Üreteçlerde EMK

Her elektrik devresinin çalışması için devreye enerji kaynağı bağlanması gerekmektedir. Devrelere enerji vermesini sağlamak için pil ve batarya gibi üreteçler bağlanır. Devreye bağlanan bu üreteçlerin giriş ve çıkış noktaları arasında potansiyel fark oluşur. Bu potansiyel fark elektrik akımındaki bulunan yükleri harekete geçirerek devrenin çalışmasını sağlar. Üretecin bu işlemi devamlı olarak yapabilmesi için devrede aktif durumdayken devamlı olarak enerji harcar. Hareket halinde olan birim yükün yaptığı işe üretecin elektromotor kuvveti yani emk’sı denir. Elektromotor kuvvetinin birimi Volt’tur. Gösterim sembolü ise V ile ifade edilir.

İç dirence sahip olan bir pilin devre çizimi üzerinde modellenmesi yapıldığında bir adet voltaj kaynağı ve bu kaynağa seri olarak bağlanmış bir direnç ile gösterilir. Direnç, ve voltaj kaynağının çizgi içine alındığı giriş ve çıkış uçları ise pilin iki ucunu temsil etmektedir. Burada pilin giriş ve çıkış ucu arasındaki potansiyel fark “V” ile gösterilir. Pilin elektromotor kuvveti “E” ile gösterilir. Pilin iç direnci “R” ile gösterilir.

Genel olarak bakıldığında pilin EMK’sının sabit bir değerde olduğu akla gelmektedir. Çünkü yine genelleme yaparsak pilin içerisindeki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmesine bakılır. Fakat atlanılan nokta akım artış gösterdiğinde pilin giriş ve çıkış uçları arasındaki potansiyel farkın azalıyor olduğudur. Pilin geriliminin EMK’ya eşit olmasını istiyorsak bu durumda devrede dolaşan elektrik akımının sıfıra yani ihmal edilebilecek değere yakın bir küçüklükte olması gerektiğini bilmeliyiz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here