Trafoların Paralel Bağlanması

İşletmelerde talep (yük) güçün artması durumunda sistemdeki transformatörün tesisteki güç talebini karşılamayacak durumlarda mevcut trafoya bir veya birden fazla trafonun paralel bağlanarak güç artırımının yapılmasıdır.

İşletmeler tesissi kurarken tesisteki mevcut kurulu  güce göre trafolar hesaplamaktadır. Bir çok işletme yıllar sonra yatırım yaparak üretim tesislerini büyütmek ve farklı ürünler imal etmek için ikinci bir yatırıma ihtiyaç duyarlar.

Aynı işletme içine ek bina yapılarak  trafoya binen yük’de artarak çalışmakta olan trafonun çıkış akımı yetersiz kalır. Bir çok firma yüksek ve alçak gerilim de mevcut trafoyu değiştirmektense bir veya birden fazla trafoyu paralel bağlayarak  daha az bir maliyet ile trafonun çıkış akımını ve kısa devre gücünü artırmaktadır. Paralel bağlanan trafoların  çıkışları aynı ortak barayı beslemektedirler. Trafoların gerilim artırılmak istenildiği durumlarda ise trafolar  seri bağlanmalıdır.

Trafoların üç farklı paralel bağlanma şekli vardır;

Primer ortak paralel bağlantı

Sekonder ortak Paralel bağlantı

Primer ile  sekonder Ortak paralel bağlantı

Trafoların Paralel Bağlanması için Gerekli Koşullar

  • Paralel bağlanacak transformatörlerin aynı polariteli uçları birbirine bağlanmalıdır
  • Transformatörlerin güçleri birbirine eşit veya yakın olmalıdır. Farklı güçlerdeki transformatörlerin paralel çalıştırılma zorunluluğu varsa güçleri arasındaki oran 1/3’den küçük olmama şartı ile müsaade edilebilir.
  • Paralel bağlanacak transformatörlerin kısa devre gerilimleri (Uk) birbirine eşit olmalı
  • Paralel çalışacak trafoların sekonder gerilim fazları primer gerilim fazlarına göre aynı konumda olmalıdır
  • Nominal akımdaki kısa devre gerilimlerinin eşit olmalı veya farkın %10’u geçmemesi gerekir.
  • Transformatörlerin primer ve sekonder gerilimleri birbirine eşit olmalıdırlar
  • Boşta çalışma akımlarının primer sargılarda meydana getirdikleri gerilim düşümlerinin fazları eşit olmalıdır.
  • Frekansları eşit olmalıdır.
  • Çok fazlı İki paralel bağlı trafonun   faz sırasının aynı olmalı

Trafoların Paralel Çalışmasının Avantajları

Tesisteki mevcut paralel bağlı olan transformatörlerden birisi arızalanma durumunda diğer paralel bağlı olan trafo devreye girerek sistem yükünü paylaşarak işletmenin enerjisini kesintiye uğratmaz.

Paralel bağlı trafolar bakım ve muayenesi esnasında transformatörlerden birisini kapatarak işletmeyi diğer paralel bağlı trafodan besleyebiliriz.

Güvenlik nedeni ile  iki transformatörün aynı zamanda  arızalanma olasılığı çok küçük olduğundan dolayı tesiste elektrik kesintileri meydana gelmez.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here