RoHS Belgesi Nedir

Elektronik ürünlerin çoğu, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek kimyasallar kullanır. RoHS, AB ve dünyadaki diğer birçok ülke tarafından onaylanmış bir sistemdir. RoHS belgesi, elektrikli ve elektronik cihazların üretimi sırasında daha sık görülmektedir. Avrupa Konseyi, bu elementleri ve kimyasalları en azından azami ölçüde kullanmayı uygun bulmuştur.

Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde çok sayıda kimyasal kullanılabiliyor, bu kimyasallar arasında ağır metallar bulunabiliyor. Bu ağır metaller insan sağlığına ve doğaya ciddi zararlar vermektedir. RoHS belgesi, bu yüzden elektrikli ve elektronik ürünlerin hangilerinin kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünler olup olmadığını analiz sonucuna göre bakılarak verilen sertifikadır.

RoHS, Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması anlamına gelir. 2002/95 / EC Direktifi olarak da bilinen RoHS, Avrupa Birliği menşelidir ve elektrikli ve elektronik ürünlerde (EEE olarak bilinir) bulunan belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlar.

Örnek olarak bir televizyonu ele alalım. Bir televizyonu meydana getiren, dış plastik bileşenleri, içerisindeki donanım ve kablolar gibi birçok komponent vardır. Bu televizyonun RoHS belgesi olmadığını düşünelim. Televizyon, ısındıkça, içerisindeki parçalar kurumaya başlar, bu parçalar havaya zehirli partiküller yayar. Bu parçaları havadan soluyan, tüm bireyler, bu zehirli maddeleri vücuduna almış olurlar.

RoHS Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Birliği ülkelerine elektrikli ve elektronik ürün satan firmaların RoHS belgesi alması zorunludur. 2013 yılının Ocak ayında RoHS 2 belgesiyle, birkaç ufak değişikliğe gidilerek kapsam genişletilmiştir. Günümüzde talep eden firmalara gerekli şartları sağladıktan sonra RoHS 2 belgesi verilmektedir.

RoHS Testleri

Üretici firmalar, üretmiş oldukları ürünü oluştura bileşenlerden ve ara parçalardan ayrı ayrı örnekler alıp, bir akridite labaratuvarına götürmelerine gerekiyor. Götürülen parçalar yapılan test ve analizler sonucundan uygunluk alırsa, buradan alınan uygun raporu, teknik bir dosya hazırlanarak, bir belgelendirme kuruluşuna götürülür. Belgelendirme kuruluşu, üretilen ürünün, teknik dosyayı inceler, üretilen ürünün insan sağlığı ve çevreye zarar vermediğine karar verirse RoHS belgesi firmaya teslim eder.

Ülkemizde 2008 yılında Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik ( kısa adıyla EEE ) yayınlanmıştır.

2013 yılında yayınlanan RoHS 2 direktifleri doğrultusunda kapsam biraz daha genişletilmiştir.

RoHS Ürün Grupları Nelerdir?

RoHS kapsamındaki ürün grupları son haliyle şu şekildedir:

 • Büyük ev aletleri
 • Küçük ev aletleri
 • Bilgisayar teknolojileri ve telekomünikasyon eşyaları
 • Tüketici eşyaları
 • Aydınlatma cihazları (ampuller ve avizeler dâhil)
 • Elektrikli ve elektronik araçlar
 • Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
 • Tıbbi cihazlar
 • İzleme ve kontrol aletleri
 • Otomatik dağıtıcılar
 • Bu kategoriler dışında kalan diğer elektrik ve elektronik eşyalar

RoHS Kısıtlanan Maddeler

EEE’ de yer alan; kablo ve tamir, yeniden kullanım, fonksiyon veya  kapasite yenileme amaçlı kullanılan yedek parçalar da dahil olmak üzere, kullanımı kısıtlanmış maddeler ve izin verilen ağırlıkça maksimum konsantrasyon oranları aşağıdaki şekildedir.

Avrupa Birliği tarafından 2015 yılında yayınlanan RoHS 3’e göre, elektrikli ve elektronik ürünlerde seviyeleri sınırlandırılmış 10 kimyasal bulunmaktadır.

On kimyasal sınır aşağıdaki seviyelere sahiptir:

 • Kurşun (Pb): <1000 ppm
 • Cıva (Hg): <100 ppm
 • Kadmiyum (Cd): <100 ppm
 • Altı Değerlikli Krom: (Cr VI) <1000 ppm
 • Polibromlu Bifeniller (PBB): <1000 ppm
 • Polibromlu Difenil Eterler (PBDE): <1000 ppm
 • Bis (2-Etilheksil) ftalat (DEHP): <1000 ppm
 • Benzil butil ftalat (BBP): <1000 ppm
 • Dibutil ftalat (DBP): <1000 ppm
 • Diizobutil ftalat (DIBP): <1000 ppm

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here