Veri Tabanı Yönetim Sistemi

Günümüzde birçok kişi veri ve veri tabanı kelimelerini duymuş olmasına rağmen bu kelimelerin anlamları hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildir. İşte bu yazımızda pek çok kişi tarafından duyulmasına rağmen bilinmemekte olan bu kelimelerin anlamlarına değineceğiz. Peki  eri tabanı yönetim sistemi nedir? Veri nedir? Veri tabanı özellikleri nelerdir? Veri tabanı yönetim sistemi nasıl çalışır? Bu ve buna benzer sorular hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Veri Nedir?

Veri, gözlem ve ölçüm yöntemleri sayesinde herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın ortamdan elde edilebilen her türlü değer olarak tanımlanır. Ancak veri hakkında söylenen başka tanımlarda bulunmaktadır. Bir başka kaynağa göre veri, veri tabanında bulunmakta olan enformasyon için kullanılan bir terim olarak da bilinir. Başka bir ifadeye göre ise enformasyona ve bilgiye temel oluşturulmuş olan ilişkilendirme, gruplandırma, yorumlama, anlamlandırma ve analiz etme gereksinimi duyulan, tek başına anlam ifade etmeyen ya da kullanılamayan ham bilgi olarak da tanımlanır.

Bunun dışında veri; araştırma, gözlem, internet, sosyal medya, sensörler ve buna benzer çok farklı ortamlardan elde edilmekte olan genel bir terimi de ifade etmekte kullanılır. Bunun dışında bahsetmiş olduğumuz gibi gruplara ayrılarak nitelendirilebilmektedir.

 • Yapılandırılmış, yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış
 • Büyük veri
 • Ücretli-ücretsiz
 • Açık veri
 • Açık hükümet verisi
 • Statik, dinamik, akan
 • Güvenli- açık, özel-halka açık

Veri Tabanı Nedir?

Veri tabanı, birbiriyle alakalı olan verilen oluşturmakta olduğu bir koleksiyon olarak tanımlanır. Bilgisayar terminoloji alanında ise sistematik olarak erişim imkanı bulmuş olan yönetilip güncellenebilen ya da farklı noktalara taşınabilen birbiriyle tanımlı ilişkileri bulunan bilgiler kümesi olarak tanımlanır. Veri tabanlarının en temel özelliği ise programlarca işlenebilecek olan veri yığınlarından oluşmasıdır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Nedir? Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Nasıl Çalışır?

Türkçe ismi ile veri tabanı yönetim sistemleri olarak bilinmekte olan iş; öncelik olarak veri tabanı oluşturmak olmak üzere verileri işlemek için kullanıcılara birtakım yetkiler tanımlamakta olan bir program koleksiyonu olarak tanımlanır. Veri tabanı ile kullanıcı arasında bir köprü ve yönetim işlevi gören veri tabanı yönetim sisteminin gerçekleştirdiği işlemler şunlardır:

 • Veri tabanının tanımlanması
 • Veri tabanının oluşturulması
 • Veri tabanı üzerinde işlem yapma
 • Verinin bakımı ve sürekliliği
 • Veri tabanı genişletmek

 Veri Tabanının Gerçekleştirmekte Olduğu İşlevler

İlk işlev veri tabanı tanımlanmasıdır. Veri tabanının oluşturulmasını sağlayan verilerin uzunluk ve tip belirlemelerine göre gerçekleştirilmesi olarak bilinir. Veri tabanı üzerine kaydedilmesi istenen birler için yer belirleme ve söz konusu olan bu verilerin saklanma ortamlarını aktarılması işlemi ise veri tabanının oluşturulması işlevidir. Veri tabanı üzerinde işlem yapma işlevi, veri tabanı üzerinde yer almakta olan verilerin sorgulanması ve meydana gelen değişikliklerin yansıtılması için güncelleme ile beraber bir takım rapor ve güncelleme işlemleri olarak bilinir. Veri tabanına yeni kayıtlar eklemek, geçmişteki kayıtları silmek, çağırmak ya da düzeltmek gibi işlevleri ise verelim bakımı ve sürekliliği adlı işlev gerçekleştirir.

Veri Tabanını Genişletme İşlevi

Veri tabanını genişletme işlevi, veri tabanına yeni veriler eklemek ve bölgeye yeni kayıtlar oluşturmak gibi işlemleri kapsamaktadır. Bir diğer taraftan ise veri tabanı yönetim sistemleri verenim geri çağırdı bilmesinde de rol oynamaktadır. Sıralanmakta olan bütün işlevler, veri tabanının temel çalışma mantığını oluşturur. Uzman kişiler tarafından en çok bilinen ve en sık olarak kullanılan veri tabanı yönetim sistemleri ise şunlardır:

 • IBM Db2
 • MySOL
 • PostgreSOL
 • Oracle
 • MS SOL Server

Veri Tabanı Yöneticisi Nedir?

Veri tabanı yöneticisi, ilgili şirketin verilerini organize eden, yöneten, verilerin güvenli olmasını ve doğru kullanılabilir olmasını sağlayan kişilere verilen mesleki bir unvandır.

Veri tabanı yöneticisinin görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir:

 • Veri arşivleme çözümleri tasarlamak,
 • Kurumsal veri tabanı uygulamak ve yönetimini yapmak,
 • İş kararını şekillendirmek için kurumsal veri analizi yapmak ve raporlamak,
 • Şirket veri tabanını tasarlamak ve geliştirmek,
 • Veri tabanı sunucularını tasarlamak, onları uygulamak ve izlemek,
 • İlişkisel olarak adlandırılan veri tabanı verilerini tasarlamak ve onları yapılandırmak,
 • IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle ve MySQL gibi önde giden veri tabanı yönetim sisteminde uzman olar
 • Veri tabanı bilgilerini farklı mobil cihazlara aktarmak,
 • Verilerin bütünlüğü ve kullanılabilirliğinden sorumlu olmak,
 • Veri tabanı güvenliğini sağlamak,
 • Veri sağlama ve uygulama planını yapmak ve uygulamak,
 • Farklı veri tabanı yöneticileri ile birlikte şirket veri tabanını tasarlamak ve geliştirmek,
 • Veri akış diyagramları, fiziksel veri tabanı haritalarına ve varlık ilişkilerine veri tablosu parametresi üretmek.

Veriler şirketler için son derece önem taşımaktadır. Veri tabanı yöneticileri de yine bu noktada oldukça önemli bir konuma sahip olup şirketin ilerleyişinde de katkısı olmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here