Türkiye’nin elektrik üretim kaynakları

Birçoğumuz, ülkemizin ne kadar elektrik ürettiğimi, hangi kaynaklardan ürettiğini ve ne kadar elektrik tükettiğini merak ederiz. Türkiye’nin elektrik üretim kaynakları 2021 yılına gelene kadarki son üç yıla kadar oldukça kirliydi. Türkiye’nin hangi kaynaktan ne kadar elektrik ürettiği konusunu ele aldığımızda, günümüz itibariyle birçok Avrupa ülkesine göre hala oldukça kirli kaynaklardan elektrik ürettiğini görüyoruz.

Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarında önemli bir rol oynayan kömür Türkiye’nin elektriği kaynağının %34’ünü karşılamaktır. Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarındaki izlediği politikalar sonucu, kömürden elde edilen enerji yüzdesinin 2019,2020 ve 2021 yıllarında düşüşe geçtiğini de göz ardı etmeyelim. Hidroelektrik üretimindeki kuraklığın neden olduğu düşüşü telafi etmek için gaz üretimi arttırıldı. Günümüzde doğalgaz Türkiye’nin elektriği kaynağının %23’ünü karşılamaktır. Türkiye, son üç yılda Avrupa’nın daha önceden geçiş yapmaya başladığı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlarını arttırdı. Türkiye’nin elektrik üretim kaynakları arasında önceden düşük bir paya sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları( rüzgar, güneş, jeo/bio), 2017 yılından bu yana katlanarak, toplam %23’e ulaştı ve ilk defa hidroelektrik kaynak yüzdesi olan %21 geçti

Türkiye’nin elektrik üretimi

Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarındaki yenilenebilir enerjinin payı %23’e ulaşarak ciddi bir artış sergilemiş oldu fakat Avrupa ülkelerine bakıldığında hala bunun yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Taş kömürü ithal etmenin yüksek maliyeti ve yenilenebilir enerjiye önem verilmesiyle kömürden elde edilen enerji payı %34’e düşmüş oldu. Bu oran, 2018’den bugüne kadar yaklaşık %8 azalma olduğunu gösteriyor. Ama yine de 2018 öncesi dönemin hala en yüksek seviyeleri olduğunu gösteriyor.

Türkiye, karbon yoğunluğu konusunda 2004 yılında birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi bir pozisyondaydı ancak 2004’ten günümüze kadar karbon yoğunluğunda %3’lük bir artış yaşandı.

Türkiye’nin 2022 Elektrik Üretim Kaynakları

Türkiye, 2022 ve sonraki yıllardaki elektrik üretim kaynaklarını, rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji kaynakları üzerine inşa etmeyi planlıyor ve bu yönde projeler yürütüyor. Türkiye’nin 2022 elektrik üretim kaynakları toplam kapasitesi 102.043 MW’a ulaştı. Bu rakamda gösteriyor ki, Türkiye 2022 sonunda hedeflediği 102.423 MW’lık hedefine ulaşmak üzere.

  • Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarında %21’lik paya sahip hidroelektrik kapasitesinin, yıl sonu itibariyle 31 bin 688 megavata, gelecek yıl ise 32 bin 228 megavata yükseleceği tahmin ediliyor.
  • Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarında %11’lik paya sahip rüzgar enerjisi kapasitesinin, yıl sonu 10 bin 167 megavata, gelecek yıl ise 11 bin 900 megavata çıkması planlanıyor.
  • Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarında %6 pay sahibi olan güneş enerjisi kapasitesinin, yıl sonu itibariyle 8 bin 750 megavata, gelecek yıl ise 9 bin 250 megavata ulaşması bekleniyor.
  • Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarında %6’lık bir paya sahip olan jeotermal, biyotkütle enerji kapasitesinin, yıl sonuna kadar 3 bin 435 megavata gelecek yıl sonunda ise 3 bin 536 megavata yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye’nin geçen yıl 11 bin 336 megavat seviyesinde olan yerli kömür kurulu gücünün, önümüzdeki yıllarda aynı kalması veya azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarında olan hedeflerin arttırılması planlanıyor. Türkiye’nin geçen yıl sonu 322.5 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketimi, bu yıl 334.7 milyar olarak gerçekleşmektedir.

Türkiye’nin hangi kaynaktan ne kadar elektrik ürettiği konusunda detaylı olarak bilgi sahibi olduk. Türkiye’nin elektrik üretim kaynaklarındaki rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önem sonucu gerçekleşen artık umut verici olsa da güç talebini karşılamaya henüz yetmiyor. Bu yüzden yetmeyen kısım kömür enerjisiyle doldurulmaya devam ediyor. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte, rüzgar ve güneş enerjisinin, kömür üretiminden daha uygun maliyetlerde olmaya başlaması yenilenebilir enerjiye olan yatırımların artmasını sağlıyor.

Türkiye, elektrik üretim kaynaklarındaki, kirli bir elektrik üretim kaynağı olan kömürü yavaş yavaş terk ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek için kararlılıkla adımlar atmaya devam ediyor.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here