Rüzgar Enerjisi ve Dalga enerjisi

Bu yazımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar ve dalga enerjisi ile elektrik üretiminin nasıl gerçekleştiğini, avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağız.

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Basınç ve Dünyanın dönüşü ile, güneş ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklılıklarından meydana gelen ve rüzgarlar sayesinde elde edilen enerji türüne verilen isim rüzgar enerjisi dir.

Rüzgar enerjisi, kurulan rüzgar tribünleri sayesinde yoğun rüzgar görülen yerlerde yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılabilir. Rüzgarın tahmin edilebilir olması bu teknolojik gelişmeler ile rüzgar enerjisinin daha etkin kullanımına yardımcı olmakta dır.

Birçok bileşeni bulunan rüzgar tribünleri birazda komplekstir. Sürekli olan bir enerji kaynağı olan Rüzgar enerjisinin avantajlarından bahsetmek gerekirse doğal kaynaklar arasında sayılır ve dışa bağımlılığı bulunmamakta. Birim maliyetleri rüzgar enerji sektörünün sürekli değişiminden dolayı farklılık göstermektedir. Çevreye herhangi bir zararı olmamakla birlikte yeryüzünün hemen hemen %95’lik bir kısmında rüzgar enerjisinden faydalanılmaktadır.

Rüzgar enerjisinin faydalarından ziyade birde dezavantajları bulunmakta. Bunlar arasında da görsel açıdan oluşturduğu kirlilik, rüzgar tribünleri içi gerek duyulan büyük alanlar sayılabilir. Ayrıca toplu kuş ölümlerine de neden olmakta. Şehir merkezlerinde ve vadilerde rüzgar enerjisi oldukça düşüktür.  Tribünlerde devrilme ve yanma gibi istenmeyen durumların yaşanılması muhtemeldir. Desibeller yüksek olduğundan dolayı gürültü kirliliğine de neden olur.

Dalga Enerjisi Nedir?

Okyanus ve denizdeki dalgalar çok büyük boyutlarda enerjilere sahiptirler.  Bu rakamlar o kadar büyüktür ki örnek verecek olursak; bütün dünyadaki dalgalardan elde edilecek enerji miktarı 200 milyon ton taş kömürün vereceği enerji ile eş değerdedir. Dünyadaki okyanusların kıyı şeridinin uzunluğuna bakacak olursak bu uzunluk 100.000 km’yi buluyor ve buradan elde edilebilecek ortalama potansiyel güç ise 4 milyar kWh değerine ulaşıyor.  Dalga enerjisi günümüzde çok yaygın olmasa da geleceğin enerjisi olarak görülmektedir.

Dalga Enerjisi İle Nasıl Elektrik Üretilir?

Dalga enerjisi türbinleri inşa edilerek deniz ve okyanustaki dalgalardan enerji üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu türbinler, dalgalardaki yüzey hareketlerinden ve dalga basınçlarından yararlanarak enerji üretir. Dünyanın birçok yerinde rüzgar, sürekli ve düzenli eserek sürekli dalgalar oluşturur.

Dalga Enerjisi Üretiminde  Popüler Olan Yöntemler Nelerdir?

  • Kıyı şeridi yöntemi
  • Salınımlı su yöntemi
  • Pelamis dalga jeneratörü
  • Oyster yöntemi

1-Kıyı şeridi yöntemi

İleri atılmış deniz dalgası karadaki türbini döndürür ve türbinden elektrik elde etme prosedörü başlar. Deniz kıyısında dikleşen bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

2-Salınımlı su yöntemi

Dalganın kıyıya ilerlediği kısımda bir yataklama odası kurulur ve ilerleyen su, karadaki türbini döndürür ve türbinden elektrik elde etme prosedörü başlar. Kıyıya yakın bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3-Pelamis dalga jeneratörü

Kıyıdan daha açık bir yere 4 adet hareketli parçadan oluşan Pelamis jeneratörü kurulur. Yalnızca ileri – geri hareketi ile değil, oluşan her hareketle elektrik üretilir. Hareketli parçaların birbirlerine bağlı olduğu noktalar sayesinde parçaların alçalması, yükselmesi gibi yön değiştirme hareketleri sonrasında jeneratörlerde elektrik üretimi oluşur.

4- Oyster yöntemi

Pelamis’in şeklinden farklı olarak Oyster, suyun üzerinde bir istiridyeye sahiptir. Bu istiridyenin açılıp kapanması hareketinden dolayı yüksek miktarda enerji üretilir. Bu kapağın açılıp kapanmasının neden olduğu basınçla kıyıya uzanan borulardan deniz suyu karaya doğru ilerler ve karadaki türbinin dönmesini sağlayarak enerji üretimi gerçekleştirilir.

Dalga enerjisinin avantajları nelerdir?

Dalga enerjisinin en büyük avantajlarından biri yenilenebilir enerji kaynağı olmasıdır. Yenilebilir olduğu için tükenme riski olmadan kullanılabilir.  Ayrıca bu tarz yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yaygınlaştığı zaman yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı azalacaktır ve çevresel kirlilik oranı büyük ölçüde düşecektir.

Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplı olduğu için dalga enerjisinden elde edilebilecek enerji miktarı oldukça yüksek miktarda olacaktır. Ayrıca ülkemiz adına konuşacak olursak, 3 tarafımız denizlerle kaplı olduğu için dalga enerjisinden faydalanmak dışa olan enerji bağımlılığımızı da azaltacaktır.

Dalga enerjisinin dezavantajları nelerdir?

Dalga enerjisi ile elektrik üretiminin birçok avantajı olmasına rağmen dezavantajlara da sahiptir.

Dalga enerjisi türbinleri, şiddetli fırtınalarda çok fazla zarar görür ve maliyetleri de oldukça yüksektir.

Bir başka dezavantajı ise dalga enerjisi türbinlerinin yalnızca okyanus kenarında kurulmasından dolayı sadece oradaki enerji santralleri ve şehirler bu türbinlerden üretilen enerjiden faydalanabilir. Daha iç bölgelerde kalan yerleşim yerlerinin bu enerjiden yararlanması etkili bir şekilde olmayacaktır. Bu sebepten ötürü dalga enerjisi her ülke veya şehir için uygun değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here