullanılır.
 • Daha az kaybın gerekli olduğu devrelerde kullanılır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here