Veri Ambarı Nedir

Birçok kişi veri ambarının ne olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değil. Bu yazımızda ise birçok kişi tarafından merak konusu olan veri ambarının ne olduğu, ne işe yaradığı ve verinin ne olduğunu anlatacağız. Peki veri ambarı nedir? Veri ambarı ne işe yarar? Veri ambarı özellikleri nelerdir? Veri nedir ve verinin özellikleri nelerdir? Bu ve buna benzer sorular hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Veri Nedir?

Veri,  yapılmakta olan herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın gözlem ya da ölçüm yöntemleri ile ortamdan elde edilmekte olan her türlü değere veri denmektedir. Başka bir kaynakta yazan tanıma göre ise veri, veri tabanında bulunmakta olan enformasyon için kullanılan bir terimdir. Ayrıca bir başka tanıma göre ise veri; enformasyon ve bilgiye temel oluşturmak da olan ilişkilendirme, gruplandırma, yorumlanma, anlamlandırma ve analiz edilme  gibi gereksinimlere ihtiyaç duyup tek başına herhangi bir anlam ifade etmeyen ham bilgidir.

Veri Grupları

Yukarıda bahsetmiş üzere olduğumuz veri; araştırma, internet,  gözlem, sosyal medya, sensör ve buna benzer birçok farklı ortamdan elde edilmiş olan genel bir terimi ifade eder. Veriler aşağıdaki gibi bazı gruplara ayrılarak nitelendirilir.

 • Büyük veri
 • Açık veri
 • Açık hükümet
 • Ücretli – ücretsiz
 • Statik, dinamik, akan
 • Güvenli- açık, özel- halka açık
 • Yapılandırılmış, yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış

Veri Ambarı Ne demek?

Kurumlarda, karar destek sistemlerinin yar atılabilmesi için özel bir altyapı bulunması gerekiyor. Veri ambarı ise bu tür gereksinimleri yanıt vermek için hazırlanmış olan bir ortam olarak tanımlanabilir. Ayrıca veri ambarı, bazı karar destek sistemlerinin altyapısına oluşturan önemli bir şeydir. Veri ambarı, birbirleri ile birleşmiş olmayan uygulamaların birleştirilmesi için bazı olanaklar sağlamaktadır. Özellikle ise anlık sorgular için verilerin hazır olarak bulundurulmasını sağlayan veri ambarı, bu yönden insanlara oldukça fazla fayda sağlar.

Verinin Değeri Nedir?

Verinin önemini başkalarına anlatmak için gösterilebilecek en belirgin olan kriter, verinin yapılmakta olan çalışmaları katmış olduğu değerdir. Bu yüzden de verinin değerini gösteren bazı kavramlara yer verilmesi gerekir. Yer verilmesi gereken bu kavramlar ise verinin gerçek değeri ve opsiyon değeri arasındaki ilişki, verinin amortisman değeri ve veri simsarlığı kavramlarıdır.

Verinin Amortisman Değeri

Dijital veri depolama maliyetinde belirli düşüşler yaşandığı için kurumların, verinin opsiyon değerinden yararlanarak veriyi aynı ya da benzer amaçlarla yeniden kullanmak için saklama gününde bazı ekonomik ve güçlü nedenler bulunabilir. Ancak tabii ki bu faydanın da bir sınırı vardır. Birçok belli bir süre sonra faydasının belirli bir kısmını kaybetmektedir. Kurumlar ise bu nedenden dolayı verimli olmaya devam ettiği sürece veri kullanımına gerçekleştirme yönünde bir dürtüye sahiptir. Bu dürtünün sonucunda ise değerini kaybetmiş olan bilgiyi ayaklanmaları ve sürekli verileri incelemeleri gerekmektedir.

Yapılması gereken bu işlemdeki en zor nokta ise hangi birinin faydalı olup hangisinin faydalı olmadığını belirlemektir. Belirli kurumlar genellikle ilgisiz verileri ilgili verilerden ayıklamak için birtakım komplike modeller geliştirmektedir. Ancak bazı kurumlar bunun yerine kararı sadece zamana dayandırmak gibi nadir başvurulan bir yol ile de halledebiliyor. Bu şekilde ise eskiden de bilinmekte olan verinin faydası daha iyi değerlendirilebildiği gibi veri için de daha iyi olan amortisman oranları hakkında da daha fazla bilgi edinilebilir.

Veri Ambarı Uzmanı Kimdir?

Çalışmış olduğu kurum veya kuruluşta bulunmakta olan veri geçmişini, veri girişine ve veri çıktısını almış olduğu karmaşık düzenden düzgün bir veri deposuna çevirebilen kişi ya da kişilere veri ambarı uzmanı adı verilir.

Veri ambarı uzmanının görev ve sorumlulukları ise şunlardan oluşmaktadır:

 • Verileri analiz etmek ve doğru bir biçimde depolamak,
 • Verileri depolarken tarihsel bir altyapı oluşturmak,
 • Gerekli bilgisayar programlarında verileri projelendirmek, dosyalamak,
 • Veri ambarını belirli periyotlarda güncellemek,
 • Çalıştığı kurum veya kuruluşun isteği üzerine geçmişe dönük verileri çıkarmak,
 • Gereksiz verileri işverenin kontrolü altında silmek,
 • Biriktirilen verilere hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak için altyapı oluşturmak,
 • Merkezi bir veri ambarı deposu oluşturmak,
 • Dış kaynakları doğru bir biçimde büyük bir dataya kaydetmek,
 • Farklı kaynaklardan gelen verileri bir arada tutmak,
 • Verileri doğru analiz etmek ve sonuçları tespit etmek,
 • Analize yönelik veri hazırlamak ve kaydetmek.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here