Dağıtım şebekeleri TS 3994’ e göre topraklama sistemleri 3 tipe ayrılmıştır. Türkiyede kullanılan topraklama sistemidir. Kişilerin korunması açısından üç çeşit sistem topraklaması vardır.

  1. TN Sistem
  2. TT Sistem
  3. IT Sistem

TN, TT ve  IT topraklama sisteminde kullanılan harflerin anlamları
T: terra toprak
N: nötr
I : izolasyon
C :   Birleşim
S :  Ayrı anlamları için kullanılmıştır.

Bu harfler gruplandırıldığında, topraklama sistem türünün sınıflandırmasını oluştururlar.
İlk harf akım kaynağının ( tranformatör ) nın topraklanması
T : şebekenin yıldız noktasının topraklanması
I : şebekenin bütün gerilimli bölümlerin toprak ile  ayrılarak topraklanması
İkinci harf :
Tesiste kullanılan cihazların metal aksamlarının toprağa bağlandığını gösterir.
T : Cihazın gövdesi ayrı bir topraklama sistemi ile direk  topraklanmış olması
N : cihazın muhafaza kısmının şebeke topraklaması ile doğrudan birleştirilmesidir.

Tn Topraklama Sistemi

TN-C TOPRAKLAMAŞebekedeki trafonun yıldız noktasının doğrudan topraklanarak yapılan sistemdir. Genellikle yıldız noktası üç fazlı bir sistemlerdir.
TN sistemleri şebekelere 3 şekilde uygulanır.
TN-C sisteminde tesiste bulunan bütün metal gövdelerin koruma amaçlı nötr ve topraklama ile tek bir iletken üzerinde koruma hattı oluşturulması bu sistemde toprak iletkeni ile nötr iletkeni ortak dır.

TN-S sisteminde PE ve N, yalnızca güç kaynağında birbirine bağlı ayrı iletkenler dir. yüklerin topraklama ve nötr hattının tesis boyunca bir birlerinden  ayrı olduğunu gösterir.

TN-S TOPRAKLAMA

 

TN-C-S Topraklama Sistemi

Sistemlerde toprak ve nötr hattının tesisin belirli yerlerinde ayrı ayrı iletken çekilmesi bazı yerlerde ise toprak ve nötr hattının ortak bir iletken üzerinde birleştirilmesi dir.

Bu sistem ayrıca çoklu koruyucu  topraklama olarak da bilinir.
TN sisteminin temel özellikleri

  • Tesisin  düzenli aralıklarla topraklama çubuklar ile kurulumunu gerektirir
  • Nötr ve topraklama iletkeninin ayrılması nedeniyle, temiz bir topraklama hattı sağlanır.

TT TOPRAKLAMA SİSTEMİ

Şebeke besleme kaynağının ( Transformatör ) nötr noktasının  toprak ile birleştrilmesidir. Yükte ise nötr hattı topraklama ile bağımsız dır. Tesisteki cihazların metal gövdelerinin  direk topraklama hattı ile bağlanmasıdır.

TT sistemin temel özellikleri
TT topraklamaTesisin toprak hattında  bir arıza akımı oluşması durumunda bir arıza faz kaynağının bağlantısını kesecek şekilde 30 mA kaçak akım kullanılmalıdır.  
*Tasarım ve kurulum için en basit çözüm. Doğrudan halka açık AG dağıtım şebekesi tarafından sağlanan tesisatlarda kullanılır.

* Çalışma sırasında sürekli izleme gerektirmez
*Yalıtım hatası sonuçunda güç sistemini keser ve koruma sağlar.

IT TOPRAKLAMA SİSTEMİ

IT topraklamaŞebekenin yıldız noktasının toprak hattı ile yalıtılmıştır. Yada toprağa yüksek empedans bobini ile bağlanmalıdır. Tesiste bulunan cihazların metal gövdelerinin direk toprak iletkeni ile doğrudan bağlanmasıdır. Hastanelerde tercih edilen topraklamadır.
IT sisteminin temel özellikleri
Tesisteki cihazları aşırı akıma karşı korur
Şebekede yüksek seviyede bir izolasyon sağlar
Hata akımlarına karşı koruma sağlar
Hata gerilimlerine karşı koruma sağlar

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here