Süveyş Kanalı Nerede

Havacılık endüstrisindeki gelişmelerin insanların ve malların hareketini daha hızlı hale getirmesine rağmen, denizcilik sektörü ekonomilerin büyümesi için kritik rol devam ediyor. Uluslararası ticaretin bel kemiği olan yük taşımacılığı, oyuncaklardan kamyonlara kadar her gün tonlarca ve binlerce malın uçsuz bucaksız okyanuslar ve denizler üzerinden taşınmasını sağlar.

Süveyş Kanalı fikri, eski Mısır firavun döneminde ortaya çıkan ve uzunca bir süre birçok Kral tarafından tamamlanmaya çalışan bir proje olmuştur.  1869 yılında resmi olarak açılan proje, deniz taşımacılığında büyük kolaylıklar sağlarken, Mısır ekonomisine de çok büyüt katkılar sağlamaktadır.

Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay bir kanal olarak diğer yapay kanallar arasında yerini alırken, doğal oluşumlar dışında insanların da neler yapabileceğinin bir kanıtı oldu. Özetle, günümüzde Süveyş Kanalı, nakliye güzergâhlarını kısaltarak ve işletme maliyetlerini düşürerek Dünya ticaretinin büyük bir kısmını karşılamaktadır.

Uluslararası hizmet sunan 50.000’den fazla ticaret gemisiyle denizcilik sektörü, dünya ticaretinin neredeyse yüzde 90’ını gerçekleştiriyor. Bununla birlikte, uluslararası deniz ticaretini mümkün kılan sadece doğal yapılar değil, deniz taşımacılığına bir dizi insan müdahalesi de dünya çapında insan ve malların hareketini güçlendirdi.

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan insan yapımı kanallar, nakliye güzergâhlarını kısaltarak ve işletme maliyetlerini düşürerek uluslararası denizciliği katkıda bulundu. Bunlarda biri de, 193.30 km uzunluğundaki Süveyş Kanalıdır. Mısır’da bulunan Süveyş Kanalı, Akdeniz’i Kızıldeniz’in birbirine bağlar.

Süveyş Kanalının Tarihi ve Özellikleri

Süveyş Kanalındaki genişleme, kanalın rotanın bir kısmı boyunca iki yönlü trafiği ve ayrıca daha büyük gemilerin geçişini barındırmasına izin verdi. Aralık 2017’de dünyanın en büyük konteyner gemisi olan 400 metre uzunluğundaki OOCL Hong Kong, 21.400 konteyner taşıyarak Süveyş Kanalı‘ndan geçti.

Her yıl küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 8’ine tanıklık eden kanal, Mısır ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Süveyş Kanalı resmi olarak 1869’a kadar tamamlanmamış olsa da, hem Mısır’daki Nil Nehri’ni hem de Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlama konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Süveyş Kanalı’nın tarihi, Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlama fikri Eski Mısır Firavunları döneminde ortaya çıktığı için yaklaşık 40 yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu denizleri Nil Nehri’ne bağlayan kanal kavramı, Mısır Firavunu III. Senausret’e aittir. Ancak, inşaatın ardından uzun yıllar boyunca kanal terk edildi.

Aynı zamanda kanal, Sity I (MÖ 1310), Necho II (MÖ 610), Pers Kralı Darius (MÖ 522), İmparator Trajan (M.Ö. Amro Ibn Elass (640 AD) gibi isimler tarafından tamamlanmak istendiyse de, tamamlanamadı.  Tarihi belgeler, kanalın genişletildiğini ve bu dönemlerde yeni kanallar inşa etmek için birkaç girişimde bulunulduğunu gösteriyor.

Bir kanal inşa etmek için ilk modern çaba 1700’lerin sonlarında Napolyon Bonapart’ın Mısır seferi sırasında geldi. Napolyon, Süveyş Kıstağına Fransız kontrolündeki bir kanal inşa etmenin İngilizler için ticaret sorunlarına yol açacağına inanıyordu, çünkü ya Fransa’ya vergi ödemek zorunda kalacaklardı ya da karadan veya Afrika’nın güney kısmına mal göndermeye devam edeceklerdi.

Napolyon’un kanal planı için çalışmalar 1799’da başladı, ancak ölçümdeki bir hata, Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki deniz seviyelerinin bir kanalın uygulanabilir olması için çok farklı olduğunu gösterdi ve inşaat hemen durduruldu.

Yeni Avrupa’nın yükselişi, sanayinin ve deniz ticaretinin gelişmesiyle birlikte girişimciler kanallar inşa etmeyi düşünmeye başladılar. Böyle bir plan, Kızıldeniz’i Akdeniz’e doğrudan bağlamayı, böylece ya Afrika’yı dolaşmak ya da Süveyş Yarımadası’ndan yük ya da yolcu taşımak için zamandan tasarruf etmeyi amaçlıyordu.

Bölgede bir kanal inşa etmek için bir sonraki girişim, 1800’lerin ortalarında bir Fransız diplomat ve mühendis Ferdinand de Lesseps’in Mısır genel valisi Said Paşa’yı bir kanal inşasını desteklemeye ikna etmesiyle gerçekleşti.

1858’de Evrensel Süveyş Gemi Kanalı Şirketi (La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez) kuruldu ve kanalın inşasına başlama ve 99 yıl boyunca işletme hakkı verildi, bu süreden sonra Mısır hükümeti, kanalın kontrolünü devralacaktı.

Süveyş Kanalının İnşaatı

Süveyş Kanalı’nın inşası resmi olarak 25 Nisan 1859 tarihinde başladı. Kanalın inşası için 600 milyonu karada ve 2.013 milyonu tarama yoluyla olmak üzere toplam 2.613 milyon fit küp toprağın taşınması gerektiği tahmin ediliyordu. Ayrıca, projenin toplam orijinal maliyetinin 200 milyon frank olduğu tahmin edildi.

Bununla birlikte, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan bir kanal inşa etme kararı, projeyi ülkenin deniz yoluyla yapılan ticaretteki hâkimiyetini zayıflatmak için kurulmuş bir siyasi plan olarak gören Briton’dan eleştirilere neden oldu.

İngiltere, Mısır hükümetinin mali sorunlar nedeniyle 1875’te hisselerini açık artırmaya çıkarmasından sonra, İmparatorluk kanalın yüzde 44 hissesini satın alana kadar projeye karşı çıkmaya devam etti.

Başlangıçta, kanalın inşaatı zorunlu işçiler tarafından gerçekleştirildi. 1863’te zorla çalıştırma yasaklanana kadar binlerce kişinin kazma ve kürek kullanarak kanalı kazmaya zorlandığı söyleniyor.

Bu, Süveyş Kanalı Şirketini kanalı inşa etmek için özel yapım buhar ve kömürle çalışan kürek ve tarak makineleri getirmeye zorladı. Makinelerin yardımıyla proje gerekli desteği aldı ve 17 Kasım 1869’da Akdeniz’in sularının Süveyş kanalından Kızıldeniz’e akmasını sağlandı.

Seyir için açıldığında, Süveyş Kanalı yüzeyde 200 ila 300 fit genişliğinde, altta 72 fit genişliğinde ve 25 fit derinliğindeydi. Proje tamamlandığında, toplam maliyeti, tahmin edilenin iki katından fazlaydı.

Süveyş Kanalı Nerede? Ne Zaman Açıldı?

Mısır’da bulunan Süveyş Kanalı resmi olarak Kasım 1869’da açıldı. Her yıl binlerce geminin geçişine tanık olan, dünyanın en yoğun kullanılan denizcilik rotalarından biridir. Asya’yı Afrika kıtasından ayıran kanal, Avrupa ile Hint Okyanusu ve Batı Pasifik Okyanusu ile sınır paylaşan bölgeler arasında en kısa deniz yolunu sunuyor.

Avrupa’dan Akdeniz ve Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı‘ndan geçen yolculuk, Güney Atlantik ve güney Hint okyanuslarında gerçekleştirilen yolculukla karşılaştırıldığında yolculuktan yaklaşık 7.000 kilometre daha kısalıyor. Kanal ayrıca kuzeydoğu Mısır’daki Port Said’i güneydeki Süveyş kentindeki Port Tewfik’e bağlar.

Süveyş Kanalı’nın inşaatı 1859-1869 yılları arasında Süveyş Kanalı Şirketi tarafından yapılmıştır ve Süveyş Kanalı Kurumu su yolunun sahibi ve işletmecisidir. 2015 yılında Mısır, Süveyş Kanalı‘nda, kanalın bölümlerinin derinleştiği ve ana su yolunun bir kısmı boyunca 35 km uzunluğunda ikinci bir nakliye şeridinin inşa edildiği büyük bir genişletmeyi tamamladı.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here