İNDÜKTÖR NEDİR

Bir indüktör, bir tür çekirdeğin etrafındaki tel bir bobindir. Çekirdek sadece hava olabilir ya da bir mıknatıs olabilir. Enerji yalnızca bir elektrik akımı içinden geçtiğinde manyetik alanda tutulma yeteneğine sahip olurlar ve  etrafında manyetik bir alan oluşturulur.

İndüktör,  bir bobine sarılarak iletken olarak adlandırılarak,  elektrik soldan sağa doğru akarken,  saat yönünde bir manyetik alan oluşturur.  Akım indüktörden geçtikten sonra oluşturulan manyetik alan iletkenle birlikte elektromotor kuvveti yaratır ve indüklenen voltajın polaritesi onu oluşturan akımdaki değişime böylelikle karşı çıkmış olur.  Başlangıç olarak,  elektrik indüktörden geçtiği takdirde,  manyetik alan yükselene kadar büyük bir direnç olur ve güç akışı durduğunda manyetik alan,  alan tamamen çökene kadar elektriği ileri doğru zorlayarak indüktöre çöker.

İndüktörlerin çoğu,  bir bobin içinde feritten ya da demirden yapılan manyetik bir çekirdeğe sahip olurlar.  Bu durumda manyetik alanı arttığı için dolayısıyla endüktans da artacaktır.  Bir indüktör için ölçü birimi Henry’dir ve indüktans için sembol “L’dir.”

İndüktör Ve İndüktans Arasındaki Fark:  Endüktans,  elektrik akımının akım akışındaki değişime direnç gösterme özelliğidir diyebiliriz.  EMF’yi sadece akımda bir değişiklik meydana geldiğinde indükleme işlemi olarak karşımıza çıkar.  İndüktörler,  endüktans yaratan cihazlar olup iki terminalli olan pasif bir cihazdır.

Bir İndüktörün Özellikleri:

-Bir DC gerilime veya akım kaynağına bağlandığında sabit bir durumda kısa devre halinde hareket ederler.

İndüktörler (bobin) enerjiyi manyetik alan şeklinde depoladıkları için bu işleme endüktans adı verilir.

-Bir indüktörden geçen akım sürekli olacak,  akımda herhangi bir değişiklik olmayacak,  ancak indektör üzerindeki voltajda değişiklikler meydana gelecektir.

-İndüktör, değişime karşı koymak için voltajı kutupsal olarak düşürerek akımdaki değişikliklere tepki verir.

-İndüktör artan akım olduğunda yük görevi üstlenir,  enerjiyi emerken voltajı düşürür.

-Düşen bir akım olduğunda kaynak olarak hareket ederek depolanan voltajı serbest bırakıp voltaj yaratır.

Bir İndüktör Nasıl Çalışır?

İndüksiyon süreci,  Faraday tarafından tanımlanmıştır.  Onun yasası bir iletkenin manyetik bir alanda hareket edilip edilmediğini belirtir.  Hatların manyetik akışını kesmesi için iletken boyunca voltaj oluşur.  Akı çizgisi,  kesimlerinin sayısı yüksekse veya daha güçlü manyetik alan şiddeti ile indüklenen voltaj yüksek olur.

İndüktör Çeşitleri:

1-)Çekirdek Bazlı İndüktör:  Farklı indüktör tipleri vardır.  Malzeme türlerine bağlı olarak değişiklik gösterirler.

2-)Hava Çekirdek İndüktörü:  Seramik karot indüktörler “Hava karot indüktörler” olarak adlandırılır.  Seramik,  indüktör göbekleri için en yaygın kullanılan malzeme çeşididir.  Seramik çok düşük termal genleşme etkinliğine sahiptir.  Bundan dolayı da çeşitli çalışma sıcaklıkları için dahi indükleyicinin endüktansının stabilitesi yüksek olur.  Seramik manyetik özelliklere sahip olmadığından dolayı çekirdek malzemeden dolayı geçirgenlik değerinde bir artış olmaz.  Asıl amaç,  bobin için bir form vermektir.  Bazı durumlarda,  terminalleri yerinde tutabilmek için yapı sağlanması gerekir.  Bu indüktörlerin,  temel avantajı çok düşük çekirdek kayıpları,  yüksek kalite faktörü olur.  Bunlar genel olarak,  düşük endüktans değerlerinin gerekli olduğu yüksek frekanslı uygulamalarda kullanılır.

2-)Demir Çelik İndüktörü:  Düşük boşluklu indüktörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha sonra bu demir çekirdekli indüktörler en iyi seçenek olur.  Bu indüktörler,  yüksek güç ve yüksek endüktans değerine sahiptir ancak yüksek frekans kapasitesinde sınırlı tutulur.  Bunlar ses ekipmanlarında uygulanır.  Diğer çekirdek göstergelerle karşılaşıldığında bunlar çok sınırlı uygulamalara sahiptir.

3-)Ferrit Çekirdek İndüktörü:  Bu tip indüktörler,  ferromanyetik bir materyal olarak isimlendirilir.  Karışık metal demir elementlerinden ve diğer kristal yapı elementlerinden meydana gelen manyetik özellik taşırlar.  Daha yüksek frekans uygulamaları için iletken olmayan seramik malzemeye sahiptir.  Düşük frekanslara sahip olmakla birlikte yüksek frekanslarla da kullanılırlar.

4-)Çok Katmanlı Seramik İndüktörler:  Bu indüktör çeşidi,  indüktörün merkez çekirdeğinin etrafında sarılmış ek bir sarmal tel katmanı ekleyerek birçok katmandan oluşur.  Amaç çok katmanlı indüktör vermesidir.

5-)Toroid Tipi İndüktörler:   Küçük boyutlu ve çok hafif bir indektör çeşididir.  Yayılan elektromanyetik paraziti azaltan halka biçimli bir ferrit çekirdek türüdür.

6-)Kalıplı İndüktörler:  Plastik veya seramik bir çekirdek içine yerleştirilen indüktörler,  kalıplanmış indüktörler olarak adlandırılır.

7-) Lamine Çekirdek İndüktörler:  Düşük frekanslı indüktörler,  girdap akımlarını önlemek için lamine göbeklerle yapılırlar.  Çekirdek yüzeyde yalıtkan bir kaplama sayesinde tarlaya paralel olan ince çelik levha veya laminasyon yığınlarından oluşur.

8-)Eşleşmiş İndüktörler:  Bu tip indüktörler,  manyetik bir yolu paylaşarak birbirini etkiler.  Bu tip indüktörler,  gerilimi düşürmek ya da gerilimi düşürmek adına transformatörler olarak kullanılırlar.  Ayrıca izole edilmiş geri besleme sağlamak içinde kullanılırlar.

9-)Güç İndüktörler:  Birkaç amper ile yüz amper arasında işlem yapabilen indüktörlerden çok çeşitli güç seviyelerinde bulunurlar.

10-)RF İndüktör:  Radyofreakans indüktörler,  yüksek frekansta çalışmak üzere tasarlanan yüksek frekanslı indüktör çeşitleri olarak karşımıza çıkar.

11-)Boğma:  Boğucu,  düşük frekanslı darbenin geçmesine izin verirken yüksek frekanslı darbeyi de aynı zamanda engeller.  Yüksek frekanslı sinyali kesip engelleme özelliğine sahip olduğu için boğma adını almıştır.

İndüktörler Hangi Uygulamalarda Kullanılır?

İndüktörler öncelikle elektrik gücü ve elektronik cihazlarda şu ana amaçlar için kullanılır:

  1. Elektrik devrelerinde yüksek frekanslı gürültüyü boğma, engelleme, zayıflatma veya filtreleme / yumuşatma
  2. Güç dönüştürücülerinde enerji depolamak ve aktarmak (dc-dc veya ac-dc)
  3. Ayarlanmış osilatörler veya LC (indüktör / kapasitör) “tank” devreleri oluşturma
  4. Empedans eşleştirme

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here