SIS (Güvenlik Enstrümantasyon Sistemi)

Güvenlik enstrümanlı sistem (SIS), bir tesisteki (işletim ünitesi) tehlikeli durumları izleyerek personel, ekipman ve çevreyi korumak  için tasarlanmış bir sistemdir.

SIS, uygulamaları, petrol ve gaz endüstrilerinden büyüdü ve burada birçok tehlikeli ham madde, ürün ve işlemle ilgili güvenlik tehlikelerini azaltmak için kullanıldı.

Bu sistem, önceden belirlenmiş koşullar ihlal edildiğinde belirlenen sürece güvenli bir duruma geçmek için sensörler, son mantık ve elemanlardan oluşan bir Sistem dir. Genel olarak SIS, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sensörler, mantık çözücü veya güvenlik kontrolü ve son eleman olarak da adlandırılır:

Sensörler:

Sensör, bir sapmanın varlığını veya yokluğunu ölçmek ve tespit etmek için çalışır. Sensör anahtar veya verici tipinde olabilir. Verici proses değişkenini ölçer; proses değişkeni önceden ayarlanmış değere ulaştığında anahtar harekete geçer. Her ikisi de mantık çözücü için bilgi sağlar, bu nedenle işlemin normal veya anormal durumda olup olmadığı tespit edilebilir.

Mantık Çözücü:

Mantık Çözücü, sensörler tarafından bir komuta gönderilen verilerin işlenmesinde rol oynayacak kadar hayati önem taşıyan bir parçadır. Örneğin, hem düşük akışı algılayan hem de bir ayar noktasına ulaşılan iki akış sensörü varsa, mantık çözücü son elemanın kapanmasını emreder.

Son Eleman:

Son Eleman, bir emniyet cihazı sisteminde bir son olarak işlev görür;, başka bir cihazı açarak, kapatarak (vana ise), çalışarak veya kapatarak proses güvenliğini korumak ve korumak için aktif bir rol oynar.

Güvenli Enstrümanlı Sistem nasıl çalışır?

Güvenlik tertibatlı sistemdeki işlem, işlem değerleri, sıcaklık, basınç veya akış izlenerek ve vanalar, aktüatörler gibi elemanların ucunu manipüle ederek dağıtılmış bir kontrol sistemi (DCS) tarafından kontrol edilir.

Değer kabul edilebilir seviye sürecini aşarsa, alarm operatör tarafından harekete geçmesi için verilir. Bununla birlikte, operatörün eylemleri süreci kontrol altında tutmada başarılı olmazsa, emniyetli araç sistemi otomatik olarak çalışır, kaza olasılığını önlemek için süreç güvenli olacak şekilde hareket eder.

Güvenli Enstrümanlı Sistem fonksiyonu:

Güvenli enstrümanlı sistemler, endüstriyel otomasyon sürecinde ölümcül kazalara, çevre kirliliğine ve kazalara neden olan beklenmedik olaylar varsa koruyucu olarak işlev görür. Güvenlik enstrümanlı sistemler, yaşam ve çevre güvenliğini tehdit edebilecek süreç kontrolünde kaza riskini azaltmak için tasarlanmış ve üretilmiştir.

SIF, SIS tarafından, belirli bir tehlikeli olaya başvurarak sürecin güvenli bir koşulunu elde etmeyi veya sürdürmeyi amaçlayan bir fonksiyondur. Dolayısıyla bu SIS’in birçok SIF’si olacaktır, her SIF’nin SIL (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi) hedefini karşılayacak şekilde tasarlanması ve test edilmesi gerekir.

Enstrümanlı Güvenlik Sistemlerinin (SIS) kullanılmasının faydaları nelerdir?

  • Daha yüksek verimlilik – tesisin kullanılabilirliğinin artması;
  • Sistemlerin / ekipmanların kullanım ömründe artış;
  • Kazalar nedeniyle dolaylı maliyetlerden kaçınır;
  • Bitkinin küresel rekabet edebilirliğe değer verir (norm / mevzuata uygundur);
  • Güvenlik Veri yolunda, Sahip Olma Maliyeti azaltılır.

Bu teknolojide kullanılan ana adlandırmaların ne anlama geldiğini anlayalım:

  • SIS – Güvenlik Enstrümanlı Sistem, operasyonel güvenliğe izin veren sistemdir;
  • SIL – Güvenlik Bütünlük Seviyesi, süreçteki bir güvenlik sisteminin tolere edilebilir bir arıza seviyesini gösteren sayısal bir endekstir;
  • SIF – Güvenlik Enstrümanlı FonksiyonSIS’de gerçekleştirilen her güvenli fonksiyonun bileşenleri ile ağdır;
  • BPCS – Temel Proses Kontrol Sistemi– ( Temel Proses Kontrol Sistemi ), proses kontrol sistemidir (alarm sistemini içerir).

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here