Sibernetik Nedir

Sibernetik bilimi, bir sistemdeki bilgi süreçlerinin yönetimini ve aynı zamanda aktarım mekanizmasını insani müdahaleye gerek duymadan dış dünyanın ihtiyaç göre kendi kendini düzenleyebilen sistemleri inceleyen bilim dalıdır.

Bazı alanlarda birkaç örnek vermek gerekirse fiziksel ve mekansal ilişkilere, sosyal teoriye ve bilgisayar bilimine uygulanmıştır. Sibernetik, mekanik, elektronik, bilgisayar bilimi ve biyolojik sistemlerde kontrol süreçleri ve iletişim çalışmalarını inceleyen bir bilim olduğu söylenebilir.

Sibernetiği kim buldu? “Sibernetik” terimi, “pilot” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türeten matematikçi Norbert Wiener tarafından icat edildi. Teknik sibernetik, mühendislik ve doğa bilimleri arasındaki arayüzde yer alan disiplinler arası bir bilimdir.

Esasen sibernetik bilimi, geri bildirim ve etkileşimlerin kullanımıyla karmaşık sistemlerin nasıl işlediğinin incelenmesidir. Örneğin, bireysel düzeyde, sibernetik, bir kişinin tüm hedeflerini planlayarak ve onlara tepki vererek ve çevresindeki dünyada karşılaşacağı heyecanı yaratarak hedeflerine nasıl ulaşabileceğini görür. Başka bir deyişle içinde bulunduğu sistemin bilgileri ve geri bildirimleridir.

Kontrol sistemlerinde kullanılan bilgi ve işleme türleri, bilgisayarların bu gelişmiş yeteneği, sibernetiğin iki farklı görünümünü mümkün kılmıştır. Avrupada yaygın olan bu bilim dalı, daha dar görüş, sibernetiği çeşitli türlerdeki karmaşık sistemlerin teknik, biyolojik veya sosyal – kontrol bilimi olarak tanımlar. Pek çok Dünya ülkesinde, teknolojide kontrol sistemlerinin oluşturulmasında kullanılan sibernetik yönlerine özel önem verilmektedir.

Sibernetik Ne Yapar?

Sibernetik çok çeşitli çalışmalar yapan bir bilim dalıdır.

  • Yapay zeka
  • İnsan vücudu.
  • Bilgisayarlar ve ağları gibi karmaşık bilgi sistemleri.
  • Sistemik
  • Yapılandırmacı epistemoloji (bir epistemoloji akışı olarak)
  • İnsan bilimleri: psikoloji, psikanaliz, yönetim
  • Mühendislik
  • Beynin tarihi

Sibernetik, bazı bilimsel disiplinler arasındaki bağlantıya dayanan birkaç farklı dala bölünmüştür. Örneğin, sibernetik psikolojik, ekonomik veya tekniktir. Genel olarak, sibernetik tarafından kapsanan çok sayıda endüstri vardır.

Sibernetiğin ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığını bir örnek ile açıklamak gerekirsek, kontrol ve iletişim ilkesine dayanan bir insan gibi kendi öğrenip ve kontrol edebilen bir makinenin genel teorisidir. Makine, ulaşması gereken durumu bilir, çevresine sinyaller gönderir, mevcut durum hakkında geri bildirim veya geri bildirim alır. Termostat gibi, bir odanın sıcaklığı 20 derece oda sıcaklığına ulaşması istenir. Geri bildirim raporları 15, ortaya çıkıyor, daha sonra 22 rapor ediyor, yükseliyor, sıcaklık 18’e dönüyor, tekrar ortaya çıkıyor hedef ve gerçek durum istenen dengeye gelene kadar sistem çalışır.

İlk Sibernetik Hareket

Sibernetik ilkelerinin resmileştirilmesi Wiener, McCulloch ve William Ross Ashby ve William Gray Walter gibi diğerleri tarafından oluşturuldu. Norbert Wiener, hayvan davranışlarını incelemek için otonom bir makine yaptı ve bu makine ilk otonom makineydi. Norbert Wiener, sibernetiği “hayvan ve makinedeki kontrol ve iletişim çalışması” olarak tanımladı.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here