multimetre

Bir maddenin büyüklüğünü ve küçüklüğünü belirtmek için farklı ölçüm aletleri vardır. Örn: mesafe ölçmek için metre zamanı ölçmek için kronometre kullanılır. Elektrikde gerilim, akım ve direnç değerlerini ölçmek için kullanılan ölçü aletine multimetre denir. Piyasada ölçü aleti ve avometre diye de adlandırılır.

Multimetrenin Kullanımı

Voltajı Nasıl Ölçeriz ?

Multimetre nin üzerinde bulunan siyah ve kırmızı probları ölçü aleti nin uygun soketlerine takınız. Siyah prob com soketine kırmızı prob ise orta sokete takalım.

Ölçü aletimizin prob bağlatılarını tamamladıktan sonra multimetrenin kademesini ölçmek istediğimiz gerilim cinsine ayarlayınız. Örn: AC ve DC uygun olan gerilim türünü seçtikten sonra gerilimini öğrenmek istediğimiz devre probları paralel olarak değdirerek öğrenmek istediğimiz voltajı ekranda görürüz.

Doğru akımda ölçüm yaparken prob uclarını devrenin (+) kısmına kırmızı probu (-) kısmına ise siyah probu değdiriniz. Ters bağlantı da ise okuduğunuz değerde (-) işareti görebilirsiniz bu da probların ters yönlerde olduğunu belirtir.

Akım Nasıl Ölçeriz ?

Multimetre nin siyah ve kırmızı problarını ölçü aletimizin uygun soketlerine takalım. Örn: 10 ampere kadar bir ölçüm yapacak isek kırmızı probu en üst sokete takalım eğer 200 ma kadar ölçüm yapacaksak kırmızı probu orta sokete takalım.

Gelelim amper cinsine ölçüm yapçağımız amper DC ise multimetreyi A (amper) kademesine getiriniz. ölçü aletinin problarını ölçmek istediğiniz devreye seri bağlayınız. Bilindiği gibi multimetre de akım ölçmek için multimetre devreye seri bağlanır.

Eğer alternatif gerilimde akım ölçmek istersek bu tip bağlantı riskli olabilir. Bunun için ilk önce akım değerini ölçmek istediğimiz devrenin enerjisini keserek multimetreyi seri bağlayalım bağlantı tamamlandıktan sonra devrenin enerjisini tekrardan verelim. Bu bağlantıyı herzaman yapamayabiliriz. Örn: Çalışmakta olan bir motorun yük altında kaç amper çektiğini bu bağlantı riskli olduğu için yapamayız. Bunun için piyasada bulunan pensampermetreler kullanılır.

Pens amper metreyle akım ölçmek için ölçü aletinin yanında manda la basarak ölçü aletinin üstündeki halka açılır ve ölçmek istediğimiz faza pens amper metre geçirilerek ölçüm yapılır.

Direnç Değerinin Ölçümü

Multimetrenin siyah probunu com soketine kırmızı probunu ise direnç ölçümü yapacağımız için orta sokete takarak multimetreyi direnç bölümünde kaç ohm a kadar ölçüm yapacak isek direnç kademesi ayarlanır ve ölçü aletinin problarını direnç in bacaklarına paralel olarak değdiriniz.

Multimetrenin üzerindeki diyot kademesindeki buzzer işareti ile kısa devre ölçümünde kullanılır. Örn: bir kablonun sağlamlık testini yapmak istersek probun bir ucunu kablonun bir ucuna diğer probu da kablonun diğer ucuna değdiriniz eğer buzzer öterse kablo sağlamdır. Elektrik panolarında buzzer kademesi pano testlerinde çok kullanılır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here