Önce adını açıklayalım. TCP, Aktarım Kontrol Protokolü, IP ise İnternet Protokolü anlamına gelir. Yazımızda sizlere 1980 yılında Amerika Savunma Bakanlığı tarafından OSI tabanlı sistemlere alternatif olarak geliştirilen TCP / IP nedir, nasıl çalışır ve modellerini inceleyeceğiz. TCP / IP açılımı Transmission Control Protocol / internet Protokol olan TCP / IP internetin temel protokollerini içeren bir yapıdır. Yerel Alan Ağı (LAN) ve Geniş Alan Ağı (WAN) protokolleri mevcuttur.

İnternet ve diğer ağları oluşturan bir grup protokoldür. İletim Kontrol Protokolü (TCP) ve İnternet Protokolü (IP)’dir. Bu alanda başka protokollerde mevuttur bunlar; internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) ve Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) de bu grubun bir parçasıdır.

TCP / IP’nin kendisi belirli bir teknoloji değildir, yalnızca seçilen protokollerin gruplandırılmasıdır. Onları birleştiren, ağlarda iletişim için standart haline getirmelidir. İnternette kullanılan 500 adet protokol mevcuttur.

OSI TCP IP

TCP / IP nasıl çalışır?

TCP / IP modelinin protokollerinin büyük bir avantajı vardır. Protokol yapısı Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı, Ağ Erişim Katmanı ve Fiziksel Katman olmak üzere 4’e ayrılır. Donanımdan ve temel yazılımdan bağımsız olarak çalışırlar . Kullanılan işletim sistemi ve ağ iletişimi için kullanılan cihaz ne olursa olsun, protokoller o kadar standartlaştırılmıştır ki, herhangi bir bağlamda çalışırlar.

OSI modeli , 7 katmandan oluşmaktadır. İki cihaz arasında bağlantı saplamaktadır . Örneğin IP adresi (192.1681.1) ve İnternet protokolü sayesinde veri paketi doğru alıcıya gönderilir.  TCP, ilgili iki cihaz arasında bir bağlantı kurmak ve veri aktarımına izin vermek ve onu korumak görevine sahiptir. Veri paketlerinin taşınmasının bozulması durumunda, protokol yeni bir iletim denemesi yapar.

IPv4

TCP / IP modeli

TCP / IP terimi görevi yalnızca İnternet’in en önemli protokollerini belirtmek için kullanılan genel bir adı temsil ettiğinden, bu terim diğer durumlarda da kullanabiliriz. TCP / IP ile ilgili bir referans modeli de vardır . ISO / OSI modeli gibi, sistem ağlardaki iletişimin tüm yönlerini temsil etmeyi amaçlamaktadır.

TCP / IP modeli dört seviyeden oluşurken, ISO / OSI modeli yedi seviyeye sahiptir. Uygulama, sunum, oturum, taşıma, ağ, veri iletim, fiziksel katmandan oluşur. TCP / IP modelinin çeşitli düzeylerine farklı görevler ve dolayısıyla farklı protokoller atanır. Bu modelleri inceleyelim

Ağ erişim seviyesi: İnternet’in bağlantı hızını kontrol eder. Referans modelde bu seviye öngörülmesine rağmen, belirli bir protokol tanımlanmamıştır. Uygulamada esas olarak Ethernet (kablo) ve IEEE 802.11 (radyo) kullanılır. Ağ erişim seviyesi, farklı alt ağların bağlanmasına izin verir ve örneğin ev Wi-Fi’sini yönlendirici yoluyla İnternet’e bağlar.

Ağ katmanı: İnternet Protokolü, aktarılan verilerin doğru hedefe ulaşmasını sağlayan bu katman üzerinde çalışır. IP adresi aracılığıyla veri paketleri ağ üzerinden taşınır. Bir ağdan başka bir ağa gönderme ve yönlendirme işlemi yapmaktadır.

Aktarım seviyesi: Referans modelde aktarım TCP’ye emanet edilmektedir. Protokol uçtan uca iletişime izin verir. İki cihaz arasındaki bağlantıdan sorumludur. TCP’ye ek olarak, bu seviyeye UDP de atanır.

Uygulama seviyesi: Programların ağ üzerinden iletişimi en üst düzeyde düzenlenir. Örneğin, HTTP ve FTP protokolleri burada belirleyicidir. Ancak, e-posta iletişimi (POP veya SMTP protokolleriyle) de bu düzeyde çalışır.

TCP / IP  İnternetin temelini oluşturur. ISO / OSI modelinde daha eskiye dayanmaktadır. Eski sistem Arpanet’in geliştirilmesi bağlanmaktadır. Daha sonra bu internet oldu. Şimdi ise ISO / OSI modeliyle birleşti. TCP / IP paralel olarak kullanılmaktadır. Küçük bileşenlere sahiptir. Bu nedenle ISO / OSI model seviyeleri TCP / IP seviyelerine atanabilir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here