Proses Nedir

Proses, belli bir dizi girdi ve girdilerin belli işlemler sonucu çıktıya dönüşmesi olarak tanımlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı değerler yaratan faaliyetler dizisidir. Proses nedir? Sorusunun bir diğer tanımı ise kalite yönetim standardı çerçevesinde her faaliyetin planlı ve sistematik bir şekilde yürütülmesidir.

İngilizceden Türkçeye geçmiş kelimelerden biri olan prosesi, proses ne demek? Olarak TDK sözlüğünden baktığımız zamanda; süreç tanımlamasıyla karşılaşırız. Müşteri memnuniyetinin önemli olduğu proseste, bir girdinin çıktı haline gelmesi esasıyla, müşterinin işine yarayacak ürün veya hizmetin oluşturulması hedeflenir.

Proses ne demek? Tanımını öğrenmenin prosesi anlamada başlı başına yeterli olmadığını düşünecek olursak, prosesi daha iyi anlamak diğer temel unsurları da hatırlatmak da fayda var.

 • Tedarikçiler
 • Girdiler
 • Çıktılar
 • Müşteriler
 • Performans Ölçütleri
 • Müşteri İhtiyacı ve Beklentileri
 • Proses Aktiviteleri

Prosesin temel amacı, eldeki girdilerin işlem görmesi sonucu katma değer yaratacak çıktılarla, hem müşterilere hem iş faaliyetlerine pozitif katkı sağlayarak, işletmelerin daha verimli olmasını sağlamayı hedefler.

Proses Çeşitleri Nelerdir?

Her işletme, bir ürünün nasıl üreteceğini bir prosese bağlı olarak planlar, üretilmesi planlanan ürünce değişiklik veya geliştirme yapılması prosesin farklılaşmasına neden olabilir. İşletme veya organizasyonun hedef ve yapısına da göre değişiklik gösterebilen proses çeşitlerinin en çok bilinenleri şunlardır:

 1. Tekrarlı / Tekrarlayan Proses

Üretilmesi hedeflenen bir ürün üzerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra, 7 gün 24 saat seri üretim başlatıldığı proses türüdür. Özel üretim hatlarından oluşan bu proses türünde minimum kurulum gereksinimi minimum düzeydedir, ürünün hiç değişime uğramadığı veya çok az değişime uğradığı bu proses türünde yüksek adetlerde üretim yapmak mümkündür. Belli üretim kapasitesinin hedeflendiği tekrarlı / tekrarlayan proses türünde, müşteri talebine göre artırım veya azaltım sağlamak da mümkündür.

 1. Ayrık Proses

Üretim hattı açısından tekrarlı proses ile aynı yapıda olan ayrık proseste farklı ürünlerin üretimi söz konusu olduğunda tercih edilir. Çıktıların farklılaştırılması, tekrarlı proses tipine göre daha fazla zaman gerektirir.

 1. İş Atölyesi Prosesi

Montaj hattından çok üretim hattının önemli olduğu iş atölyesi proses türünde de, siparişe göre özel ürünler üretilmektedir. Bu süreçte kullanılan iş istasyonlarında, farklılaşan özel ürüne göre düzenlemeler yapılır. Müşterinin talep etmesi durumunda, operasyon alanı otomatik ekipmanlarla değiştirilerek ayrı bir üretim hattı oluşturabilir.

 1. Toplu Proses

Ayrı ve iş atölyesi prosesleri benzerliği bulunan toplu proses türünde parti üretimler üzerinden ilerlenir. Tüketicinin talebine göre, talebi karşılamak amacıyla bir parti üretim yapıldıktan sonra, ekipmanlar temizlenir ve talep olması durumunda bir sonraki parti üretimine hazır hale getirilir. Süreklilik yapısında olan toplu proses türünde, ürün içeriği benzer, üretim süreci çeşitlidir.

 1. Sürekli Proses

Durmadan çalışan sürekli proses, tekrarlı / tekrarlayan proses türüne oldukça benzer, tek farkı üretim sürecinde; gazlar, sıvılar, tozlar veya çamur gibi materyaller kullanılmasıdır. Ürün veya üretim sürecinde özellikle bir çeşitlendirme yapılmadığı sürece, ürün tasarımların benzer yapıdadır.

Prosesin Faydaları Nelerdir?

Proses nedir? Çeşitleri nelerdir? Detaylıca bahsettik. Proses, doğru şekilde uygulanması durumunda hem işletmeye hem de müşterilere birçok fayda sağlar. Prosesin faydaları nelerdir? Maddeler halince inceleyelim.

 • İş süreçlerinin pratik ve hızlı bir hal almasını sağlar.
 • İşletmelerin ürün üretim sürecindeki maliyetlerini düşürür ve daha fazla kâr imkânı sağlar.
 • İş süreci akşındaki tepki hızını arttırır.
 • Üretim kapasitesinin güçlendirir, fire oranını ve zaman kaybını azaltarak zararı minimuma indirir.
 • Proses, iş sürecindeki tüm sistemleri birbirine sistematik şekilde bağladığı için yanlış giden bir süreç olursa doğru müdahale imkânı sağlar.
 • Prosesin faydalarının en önemlilerinden biri olan; müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin arttırılması yönünde yol göstericidir.

Proses İşçisi Nedir?

Proses ne demek? Öğrenmiş olduk. Proses sürecinin ilerletilmesinde makine ve teçhizatlar kadar insanların da önemi vardır. Proses işçici nedir? Tanımlayacak olursak; bilgisayar kumandalı hava basınç sistemini kullanarak, ürün reaktörlerine, hammadde tanklarından gerekli malzemeleri transfer eden kişilere denilir.

Proses sürecinin temel yapısında bulunan, gerekli bilgi ve beceriye sahip proses işçileri, üretimin can damarlarından biridir. Proses işçileri, proses sürecinin doğru şekilde işleyişini ilerleterek, hem firmanın hem kendilerinin sürecini devam ettirirler. Prosesin ve firmanın omurgası niteliğinde proses işçici ne yapar? Görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? Göz atalım.

Proses İşçisi Ne İş Yapar?

Proses nedir? Yazımızın içerisinde tanımlayıp süreçlerini ve çeşitlerini öğrenmiştik. Araç, gereç ve ekipmanları etkili bir biçimde kullanarak, genel çalışma prensipleri çerçevesinde işi devam ettiren proses işçisi ne iş yapar? Maddeler halinde açıklayalım.

 • Bilgisayar ortamında, proses sürecindeki vana, boru vb. yapıların otomatik kontrolünü yapmak, arıza durumunda ilgili birimlere bildirimde bulunmak
 • Bilgisayar ortamında, hammaddelerin stoklarının depo ve tanklardaki miktarlarını ve seviyelerini kontrol ederek, üretimini devam ettirmeye engel olabilecek kritik seviye düzeyine yaklaşmadan bağlı bulunulan yönetici ve ilgili birimlere bildirimde bulunmak
 • Üretim kartlarında yer alan ürün kodlarına göre, gerekli miktardaki malzemeyi reaktörlere transfer etmek
 • Hammadde aktarımından sonra reaktörleri mikser motorlarını ve reaktörleri devreye sokmak
 • Ürünlerin belirlenen karıştırma ve kimyasal reaksiyon sürelerine göre; reaktörlerin çalışmasını, ısısını ve motor hızlarını ayarlamak
 • Reaktörlerde kimyasal işlemlerin bitimiyle birlikte, reaktörün soğuması için gerekli sistemi çalıştırmak
 • Ürünleri reaktörden inceltme tanklarına almak
 • İş bitiminde vana, boru ve diğer yapıların temizlenmesi için belli basınç düzeyindeki azotu sisteme basmak
 • Ürünlerin şarj süreleri, ürün değerlerini uygun bir şekilde günlük işlem raporuna not etmek

Proses Kontrol Nedir?

Proses kontrol, üretim yapan işletmelerin, kalite kontrol departmanına bağlı birim ve kontrol türüne verilen isimdir. İmalat sürecinde, ürün için oluşturulmuş kontrol talimatlarına uygun bir biçimde kontrollerin yapılarak, hatalı üretimin önüne geçilmiş olur.

Proses nedir? Tanımında bahsedilen prosesin önemli bir süreci olan proses kontrolü sayesinde; ürünlerin hatasız bir şekilde üretilmesi hedeflenir. Ürünler hata oluşması durumunda üretimin ve prosese müdahale edilerek zararın büyümesi engellenir. Proses ve işletmeler açısında proses işçisi kadar önemli bir temel yapı olan proses kontrol, proses sürecinin olmazsa olmazlarındandır.

Proses kontrolü sayesinde;

 • Hatalı prosesin devam etmesi engellenerek, hatalı ürün oluşması engellenir.
 • Hatalı ürün üretilmesi durumunda, üretimin devam edip, zararın büyümesi engellenerek işletmeye fayda sağlanır.
 • Proses kontrol sayesinde, üründeki hatalar raporlanarak giderilir ve daha kaliteli ürünler elde edilir.
 • Proses kontrol ile işletmenin kârlılığı artırılır.

Sonuç olarak; proses; maliyeti azaltıp, verimliliği arttırmaktır. Proses yaklaşımın temel amacı; müşteri taleplerini karşılamak ve verimli girdiler ile maliyeti azaltıp, verimli bir çıktı ile kaliteli bir ürün elde etmektir. Bu yüzden işletmeler; sadece mevcut olan prosesleri devam ettirmek yerine, daha iyi sonuç verebilecek prosesleri araştırıp, geliştirerek; hem kaliteli ürünler ile müşteri memnuniyetini yükseltebilir hem de kârlarını arttırabilirler. Dolayısıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, farklı proses çeşitlerini uygulamak faydalı olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here