Transformatörlerde Açık devre  ( yüksüz)  testinin amacı, transformatörün , gerilim Düzenleme ve trafonun Verimliliğini belirlemek için yapılır. Bu test, transformatörün primer sargısında yapılır. Bu test trafoya yük bağlanmadan yapıldığı için bu test ekonomik ve kolaydır.

Transformatör Yüksüz Çalışma Deneyi

Transformatör Yüksüz ÇalışmaYukardaki şekilde gösterildiği gibi Transformatörün voltajını ( V ), akımını ( A ) ve gücünü ( W ) ölçmek için AG gerilimine bir wattmetre (W), ampermetre (A) ve voltmetre (V) bağlanır. veTransformatörün sekonder sargısı açık tutulur ve voltmetre terminallerine bağlanır. voltmetre, transformatöre uygulanan voltajı okur, ampermetre yükü olmayan akımı okur, wattmetre ise giriş gücünü verir. Nominal anma gerilimi, birinci sargısına ac kaynağı yardımıyla sıfırdan nominal frekansta değişken oranlı bir Varyaklar (oto transformatörü) yardımıyla voltmetre LV tarafının anma gerilimine eşit oluncaya kadar, uygulanan voltaj yavaşça yavaş yükseltilir.  Bu voltmetre sekonder de indüklenen gerilimi ölçer. Transformatörün ikinci kısmı açık olduğundan, çıkış güçü sıfırdır. Yüksüz akım birinci sargı üzerinden akar ve uygulanan voltaj, AG sargısının nominal değerine ulaştığında, üzerine bağlı olan ölçü aletlerin değerleri okunur. Transformatörün Bakır kaybı, birinci sargıda meydana gelir, çünkü sekonder sargısı açıktır. Wattmetre’nin   okuması transformatörün temel kayıplarını verir. Trafo çekirdeği kaybı tüm yük türleri için aynıdır.

TRANSFORMATÖR KISA DEVRE DENEYİ

Trafolarda_kisa_devre_deneyiTransformatörlerde kısa devre deneyi; trafonun tam yükte demir ve bakır kayıplarını bulmak için gerçekleştirilen verimlilik testi dir.  Kısa devre deneyinde trafonun ikinci sargısı olan sekonder sargıları kısa devre edilir ve primer sargısına varyak yardımı ile düşük voltaj uygulanır.

Kısa devre deneyinde şekilde gösterildiği gibi voltmetre , ampermetre, varyak ve wattmetre trafoya bağlanır. Kısa devre deneyinde trafonun sekonder sargıları kısa devre edilerek primer sargısına varyak yardımı ile değişken değerde düşük voltaj uygulanır ve trafonun sargıları nominal akıma  eşit oluncaya kadar varyak yardımı ile voltaj uygulanır.  Trafo sargıları tominal akıma ulaştığı zaman bağlanan ölçü aletlerin değerleri okunur.

Ampermetre değeri tam yükte primer akımının eş değerini verir.

Voltmetre değeri: uygulanan kısa devre gerilimini verir.

Wattmetre değeri: Tam yükteki bakır kayıplarını verir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here