Kirchhoff Gerilim Yasası

Kirşof Gerilimler yasası;  elektrik ve elektronik devre analizleri için kullanabileceğimiz Kirşof’un ikinci kanunu dur. Bu yasa aynı zamanda  Kirchhoff’un döngü ve voltaj yasası kuralı  olarak da adlandırılır.

Gerilimler kanunu, uzun ve kısa  kapalı bir elektrik devresine bağlı devre elemanlarının (R,L,C vs) üzerine düşen tüm gerilimlerin toplamının sıfıra eşit (ΣV = 0 )  olmasıdır; veya herhangi bir kapalı devrede, tüm gerilim artışlarının toplamının, tüm gerilim düşüşlerinin toplamına eşit olduğunu söylemektir. Kirchhoff’un bu fikri genel olarak Enerji Tasarrufu olarak bilinir.

Kirşof Gerilimler Kanunu Basit Bir Örnek İle Açıklayalım

Kirchhoff Gerilim Yasası örnek

Yukarıdaki şekilde görüldüğü 12 voltluk güç kaynağına sahip bir devreye R1=10 ohm, R2= 20 ohm ve R3= 30 ohm, dirençler sırasıyla seri olarak bağlanmıştır. Bizler bu devrenin : a) toplam direnç, b) devre akımı, c) her dirençteki akım, d) her dirençteki voltaj düşüşü, e) Kirşof’un voltaj yasasının KGY-KVL’nin geçerli olduğunu doğrulayalım.

  a) Toplam Direnç ( RT)

R, T  = R 1  + R 2  + R 3   = 10Ω + 20Ω + 30Ω = 60Ω

Devrenin  toplam devre direnci R T =60Ω ye eşittir

b) Devre Akımı (I)

Devredeki  toplam akımı bulmak için ohm kanununu kullanarak, gerilimi devrenin toplam dirençine  bölerek buluyoruz.

I=Vs/Rt=  I= 12/60 = 0,2A

c) Her Dirençten Geçen Akım

Dirençler seri bağlı olduklarından, hepsi aynı döngünün veya devrenin bir parçasıdır ve bu nedenle her bir dirençten geçen akım miktarı aynıdır.

R1  = I R2  = I R3  = I SERİSİ   = 0.2 amper

d) Her Dirençte Gerilim Düşümü

Herbir dirençten geçen gerilim düşümünü hesaplamamız için devredeki dirençler ayrı ayrı  devrenin toplam akımı ile çarpılarak bulunur.

, R1  = I x R1  = 0.2 x 10 = 2 volt

, R2  = I x R2  = 0.2 x 20 = 4 volt

, R3  = I x R3  = 0.2 x 30 = 6 volt

e) Kirchhoff’un Gerilim Yasasını Doğruluğu

Vs + (-IxR1) + (-IxR2) + (-IxR3) = 0

12 + (-0,2×10) + (-0,2×20) + (-0,2×30) = 0

12 + (-2) + (-4) + (-6) = 0

KGY= 12 – 2 – 4 – 6 = 0

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here