Yalın Üretim nedir

Yalın üretim birçok kişi tarafından yalınlığı bir kültür olarak adlandırmaktadır. Kurumsal yalın kültürü yeniden yalın öğrenme ile şekillendirmelidir. Yalın üretimin İngilizce karşılığı Lean Manufacturing olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmenin zayıf kültürü ve fikirleri, yalın üretim yönetimi uygulama sürecinin zorluklarını ve uygulama sonuçlarını doğrudan belirler. Tarihsel açıdan bakacak olursak yalın üretim atıkları azaltmak, kaliteyi artırmak ve bu yollarla firmaya değer katmayı amaçlayan bir sistem biçimi olan ”Yalın Üretim” ilk kez Toyota fabrikalarında ortaya çıkmıştır.

Yalın Üretim

Yalın üretim birçok alanda ihtiyaçlara hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır.

 • Sistem Yapısı
 • Personel Organizasyonu
 • Çalışma Modu
 • Pazar Arzı ve Talebi

Yukarıda belirtiğimiz alanlarda üretim sistemi kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önüne almaktadır.  Pazar arzı ve pazarlama da dahil olmak üzere üretimin her alanında en iyi sonuçları elde etmek. Geleneksel büyük ölçekli üretim yöntemlerinin aksine, “çok çeşitlilikle” ve “küçük parti” ile karakterize edilir.

Yalın üretimin en yüksek aşaması üretimidir. Yalın üretime aynı zamanda mükemmel üretim denir, burada “ince” mükemmel, hassas ve zarif anlamına gelir. Yalın üretim, zamanında üretim yapmak, arızaları ortadan kaldırmak, tüm atıkları ortadan kaldırmak ve sıfır hataya ve sıfır envantere doğru yürümektir.

Yalın Üretimin Amacı

Yalın üretim sadece ana üretimin işletme tarafından işgal edilen kaynakları en aza indirgemek ve işletmenin yönetim ve işletme maliyetlerini azaltmak değil, aynı zamanda bir kavram ve bir kültürdür.

Yalın üretimin uygulanması (JIT gibi), yedi sıfırın nihai hedefine ulaşmak için mükemmellik, mükemmellik ve sürekli çabaların peşindedir. Bireylerin ve işletmelerin yaşamlarını destekleyen sonsuz bir güçtür ve sonsuz öğrenme sürecinde kendine doyum halidir.

Yalın üretimin ne olduğu hakkında bize bir konsept veriyor, ancak her şirketin özel uygulaması çok farklı. Zhengrui Consulting, öncelikle farklı şirketlerin farklı endüstri özelliklerine sahip olduğuna inanmaktadır.

JIT (Just In Time)

Yalın üretim metotlarından biridir. JIT uygulayan bir üretim sisteminin başarılı olmasının en temel noktalarından biri, hatta belki de en temeli, arz miktarının ve zamanının doğru tayin edilmesidir.

 • KANBAN
 • JIDOKA
 • Poka – Yoke
 • SMED
 • KAİZEN

Yalın üretimin amacı

Yalın Üretimin Ana Prensipleri

Değerin Tanımlanması

Değer müşteri tarafından tanımlanır. Yalın düşüncede her faaliyet değer kavramına göre değerlendirilir. Müşterinin gözünde değer kabul edilmeyen her faaliyet israf olarak düşünülmektedir.

Değer Akış Analizi

Yalın düşüncede ikinci adım değer akışının analiz edilmesidir. Sürecin tüm adımları hammaddeden nihai ürüne kadar tanımlanır. Böylece süreçte yer alan israflar ortaya çıkartılır.

Sürekli Akış

Müşterinin tanımladığı değeri, istenen kalitede ve zamanda, en ucuza üretmek için tanımlanan israfların elemine edilerek kesintisiz akışın sağlanmasıdır.

Çekme Sistemi

Bu aşama, müşterinin ürünü ve hizmet için istediği zaman almasına olanak vermekte ve müşteri talebi olmadan üretim yapılmamasını sağlamaktadır.

Mükemmellik Arayışı

Sistem sürekli iyileştirilerek mükemmel bir yapıya kavuşması hedeflenir. Sürekli FMA ve KAIZEN açılır.

Yalın Üretimin Faydaları

Yalın üretim verimliliği artırır, israfı azaltır ve verimliliği arttırır. Bu nedenle, faydalar çok çeşitlidir:

 • Artan ürün kalitesi: Geliştirilmiş verimlilik, çalışanları ve kaynakları daha önce boşa gidecek inovasyon ve kalite kontrolü için serbest bırakır.
 • İyileştirilmiş teslim süreleri: Üretim süreçleri kolaylaştırıldıkça, işletmeler talep dalgalanmalarına ve diğer piyasa değişkenlerine daha iyi yanıt verebilir, bu da daha az gecikme ve daha iyi tedarik sürelerine yol açabilir.
 • Sürdürülebilirlik: Daha az atık ve daha iyi uyarlanabilirlik, geleceğe doğru daha iyi donanımlı bir işletme sağlar.
 • Çalışan memnuniyeti: İşçiler günlük rutinlerinin ne zaman gereksiz işlerle şişirildiğini veya paketlendiğini bilirler ve moralleri olumsuz etkiler. Yalın üretim sadece üretkenliği değil çalışan memnuniyetini de artırır.
 • Artan karlar: Ve elbette, daha az israf ve daha iyi kaliteyle daha fazla üretkenlik, sonuçta daha kârlı bir şirket haline getirir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here