lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi

Günümüz dünyasında kullanılmakta olan doğal kaynaklar ile elde edilmiş olan elektrik sadece belirli enerji şirketleri tarafından üretilip satılmasına izni veriliyordu. Dünya üzerinde ki doğal kaynakların yavaş yavaş tükenmesi de bizleri enerji üretmek adına birçok fikir sunmaya başladı. Lisanslı ya da lisanssız olmak üzere ikiye ayrılan bu üretimin asıl amacı kar etmektir.

Elektrik üretebilmek için gerekli teknik bilgi ve envantere sahip olunması dışında devlet destekli olarak sizlerde lisanslı ya da lisanssız olarak elektrik üretebilirsiniz. 5346 sayılı kanun gerekçesiyle elektrik enerjinin üretilebileceği alanlar ise şu şekilde sıralanmıştır. Biokütle, Güneş, Rüzgar, Biyokütle Yardımı ile oluşan gaz( çöp), gel-git ile nehir ya da kanal ve dalga gibi doğal yollarla oluşan hareketi enerjiye çevirmede yardımcı olabilecek her durumda elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumuna uygun biçimde hazırlanmış onbeş kilometre karenin altında olan enerji üretim kaynakları olarak da nitelendirilmektedirler.

Elektrik enerjisi üretim potansiyelleri yıllık temel alınarak şu şekilde hesaplanabilir. Biyogaz ( 1.5-2 MTOE), Rüzgar ( 48.000 MW), Jeotermal ( 31,500 MW), Biokütle (8.6 MTOE), hidroelektrik ( 160,000 GWh/y)  Güneş ( 1,500 Kwh/metre kare olarak sıralanmıştır.  Bunlarla birlikte 2023 yılında Elektrik Enerjisi üretim kapasitesinin genel toplamı %30 gibi yüksek orana sahip olunacağı açıklanmıştır. 6446 sayılı kanun gereğince Elektrik Enerji piyasası adı altına yazılan kanun çizelgesinde yer alan enerji üretim izinleri şu şekildedir.

İlginizi Çekebilir: Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

 

 Lisanslı Elektrik Üretimi

Üretim lisansı olarak tüzel kişilerin mevcut durumda üretim yapabilmeleri ve Elektrik Üretimi için verilen izni ifade etmektedir. Ön lisans izni ise Elektrik Enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin üretim yatırımlarına başlamaları için gerekli ruhsat onayı belirli sürede verilmiş olan izindir. 1Mw ve üzeri kurulan güce sahip olunan uygulamalardır. Üretilen elektrik enerjisinin tüketim zorunluluğu olmadığı gibi şebeke enerjisi ile birleştirip tek yönlü enerji çıkışı da yapılabilmektedir.

Lisanslı elektrik üretiminin toplam lisans süresi 49 yıl olması ve üretilen elektrik enerjisinin de piyasa değerinde satılmasını kanunun verdiği kararname hükmü ile mümkün kılmıştır. Enerji üretim projesinin başvuru süresince istenecek olan 6 Aylık güneş enerjisinin istatistikleri ve gerçek ölçümler ile tamamlanmış meteorolojik güneş ölçümü isteniyor.

Lisanslı olarak elektrik enerjisi üretebilmek için enerji bakanlığının izni ile gerçekleştirilmiş belirli zamanlarda planlanan EPDK’nın o sene içerisinde proje dosyasının başvuru sürecini başlatırlar. Başvuru süresi boyunca istenen evrak ve belgelerin 3 ila 5 iş günü içerisinde tamamlanması istenmektedir. Kurmuş olduğunuz sistemin kendi kendini amorti etme süresi ise şu şekilde belirtebiliriz. Kurmuş olduğunuz elektrik enerji üretim tesisinizin büyüklüğüne ve küçüklüğüne bağlı olarak satışını yaptığınız fiyatın gelir ve gider tabloları ile eşleştirilerek kesinleşebilmektir.

Lisanssız Elektrik Üretimi

Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına kurulu minimum güç kapasitesi 500 KW olan üretim tesislerini kurmak için tüzel kişilerin şirket kurma zorunluluğu yoktur. Lisanssız olarak elektrik enerjisi üretimi 1 MW gücünün altında olacak şekilde planlanmış olup üretilen enerjinin tüketim zorunluluğu mevcuttur. Lisanssız olarak üretilen enerji projesinin devlet nezdinde alım garantisi 10 yıl’dır bu duruma göre 10 yılın sonunda ki piyasa değerlerince yeniden gözden geçirilip projenin devamı konusunda yeniden onay alınabilir.

Lisanssız elektrik üretimi projesinde bazı zorunluluklar ortadan kaldırılmıştır. Bunlardan birisi ise güneş ölçüm talebi istenmemekte. Herkesin bu projeye başvuracağı gibi isteyen herkes dilediği yerde trafo merkezine TEİAŞ tarafına yazılacak olan yeterli kapasite mektubu için ilgili mercilere başvuruda bulunabilir. Başvuru süreci doğrultusunda her ay yayınlama zorunluluğu bulunan kapasite durumlarına istinaden gerekli belgeler toplanıp diğer ay ise kapasite durumları ilgili kurum tarafından yeniden bir görüş alınabilir. 1Mw  altı için Güneş ve diğer enerji santralleri kurulumunda ÇED  izni gerekmez.

Genel başvuru süreci ve izin talepleri alındıktan sonra kurulumu ise Lisanslı Elektrik Enerjisi ile aynıdır. Hiçbir farklılık göstermez. Bunlarla beraber Lisanssız olarak üretilen enerjisi satabilmek için gerekli Mikro kojenerasyon tesisi kuranlar ihtiyaç fazlası enerjilerini satabilirler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here