yeni akü elektroliti

Bir pilin anodu ve katodu arasında özellikle iyonların taşınmasında elektrolit önemli rol oynuyor. Lityum-iyon pillerin zayıflığını ve gücünde çok etkilidir. Geleneksel Li-ion pillerin içinde bulunan karbonat elektroliti çok iyi iletkenlik seviyesine sahip olduğu için maliyeti de aynı zamanda düşüktür. Ayrıca yüksek yanıcılığı da ciddi şekilde güvenlik riski oluşturuyor. Son dönemlerde, Stanford Üniversitesinde görev yapan araştırma ekibi de, lityum metal pillerin performanslarını artırmada yeni elektrolit tür geliştirdi.

Çalışmalarda, elektrolit; diğer Lityum piller ve Li-oin için ana elektrolitlerden çok daha verimli ve güvenlidir diyebiliriz. Li-ion pillere göre çeşitli olan lityum metal piller, çok yüksek seviyelerde enerji yoğunları elde etmek için kullanılıyor. Bu durum aslında bir avantajdır ve çoğu elektrolitlerle uyumsuzluklarda hala pil pazarlarında niş kavram oluşuyor. Stanford ekibinde ki bu atılıma göre, farklı uygulamalar ile lityum-metal piller gelişebilir böylelikle de ilgi daha da artar.

Anodun malzeme bileşimini değiştirerek lityum pillerin enerji yoğunluklarını da kolayca artırabilirsiniz. Li-oin pillerin anotları bakır ve grafitten yapılırken, lityum-metal pillerde anotu metalik lityum içeriyor. Grafitle bakırın metalik lityumla değiştirilmesi, ağırlığı artırmaz fakat bir pilin enerji yoğunluğuyla depolama kapasitesini önemli miktarda artırır. Bunun yanı sıra, metalik lityum reaktif elementtir… Lityum iyonlarının düzensiz kümeleri de, elektrolit istenmeyen reaksiyonlar nedeniyle lityum baza sahip anod yüzeyinde birikim yapar.

Kümeler daha sonra da dendrit ya da kristal çıkıntılar haline gelir. Sonunda da, dendritler akülerin ayırıcısını delmek için büyür. Böylelikle; dört tarafta ki araştırma kurumlarında yer alan birçok pil üreticisiyle, bilim adamı lityum metal pillerin potansiyellerinden etkilenir. Bunun haricinde, pil teknolojilerinin ticarileşmesi sadece pilin performansını artırmaz aynı zamanda yangın kalitesini de en aza indirir. Yani malzeme kombinasyonlarını, yapısal tasarımlarını keşfetmek son derece zahmetli olur. Stanford ekibinde yer alan bir üye, yeni elektrolit üzerinde çalışmanın ortak yazarı Zhioo Yu, meslektaşlarının ve kendisinin de sıfırdan yeni formül tasarlamaları için mevcut elektrolitleri iyileştirmek adına katkı maddelerini kullanma yaklaşımı benimsemişlerdir.

Stanford ekibi ayrıca; flor atomlarının eklenmesini,  piyasada yer alan sıvı elektrolitlerin özellikle de lityum metal pillerde ki kullanımları için stabiliteyi artırarak hipotezi test etti. Ayrıca Yu, florinin zaten lityum piller içinde elektrolitlerde yaygın katkı maddesi olduğunu söyledi. Ekibin yapmış olduğu bu element elektronlarında çekme ve yeni moleküllerle yapı oluşturma yetenekleri de mevcuttur… Güvenlik hususunda da Stanford ekibi, FDMB elektrolitinin bölgede ki konvansiyonel karbonat elektrolitini aştığını tespit ayrıca tespit etti. Stanford ekibinin bir başka üyesi olan Yi Cui’de, FDMB elektrolitinin lityum metal pillerle piyasaya girmesinin anahtarı olacağını söyledi. Ekip son olarak da, anot içermeyen torba hücrelerinde FDMB elektrolitini de teste tabi tuttu.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here