seri iletisim RS232- RS-485

Seri İletişim Nedir?

Seri bağlantı noktası, bilgisayardaki çok yaygın aygıtlarla iletişim kurmak için kullanılan bir protokoldür (Evrensel Seri Veri Yolu veya USB ile karıştırılmamalıdır). Çoğu bilgisayarda iki adet RS232 tabanlı seri bağlantı noktası bulunur. Günümüzün bilgisayarları genellikle bayt veya birkaç katındaki verileri ele alır. Bir bayt 8 bit içerir. Bir bit temel olarak ya mantıksal 1 ya da sıfırdır. Bu sayfadaki her karakter aslında dahili olarak bir bayt olarak ifade edilir. Seri bağlantı noktası, her bir baytı bir ve sıfır akışına dönüştürmenin yanı sıra bir ve sıfır akışını bayta dönüştürmek için kullanılır.  Aynı zamanda, seri iletişim protokolü, uzak toplama cihazlarından veri elde etmek için de kullanılabilir.

Seri İletişim Kullanımı

Seri iletişim , uzun mesafelere hızlı ve güvenilir bir şekilde veri (Bit) göndermenin basit bir yoludur. En sık kullanılan seri iletişim yöntemi RS232 standardını temel alır. Seri iletişim 3 kablo kullanılarak tamamlanır: (1) topraklama kablosu, (2) gönderme ve (3) alma. Seri iletişim eş zamansız olduğundan, bağlantı noktası bir hatta veri gönderebilir ve diğer hatta veri alabilir.

Seri iletişim için en önemli parametreler baud hızı, veri bitleri, durdurma bitleri ve eşliktir. İki bağlantı noktasının geçebilmesi için bu parametrelerin eşleşmesi gerekir.

Baud hızı : Bu iletişim hızını ölçmek için kullanılan bir parametredir. Saniyede iletilen bit sayısını gösterir. Örneğin, 200 baud saniyede 200 bit gönderme anlamına gelir. Saat dönemini ifade ettiğimizde, baud hızından bahsediyoruz. Örneğin protokol 4800 baud hızı gerektiriyorsa, saat 4800 Hz’dir. Bu, veri hattındaki seri iletişimin örnekleme oranının 4800Hz olduğu anlamına gelir. Telefon hatlarının baud hızları genellikle 14400, 28800 ve 36600’dür. Baud hızı bu değerlerden çok daha büyük olabilir, ancak baud hızı mesafe ile ters orantılıdır. Yüksek baud hızları, yakın yerleştirilmiş enstrümanlar arasındaki iletişim için sıklıkla kullanılır.

Veri Bitleri : Bu, iletişimdeki gerçek veri bitlerini ölçen bir parametredir. Bilgisayar bir bilgi paketi gönderdiğinde, gerçek veriler 8 bit olmayacaktır, standart değer 5’tir,

7 ve 8. bitin nasıl ayarlayacağınız göndermek istediğiniz mesaja bağlıdır. Örneğin, standart ASCII kodu 0 ila 127’dir (7 bit). Genişletilmiş ASCII kodu 0 ila 255’tir (8 bit). Veriler basit metin (standart ASCII kodu) kullanıyorsa, her paket 7 bit veri kullanır. Her paket, başlatma / durdurma bitleri, veri bitleri ve eşlik bitleri dahil bir bayta karşılık gelir. Gerçek veri bitleri iletişim protokolünün seçimine bağlı olduğundan, “paket” terimi herhangi bir iletişim durumunu ifade eder.

Durdurma biti : Tek bir paketin son bitini belirtmek için kullanılır. Tipik değerler 1, 1,5 ve 2 basamaktır. Veriler iletim hattında zamanlandığından ve her cihazın kendine ait bir saati olduğundan, iletişimdeki iki cihaz arasında küçük bir senkronizasyon olmaması muhtemeldir. Böylece durdurma biti sadece iletimin sonunu işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda bilgisayara saat senkronizasyonunu düzeltme fırsatı da sağlar. Durdurma bitine ne kadar fazla bit uygulanırsa, farklı saat senkronizasyonlarının toleransı o kadar büyük olur, ancak veri aktarım hızı yavaşlar.

Eşlik biti : Seri iletişimde basit bir hata algılama yöntemidir. Dört hata algılama modu vardır: çift, tek, yüksek ve düşük. Tabii ki, parite olmadan mümkündür. Çift ve tek parite durumunda, seri bağlantı noktası bir parite biti (veri bitinden sonraki bit) ayarlayacak ve iletilen verilerin çift veya tek mantık yüksek bitlerine sahip olmasını sağlamak için bir değer kullanacaktır. Örneğin, veriler 011 ise, çift parite için eşlik biti 0’dır ve mantıksal olarak yüksek bit sayısının çift olduğu garanti edilir. Tek parite ise, parite biti 1’dir, bu nedenle 3 mantık yüksek biti vardır. Üst ve alt bitler gerçekten verileri kontrol etmez. Bu, alıcı cihazın bir bitin durumunu bilmesini sağlar ve gürültünün iletişime müdahale edip etmediğini veya iletilen ve alınan verilerin senkronize olup olmadığını belirleme olanağına sahiptir.

RS-232 nedir?

RS-232 (ANSI / EIA-232 standardı), IBM-PC ve uyumlu bilgisayarlarda seri bağlantı standardıdır. Fare, yazıcı veya modem bağlamak gibi birçok amaç için kullanılabilir ve endüstriyel enstrümanları da bağlayabilir. Sürüş ve kablolamayı geliştirmek için kullanılır. Uygulamada, RS-232’nin iletim uzunluğu veya hızı genellikle standart değeri aşar.

RS-232, PC seri portu ile cihaz arasındaki noktadan noktaya iletişim ile sınırlıdır. RS-232 ile seri iletişim yaklaşık 15 metre kadardır.

PLC ile RS-232 kullanımı

Bazı üreticiler ana işlemcide RS-232 iletişim yeteneğine sahiptir. Bazıları bunun için “programlama portunu” kullanır. Diğerleri harici bir cihazla “RS-232” konuşmak için özel bir modül gerektirir.

Harici cihaz bir operatör arayüzü, harici bir bilgisayar, bir motor kontrolörü, bir robot, bir görüş sistemi, vb. Olabilir.

RS-232 ile iletişim kurmak için kurulum yapmamız gerekir:
1. Veri belleğinde gönderilecek verileri nereye kaydedeceğiz?
2. Veri hafızasına, harici cihazdan aldığımız verileri nereye koyacağ

RS-422 nedir?

Bu standart, RS-232C’deki kısa iletim mesafesi ve yavaş iletim hızı gibi sorunları düzeltir. “EIA-422A” olarak da adlandırılır. Sinyal hatlarının amacı ve zamanlaması tanımlanır, ancak konektörler tanımlanmaz. öncelikle D-sub 25-pin ve D-sub 9-pin konnektörleri benimser.

RS-422 diferansiyel sinyaller kullanır ve RS-232 dengesiz toprak referanslı sinyaller kullanır. Diferansiyel iletim, sinyal göndermek ve almak için iki kablo kullanır RS-232 ile karşılaştırıldığında, gürültüye daha iyi direnebilir ve daha uzun iletim mesafesine sahip olabilir. Daha iyi gürültü bağışıklığı ve endüstriyel ortamlarda daha uzun iletim mesafeleri büyük bir artıdır.

RS-485 nedir?

RS-485 (EIA-485 standardı) RS-422’nin bir gelişmesidir, çünkü cihaz sayısını 10’dan 32’ye çıkarır ve yeterli sağlamak için maksimum cihaz sayısındaki elektriksel karakteristikleri tanımlar. Birden fazla cihazın yeteneği sayesinde, bir cihaz ağı kurmak için tek bir RS-422 portu kullanabilirsiniz. Mükemmel gürültü önleme ve çoklu cihaz özellikleri endüstriyel uygulamalarda, diğer veri toplama kontrol cihazlarında, HMI’larda veya diğer işlemlerde PC’lere dağıtılmış bir cihaz ağı kurarken, RS-485 seri bağlantıdır.

RS-485, RS-422’nin bir üst kümesidir, bu nedenle tüm RS-422 cihazları RS-485 tarafından kontrol edilebilir. RS-485, 1200 metre telin üzerindeki seri trafik için kullanılabilir.

  • RS-485, aynı anda birden fazla cihazla ‘konuşmamıza’ izin veren çoklu bırakma iletişimlerinden biridir.
  • Standarda göre, aynı anda 32’ye kadar cihaz bağlanabilir. Uçtan uca maksimum mesafe 1200 metreye kadar olabilir.
  • Bununla birlikte, tekrarlayıcılar kullanılarak hem toplam cihaz sayısı hem de maksimum mesafe uzatılabilir.
  • RS-485 ağı iki veya dört kablolu bir ağ olarak kullanılabilir.
  • Dört kablolu ağ iki yönlü olacaktır (eşzamanlı iki yönlü konuşma gerçekleşebilir), iki kablolu ağ ise yalnızca bir yönde çalışır.
  • 3 veya 5 kablolu bir sistemdir. Üçüncü veya beşinci tel aslında bir toprak telidir.
  • RS-485 dezavantajı , programlamak daha zor olmasıdır, çünkü veri göndermek ve almak için aynı 2 kabloyu kullanır. Ve herhangi bir ağda, yalnızca bir düğüm veri iletebilir, diğer düğümler yalnızca o anda alabilir. On avantajları tarafında, herhangi bir sorun ile uzun mesafe iletişimi destekler. Ayrıca, arayüz devresinin zarar görmesini zorlaştıran RS-232’den daha düşük arayüz sinyal seviyeleri kullanır.

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here