Kuantum nedir

Kuantum Latince bir kelimedir ve “miktar” anlamına gelir. Kuantum mekaniği, madde ve ışığın, atom ve atom altı seviyelerdeki durumlarını inceleyen bilim dalıdır.

Kuantum Latince bir kelimedir ve “miktar” anlamına gelir. Kuantumun, kelime anlamı her ne kadar basit gibi gözükse de detayına girildiği zaman bir karışık bir hâl alabiliyor. Modern bilime göre kuantum, bir enerji veya maddenin mümkün olan en küçük birimidir.

Bilimle, fizikle hiç ilgilenmiyor olsanız bile kuantum kelimesini bir yerde duyduğuna eminiz. Belki bir bilim dergisinde, belki bir gazetede denk gelmişsinizdir, ilgilinizi çekti mi bilemeyiz ama kuantumu anlamak, günümüzde telefondan, otomobile, birçok teknolojiyi daha iyi anlamamızı sağlar. Bu yüzden bu yazımızda kuantum ne demek? Kuantum mekaniği nedir? Gibi sorulara yanıt vereceğiz.

Aslında kuantum tarihçe olarak Rönesans dönemi İtalya’sına kadar dayanıyor. Kuantum’un ilk temellerini, fizik teorisyeni Max Planck, 1900 yılında yaptığı çalışmalarla atmıştır.

Max Planck’ın önce, bir cismin sıcaklığının değişmesinin ardından, turuncudan maviye veya kırmızıya dönen renk değişimlerini nedenlerini araştırmaya başladı. Alman Fizik Derneği’ne de çalışmalarını sunan Max Planck, sonuç olarak ışığı mevcut şartlara göre parçacık veya dalgalardan oluştuğunu açıkladı. Planck, bir ışığı üretmek için ne kadar enerji tüketilmesini bilmemiz gerektiğini söyleyerek, bugün kuantum kelimesinin sembolleşmesini sağlamış oldu.

Kuantum Mekaniği Nedir?

Kuantum mekaniği, madde ve ışığın, atom ve atom altı seviyelerdeki durumlarını inceleyen bilim dalıdır. Kuantum mekaniği, molekül ve atomlar ile bunları meydana getiren nötron,proton,elektron gibi parçacıkların özelliklerini açıklar. Kuantum mekaniğindeki belirsizlik mekaniğinin temelleri, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Werner Heisenberg  gibi bilim insanlarınca atılmıştır.

Kuantum Fiziğinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Parçacık ve dalga, kuantum fiziğinin en temel ilkelerinden iki tanesidir. Işığın hem bir parçacık hem dalga şeklinde yayıldığını belirten kuantum fiziği, belirsizlik ilkesini işaret ediyor. Belirsizlik ilkesi, önce Werner Heisenberg tarafından ortaya atılmıştır. Bu ilkeye göre bir parçanın hem konumu hem de yönü bilinmelidir.

Kuantum fiziğine katkı yapan diğer ilkeler ise kara cisim ışınımı ve dalga kuramıdır. Bu ilkeler sayesinde teknolojinin gelişmesini takip edip, teknolojinin nimetlerinden faydalanabiliyoruz.

Kuantum fiziği ne için kullanılır? Basitçe söylemek gerekirse, her şeyin nasıl çalıştığını açıklayan fiziktir: Maddeyi oluşturan parçacıkların doğası ve etkileştikleri kuvvetler hakkında sahip olduğumuz en iyi tanım. Kuantum fiziği atomların nasıl çalıştığının ve dolayısıyla kimya ve biyolojinin neden bu şekilde çalıştığının temelini oluşturur.

Kuantum Teorisini Kim Yaptı?

Broglie’nin yaklaşımına dayanarak, modern kuantum mekaniği 1925’te, Alman fizikçiler Werner Heisenberg ve Max Born matris mekaniğini geliştirdiklerinde ve Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger, dalga mekaniğini ve göreceli olmayan Schrödinger denklemini icat ettiğinde doğdu

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here