potansiyel fark nedir

Elektriksel potansiyel farkı, bir elektrik alanında bir birim yükün iki nokta arasında bir noktadan diğerine taşınması için yapılan iş miktarı olarak tanımlanır. Farklı bir tanımla, potansiyel fark, iki yüklü cismin elektrik potansiyelindeki fark olarak tanımlanır.

İki konum arasındaki elektrik potansiyeli farkı 1 volt ise, bir Coulomb yük, bu iki konum arasında hareket ettirildiğinde 1 joule potansiyel enerji kazanacaktır. Elektrik potansiyeli farkı volt birimleri olarak ifade edildiğinden, bazen voltaj olarak adlandırılır.

Yukarıdaki açıklamada bahsetmiş olduğum iki konum A ve B noktaları olsun. Pozitif bir test yükünü tek tip bir elektrik alanı içinde A konumundan B konumuna taşıma görevini düşünün. A noktasında bulunan yükler, B noktasına göre bir potansiyel enerjiye sahiptirler. Bu potansiyel enerji, herhangi bir Q yükünün A konumundan B konumuna hareket ettirirken, yük üzerinde harici bir kuvvet tarafından iş yapılması gerekecektir. Elektronları bir bileşen boyunca hareket ettirmek için gereken enerji, bileşen üzerindeki potansiyel farkın bir ölçüsüdür ve volt olarak ölçülür.

Yük üzerinde yapılan çalışma, potansiyel enerjisini daha yüksek bir değere değiştirir. Yükler A noktasından B noktasına gitmesi için yapılan işe eşittir.  Potansiyel enerjideki bu değişikliğin bir sonucu olarak, A ve B konumları arasında elektrik potansiyelinde de bir fark vardır. Elektrik potansiyelindeki bu fark, ΔV sembolü ile temsil edilir ve resmi olarak elektrik potansiyeli farkı olarak adlandırılır. İşte gerilim veya potansiyel fark denilen kavram burada ortaya çıkmaktadır. A noktasından B noktasına taşınan birim yük başına yapılan işe gerilim (potansiyel fark) denir.

Potansiyel fark (voltaj ile aynıdır), direnç ile çarpılan akım miktarına eşittir. Bir Voltluk potansiyel fark, bir devrede iki nokta arasında akarken bir Coulomb yük tarafından kullanılan bir Joule enerjiye eşittir. 1 V = 1 joule / coulomb

A noktasının gerilimi VA ve B noktasının gerilim VB ise bu iki nokta arasındaki potansiyel fark; V = VA – VB ile ifade edilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here