Proses Otomasyonunda ISA 88

Proses otomasyonunda en iyi bilinen standartlardan biri ISA88 standardıdır. Bu standart, bir proses kontrol sistemindeki yazılım sistemleri arasında daha kolay iletişim, programlama ve veri alışverişine izin vermek için bir dizi kavram ve terimi ifade eder. ISA-88, IEC tarafından IEC 61512 olarak kabul edilmiştir.

ISA 88 Yazılım Yapılarının Tanımlanmasındaki Görevi Nedir?

ISA88 sayesinde, bir otomasyon sisteminin nasıl kurulacağına gösterir. Bu otomasyon sisteminin kurulmasıyla gelen yazılıma ilişkin net bir kılavuz oluşturularak, otomasyon sisteminin tasarlanmasında yol gösterici bir görev yapar.

Bir otomasyon sisteminin uygulanması için oluşturulacak olan, bir otomasyon sistemi kurmanın fiziksel yapısıyla başlar. Bu fiziksel yapı, ekipmanın, fabrika konumunda nerede olduğunu tanımlar, bu konum bir site olarak adlandırılır. Bir otomasyon sistemini başlatmak için donanımda tanımlanmış en az bir işlem birimine ihtiyaç vardır.

ISA-88.01, Aşağıdaki Hiyerarşik Modele Göre Standart Toplu Üretimi Açıklar:

  • Kontrol faaliyeti modelinin kontrol faaliyeti modelinin araçları ve reçeteleri
  • Tarifler tarifi
  • Fiziksel model fiziksel ideal cihaz
  • Prosedürel Kontrol Modeli Prosedürel Kontrol Modeli – Tarifler
  • Süreç Modeli Süreç Modeli Araçlar ve Tarifler

Prosedür Modeli

Bir fabrikanın bir bölümünü kontrol etmek için, ne yapması gerektiğine dair bir tür tanıma veya fikre ihtiyacımız var. Bir şeyin yapması gereken eylemler, fiziksel modeldeki seviyeye bağlıdır.

Otomasyon sisteminde sahip olduğumuz en temel kontrolden bahsederken, kontrol modüllerinin mantığı budur. Bu kontrol modülleri genellikle Aç / Kapat veya Başlat / Durdur gibi eylemlere sahiptir. Bu eylemlere aşamalar denir ve bu aşamalar genellikle bir kontrol sistemindeki bir fonksiyon bloğunun dâhili mantığıyla kapsanır.

Isıtma, soğutma, karıştırma gibi işlemler operasyonlar olarak adlandırılır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, kontrol fonksiyonun yapılır.

Üçüncü katmanda; birim işlemleri katmanı bulunur. Bu katman, birim işlemde gerçekleşen, ürün durumunda değişiklikleri kontrol eder. Bir birim işlem görmek için operasyonlara katıldığında yani işlem görmeden önce, bir ürün tanımlayıcısına ihtiyaç vardır, işte bu ürün tanımlayıcısına prosedür denir.

ISA88 Kullanarak Gruplama Ve Tasarım

Bir ISA88 tasarımını uygularken, bir P&ID işaretlemek genellikle iyi bir fikirdir. Bu sayede, tüm mühendisler, Proses Hücresi, Birimler ve Ekipman modüllerini adlandırırken, işaretleme yapılan P&ID üzerinden hiyerarşiye uygun şekilde kontrol sağlayacaktır.

ISA88’in buradaki en önemli görevi etiketleme. ISA88 sayesinde, birimden birime tesisin hiyerarşik düzenine dair net bir genel bakışa sahip olabilirsiniz.

ISA88’in etiketleme modeli sayesinde bir kontrol modülünün, hangi prosesin hücresine, hangi birime, hangi ekipman modülüne ait olduğunu kolayca bulabilirsiniz.

Birçok kontrol sistemi, otomasyon yazılımları, HMI sistemleri düzeyinde de çalışır. ISA88 yapısı burada da kullanılabilir. HMI’ daki ekranlar sayesinde; birimlere, üniteye göre bir düzen oluşturduktan sonra yine ISA88 ile etiketleme sağlayıp, bunların hepsini tek bir ekran üzerinde yönetebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here