Kojenerasyon Nedir

Enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretildiği teknolojisinin ismine kojenerasyon, İngilizce haliyle combined heat and power ( kısaca CHP ) denmektedir.

Isı ve elektrik enerjisinin birlikte üretilmesi, bu iki enerjinin ayrı ayrı üretilmesinden daha ekonomiktir. Elektrik üretimi sağlayan bir gaz türbini ya da motoru kullanmış olduğu %30 ila %40’lık kısmını elektriğe çevirirken, aynı sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde ise bir sistem çalıştırılsaydı, dışarı salınacak olan enerjinin büyük bir kısmı kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerjinin %70 – %90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir.

Kojenerasyon santrallerinde üretilen enerji yerel kullanım amaçlı olduğu için iletim ve dağıtım kayıpları göz ardı edilecek olursa %15 – % 40 civarında bir artış meydana gelmiş olur. Bu sisteme birleşik ısı-güç sistemleri ya da kojenerasyon denir.

Kojenerasyonun Enerji Verimliliği

Kojenerasyona yatırım yapmak, enerji dönüşüm sisteminin enerji verimliliği seviyesinin artırılmasına olanak tanır.

Bu “hedefe” ulaşıldığını açıklamak için sistemin getirilerinin analizinden başlamak gerekir.

Bir verimlilik katsayısı, bir kojenerasyon tesisinin motoruyla ilişkilendirilir, hiçbir zaman başka bir tesisin motorununkine eşit değildir ve elde edilen enerji verimi ile kullanılan yakıt miktarı arasındaki oran esas alınarak hesaplanır.

Geleneksel bir termoelektrik motor, bazı durumlarda% 55’e ulaşabilen bir verimlilik katsayısı ile karakterize edilirken, kojenerasyon koşullarında çalışan,% 85’e ulaşan daha yüksek verimlilik katsayıları ile ayırt edilir.

Bu sonuç mümkündür, çünkü kojenerasyon koşullarında çalışmak, yakıtın ısıtma gücünün daha verimli kullanılmasını ve dolayısıyla tüm süreçlerin optimize edilmesini mümkün kılar.

Bir kojenerasyon tesisinin inşasına yatırım yapmak önemli meblağlar gerektirir, ancak yatırımı oldukça kısa sürede geri döndürmek ve çok sayıda avantajdan yararlanmak mümkündür, çünkü bu makinelerin kullanım ömrü 30 ila 40 yıla kadar ulaşabilir.

Kojenerasyon Santral Ekipmanları Nelerdir?

Kojenerasyon santral kurulumu için gereken ekipmanlar şunlardır:

 • Kompresör
 • Yakma Hücresi/Odası
 • Gaz Türbini
 • Jeneratör/Alternatör
 • Atık Isı Değerlendirme Kazanı
 • Buhar Türbini

Kojenerasyon Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Isı ve enerjinin birlikte üretimini mümkün kılan kojenerasyon teknolojisinin avantajları şunlardır:

Kojenerasyon teknolojisi sadece elektrik üretim ihtiyacını değil bununla birlikte aynı zamanda sıcak su, buhar, vb. üretme imkânı da sağlar. Geniş ürün çeşitliliği sayesinde konutsal, ticari ve endüstriyel alandaki enerji tüketicilerinde ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

– Birçok yakıt türünde çalışabilen kojenerasyon teknolojisi; doğalgaz başta olmak üzere propan, mazot, çöp gazı, biyogaz vb. yakıtlarla çalışarak karşılığında yüksek verimlilikte enerji üretilir.

Kompresör yatırımı gerekmeden, düşük basınçlı gaz yakıtlarla çalışabilmektedir.

Kojenerasyon teknolojisi, şebekedeki gerilim ve frekans dalgalanmalarının verdiği zarardan etkilenmezler. Elektronik kartların yanması gibi masraflar ve iletim kayıpları olmamaktadır.

Kojenerasyon teknolojisinin, yerel kullanıma uygun olması, güvenliğinin ve güvenilirliğinin artmasıyla birlikte tercih edilmesiyle, yerel tüketicinin elektrik ve ısı enerjisiz kalmasının önüne geçilebilir. Kojenerasyon sistemi, iletim hatlarında ya da dağıtımı sırasında bir problem çıktığı zaman hem müdahalesi daha çabuk olan, hem de sistemin yerel olmasından kaynaklı daha az problem olan, güvenli bir enerji üretim sistemidir.

Kojenerasyon sisteminde, biyolojik atıkların da kullanılabilmesi hem maliyetin düşmesi hem de atıkların değerlendirilmesiyle çevresel katkıda da bulunmaktadır.

Kojenerasyon Uygulamaları

 • Oteller, pansiyonlar, pansiyonlar
 • Tarımsal işletmeler
 • Belediye ısıtma tesisleri
 • Çamaşırhaneler
 • Sanayi kuruluşları
 • Kentsel ısıtma tesisleri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here